Adriana Cupcea

Adriana Cupcea

cercetător ştiinţific II

DATE PERSONALE


Data naşterii: 15.03. 1982
Locul naşterii: Cluj-Napoca
Adresă e-mail: adriana.tamasan@gmail.com
Nr. telefon mobil: 0040/0741 140 365 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Nivel diplomă: doctorat
Specializare: Istorie
Perioada studiului: 2000-2004

Instituţia: Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Nivel diplomă: masterat
Specializare: Istorie Contemporană și Recentă
Perioada studiului: 2004-2005

Instituţia: Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Nivel diplomă: licență
Specializare: Istorie
Perioada  studiului: 2000-2004 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: cercetător științific III
Perioada: 2014-prezent

Instituţie: Universitatea de Vest Timișoara
Localitate: Timișoara
Ţară: România
Statut: cercetător științific
Perioada: 2013-2015

Instituţie: Universitatea Babeș-Bolyai
Localitate: Cluj-Napoca, România
Ţară: România
Statut: cercetător postdoctoral (Proiect Posdru)
Perioada: 2010-2012

Instituţie: Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai
Localitate: Cluj-Napoca, România
Ţară: România
Statut: asistent de cercetare doctorand
Perioada: 2005-2009

 

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE

28-29 mai, 2009. La diaspora kurde en Europe. Étude de cas: les Kurdes de la Roumanie, la Conferința Internațională Multi-level Governance and Democracy in the European Union, Altiero Spinelli Center for the Study of European Organisation, Universitatea Babeş-Bolyai.

17-18 noiembrie 2011. Moștenirea Otomană în Balcani, la Conferința Internațională The Islamic Factor in the New Geopolitical and Security Strategy in the Balkans and Southern Caucasus, Institutul de Turcologie și Studii Central Asiatice, Universitatea Babeș-Bolyai.

2-6 iulie 2012. The Ethnic Kurds from Romania, la Conferința Internațională Crossroads in Cultural Studies, Université Sorbonne Nouvelle, Paris.

27-29 mai 2013. Internal Migration of the Turkish and Tatar Communities in Dobrogea, during the Communist Period, la International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe. Ediția a 12-a, Landscape and Environment in Central and Eastern Europe: Interdisciplinary Approaches, University College of London, Universitatea Babeş-Bolyai, Academia Română, Cluj-Napoca.

19-21 februarie 2014. Ethno-national identity in diaspora: the case of Crimean Tatars in Dobrudja, la International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe. Ediția a 13-a, "Old Rules & New Traditions: Generational Divides in Central and Eastern Europe", UCL SSEES London.

18-21 septembrie 2014. Identity construction in the Turkish and Tatar communities in Dobrudja, Romania, la Congresul InASEA (The International Association for Southeast European Anthropology), Ediția a 7-a, "Cultures of Crisis: Experiencing and Coping with Upheavals and Disasters in Southeast Europe", Universitatea Kadir Has, Istanbul.

21-22 noiembrie 2014. Turk, Tatar or Turkish-Tatar. Identity Problems in the Turkish and Tatar Communities in Dobrogea, la Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology. Ediția a 11-a, Cluj-Napoca.

5 martie, 2015. Cultul musulman și comunitatea musulmană din Dobrogea în perioda comunistă și postcomunistă, la Workshop-ul Rolul social al bisericilor minoritare, Institutul pentru Studierea Problemelor Naționale, Șumuleu Ciuc.

23-24 aprilie 2015. Memory and Identity in Turkish and Tatar Communities in Dobruja (Romania), la Conferința Internațională Diasporic and Migrant Identities: Social, Cultural, Political, Religious and Spiritual Aspects, Institute for Islamic Tradition of Bosniaks, Sarajevo, Bosnia și Herzegovina.

17-18 iunie 2015. Identity Construction and Everyday life of the Turkish and Tatar Communities in Dobrudja, during the Communist Period, la Conferința Internațională a Society for Romanian Studies (SRS), București.

28-29 mai 2015. Turks and Tatars in Dobruja. Identity reconfiguration and the policy of the Turkish state in post-communism, la Conferința Internațională The „triadic nexus" at work. The impact of kin-state policies and nationalizing state policies on national minorities, Association of Hungarian PhD Students and Young Researchers of Romania (RODOSZ); The Regional Committee in Cluj of the Hungarian Academy of Sciences (KAB), Political Science Section, Cluj-Napoca.

15 octombrie 2015. Approaches of the Turkish and Tatar Identity in Dobruja (Romania) throughout the 20th  Century: From Religious Community to Ethnic Communityla International Symposium Ottoman and Turkish Perception in the Balkans; Faculty of Political sciences, Marmara University, Istanbul.

2-4 iunie 2016. The Muslim Community in Dobruja (Romania). Between local context and transnationalism, la ConferințaInternațională, Second Balkan Studies Meeting. In search of the Balkans: Between Europe and Mediterranean?, French Asssociation of Balkan Studies, Marseille.

21-23 octombrie 2016. Islam in Dobruja (Romania). Interactions between the local tradition and transnational influences, la Conferința Internațională Religious Education between Radicalism and Tolerance, Universitatea din București, București și Universitatea din Viena, București.

9-11 noiembrie 2016. Turkey kin state policies in the Balkans. A case study on the Muslim Community in Dobruja (Romania), la Conferința Internațională The promotion of national minorities by their 'mother countries' in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st century. (Promovarea minorităților naționale de către statele de afiliere etnică, în Centrul și Estul Europei, secolele XX, XXI), Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Berlin.

 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

 LIMBA MATERNĂlimba română

 

Scris

Vorbit

Limba engleză

fluent

fluent

Limba franceză

fluent

fluent

Limba turcă

începător

începător

Volume

Identitate şi alteritate la kurzi în secolele XIX, XX, Mega, Cluj Napoca, 2009.

Carmen Andras, Elena Butoescu, Maria Costea, Marius Crişan, Adriana Cupcea, Cornel Sigmirean (coord.), An Imagological Dictionary of the Cities in Romania Represented in British Travel Literature, ş, Editura Mentor, Târgu-Mureș, 2012.

Călin Felezeu, Adriana Cupcea,  O perspectivă comparativă a imaginii otomanului în manualele de istorie din România și Bosnia Herțegovina, în perioada post-comunistă (A comparative view of the Ottoman's Image in the post-communist history textbooks in Romania and Bosnia Herzegovina), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013.

Sînziana Preda, Adriana Cupcea, Melinda Dincă, Manuela Marin, Cultural Heritage and Identity Dynamics  in the Turkish-Tatar Community from Dobruja (Romania), Editura de Vest Timișoara, Timișoara, 2015.

Adriana Cupcea (editor), Turcii și tătarii din Dobrogea (Turks and Tatars in Dobruja), Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2015.

Adriana Cupcea, Manuela Marin, Metin Omer, The Muslim Seminary in Medgidia. Documents and Memory, Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2016.

Călin Felezeu, Adriana Cupcea, The image of the Ottoman in the history textbooks from Romania and Bosnia and Herzegovina, Isis Press, Istanbul, 2015. 

 

 

Studii şi articole

 

Femeia musulmană în secolul XXîn Historia, nr. 41, 2005, pp. 56-61.

Subiectele istoriografiei referitoare la kurzi, în Anuarul Scolii Doctorale Istorie. Civilizaţie. Cultură, Vol. II, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, pp. 259-264.

Kurds' perception on their enemy, în Annals of the Sergiu Al. George Institute of Orientals Studies, Vol. XII-XVI, 2003-2007, pp. 116-126.

Kurdistan in works of the travellers in the XIXth and the beginning of the XXth Centuries, în New Directions in Travel Writing and Travel Studies, Coord. Carmen Andras, Editura Shaker, Aachen, 2009, pp. 202-211.

La diaspora Kurde en Europe. Etude de cas: les Kurdes de la Roumanie, în The Romanian Review of European Governance Studies, Vol. I, nr. 2, decembrie 2009, pp. 54-64, 

La presse kurde en Roumanie, în Romanian Review of International Studies, vol. 2, 2009.

Trăsături etnopsihologice ale kurzilor în viziunea călătorilor străini din secolul al XIX-lea, în Anuarul Școlii Doctorale. Istorie. Civilizație. Cultură, Vol. IV, 2009, pp. 183-195.

Women in Afganistan in the 20th Century, în Romanian Review of Eurasian Studies, Vol. V, no. 1-2, 2009, pp. 151-163.

The Elite of Cluj and its Images in the Nineteenth Century British Travel Accounts, în The Yearbook of the "Gheorghe Şincai" Institute for Social Sciences and the Humanities of the Romanian Academy, XIII, 2010, pp. 38-47.

Balkan Didactic Literature in the Post-Communist Era, în Transylvanian Review, Vol. XIX, Supplement, No. 5, 2010, pp. 127-138.

History Teaching in Greece, în Brukenthalia. Romanian Cultural History Review Supplement of Brukenthal. Acta Musei, Vol. 1, nr. 1, 2011, pp. 108-113.

The City of Alba Iulia as Reflected in the Second Half of the 18th and the 19th Century British Travel Accounts , în The Yearbook of the "Gheorghe Şincai" Institute for Social Sciences and the Humanities of the Romanian Academy, nr. XIV, 2011, pp. 168-181.

Kurzii din România, în Alina Branda, Ion Cuceu, Cosmina Timoce (coord.), Teme actuale în cercetarea etnologică și antropologică, Editura Efes, Cluj Napoca, 2011, pp. 95-107.

Aspecte ale urbanității Clujului în literatura de călătorie britanică a secolului al XIX-lea, în Historia Urbana, nr. XX, 2012, pp. 63-73.

The Image of the Cluj Society as Reflected in the 19th Century British Travel Accountsîn Transylvanian Review, Vol. XXI, Supplement, No. 3, 2012, pp. 297-307.

The Ottoman Heritage in the Balkans,în Brukenthalia. Romanian Cultural History Review Supplement of Brukenthal. Acta Musei, nr. 2, 2012, pp. 121-127. 

History Textbooks in Romania after the fall of the communist regime, în Sergiu Mișcoiu (coord.) Transitions and democratization in Romania. Illusions, Myths and Challenges, Editura Efes, 2012, pp. 62-80.

Evoluții identitare la comunitatea turcă și tătară din Dobrogea (perioada comunistă și postcomunistă) în Tahsin Gemil, Delia Cornea (coord.), Moștenirea Culturală Turcă în Dobrogea, Editura Top Form, București, 2013,  pp. 337-349.

Migrația internă a comunităților turcă și tătară din Dobrogea, în perioada regimului comunist. Considerații generale, în Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, Vol. 10, 2013, pp. 159-168.

Naționalism tătar și comunism: destinul familiei Fazil (1948-1989), în Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Între transformare și adaptare. Avataruri ale cotidianului în regimul comunist din România, Vol. VIII, Polirom, 2013, pp. 155-172.

Turks' Image in the Romanian History Textbooks, in the Post-Communist Period, în Brukenthalia. Revistă Română de Istorie Culturală,  nr. 4, 2014, pp. 175-185.

Comunitatea musulmană din Dobrogea (1948-1965) (cu Manuela Marin), în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Stalinizare și Destalinizare. Evoluții instituționale și impact social, Polirom, 2014, pp. 294-310.

Populații și Patrimoniul Imaterial Euroregional. De la stratul cultural profund la tradiții vii, în RodicaColta (coord.), Reafirmarea identității entice și religioase la comunitatea tătară din Dobrogea, în perioada postcomunistă, Editura Etnologică, pp. 88-119.

Memory and Identity Constructions in Turkish and Tatar Communities in Dobruja (Romania), during the communist period, în Ethnologia Balkanica, Vol. 18. (sub tipar). 

 

Recenzii

Recenzie la David McDowell, A Modern History of the Kurds, Editura I.B. Tauris, Londra-New-York, 1996, în Studia UBB, vol. 50, nr. 2, 2005, pp. 263-265. 

 

Alte publicaţii

Construcția identitară la comunitățile turcă și tătară din Dobrogea, Working Papers in Romanian Minority Studies, Nr. 49Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca, 2013.

Turc Tătar sau Turco-Tătar. Probleme ale Identității la Comunitățile turcă și tătară din Dobrogea. Turk, Tatar or Turkish-Tatar. Identity Problems in the Turkish and Tatar Communities in Dobruja, Working Papers in Romanian Minority Studies, Nr. 58, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca, 2014.

Asserting Ethnicity: The Tatars from Dobruja (Romania), Working Papers in Romanian Minority Studies, Nr. 63Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca, 2016.