Toma Stefánia - Publicaţii

Editor volum

Spectrum. Cercetări sociale asupra romilor (Toma Stefánia și Fosztó László eds.), Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale şi Kriterion, Cluj-Napoca, 2011.

 

Studii şi articole

În curs de apariție: Romanian Roma at home: mobility patterns, migration experiences, networks, and remittances (coauthor: Cătălina Tesăr și Fosztó László), Routledge.

The Plight of Romanian Social Protection: addressing the vulnerabilities and well-being in Romanian Roma families (coautor Roth Maria), In: The International Journal of Human Rights, 18:6, 714-734.

Migraţia şi mobilitatea romilor pe piaţa muncii europene  - între realităţi şi mituri" (Capitolul V.), In: Incluziunea romilor din România: Politici, instituţii şi experienţe. Daniela Giurcă, Iulian Stoian, Mărioara Rusu, Simona Ilie, Alin Arsu, Stefánia Toma. Fundaţia Soros, România, 2012, pp. 91-108.

 „Roma Migration and Mobility on European Labour Market - Between Realities and Myths" (Capitolul V.), In: Roma Inclusion in Romania: Policies, Institutions and Examples. Daniela Giurcă, Iulian Stoian, Mărioara Rusu, Simona Ilie, Alin Arsu, Stefánia Toma. Fundaţia Soros, România, 2012, pp. 223-240.

„Segregation and Ethnic Conflicts in Romania - Getting Beyond the "Last Drop" Model", In: Michael STEWART: The Gypsy Menace. Populism and the New Anti-Gypsy Politics. London HURST&Co Ltd 2012 și Columbia University Press (ediția a II-a).

„Paradigme şi discipline în spectrul cercetărilor sociale despre romii din România"(coautor: Fosztó László), In: Spectrum. Cercetări sociale asupra romilor (ed: Toma Stefánia and Fosztó László), Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale şi Kriterion, Cluj-Napoca, 2011, pp. 7-14.

 „Cercurile incluziunii. Aspecte ale educaţiei copiilor romi în România", In: Spectrum. Cercetări sociale asupra romilor (ed: Toma Stefánia and Fosztó László), Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale şi Kriterion, Cluj-Napoca, 2011, pp. 127-158.

„A túlcsordult teli pohár és az etnikai konfliktusok esete Romániában", In. Pro Minoritate, 2011 Toamna, pp. 123 - 143.

„Potenţialul antreprenorial - oportunităţi şi dificultăţi. Potenciális vállalkozók - lehetőségek és nehézségek." Ediție bilingvă. Toma Stefánia, Csata Zsombor, Kiss Dénes, Pásztor Gyöngyi, Péter László. Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, Cluj-Napoca, 2011. 

„Model integrat de dezvoltare antreprenorială in centrele urbane din trei regiuni - Antreprenori - Aşteptări, oportunităţi şi dificultăţi. Vállalkozók - elvárások, lehetőségek és nehézségek". Ediție bilingvă. Toma Stefánia, Csata Zsombor, Kiss Dénes, Pásztor Gyöngyi, Péter László. Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, Cluj-Napoca, 2011.

Ţiganul meu" şi încrederea - relaţii economice informale într-o comunitate de romi din România", In: Kiss - Fosztó - Fleck (eds.): Incluziune şi excluziune. Studii de caz asupra comunităţilor de romi din România. Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2009.

„Etnia - Diviziune socială în sistemul de sănătate? Cazul populaţiei rome" (V. Fejezet, társszerző: Raţ Cristina), In: Disparităţi în utilizarea serviciilor de sănătate. Studiu de caz în regiunea de dezvoltare Nord-Vest, Cluj-Napoca, Editura Universitară, 2009, pp. 122 - 167.

"Poverty and Survival Strategies among the Roma/Gypsy Population in Central and Eastern Europe". In: MAGYARI-Vincze Enikő - HARBULA Hajnalka (Eds.): Anthropo lenyomatok. Amprente. Imprints. EFES, Fundaţia pentru Studii Europene, Cluj-Napoca. 2008.

Community Force. The Roma in Romania. General Review and an Inventory of Problems (coautor: Horváth István, colaboratori: Éva Bocskor, László Péter şi Cristina Raţ), European Commission DG Employment, Social Affairs&Equal Opportunities in the Social Inclusion Programme, Cluj-Napoca, 2006.

Az én cigányom", In: Erdélyi Társadalom, Sociology Journal of The Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, 2005.

"Our Gypsy is More Decent Than Other Gypsies. Ethnic Relations and Poverty in a Multiethnic Community in Romania", In: Francois Ruegg, Rudolf Poledna, Calin Rus (eds.): Interculturalism and Discrimination in Romania. Policies, Practices, Identities and Representations; Freiburger, Sozialanthropologische Studien, KIT Verlag Berlin, ISBN 3-8258-8075-3, 2005.

"Túlélési stratégiák, gazdasági integráció és változó életmódok a romániai cigány lakosság körében" (Survival Strategies, Economic Integration and Chnaging Lifestyles of the Roma Population in Romania), in: WEB, Journal of Sociology of Max Weber Sociological College, nr. 11, May, 2003, pp. 155-172.

"Cercetarea participativă şi observaţia participativă: două metode incompatibile în antropologie" (The Participatory Research and Participant Observation: Two Incompatible Approaches in Anthropology), in Caietele Tranziţiei, the publication of the Cultural Anthropology Center, Nr. 2/3 - 1998-1999, Cluj-Napoca.

"Multiculturalism: între esenţialism şi relativism", (Multiculturalism: between Essentialism and Relativism), in Caietele Tranziţiei, 2/3 - 1998-1999, Cluj-Napoca.

"Stereotipuri şi distanţă socială în Romania. Modelul românesc al relaţiilor interetnice este un model?" (Stereotypes and Social Distance in Romania. Is the Romanian Model of Interethnic Relations really a Model?), in Interetnica, Journal of the CIVITAS Foundation, January 2001, Cluj-Napoca.

 

Recenzii

Ten Years After: A History of Roma School Desegregation in Central and Eastern Europe. Ed. Iulius Rostas. Budapest - New York: Central European University Press, 2012, Slavic Review, vol. 72, no. 3 (Toamna 2013), pp. 627-629.

 

Alte publicaţii

Roma/Gypsies and Education in a Multiethnic Community in Romania, Working Papers in Romanian Minority Studies, 6/2008

Participarea minorităţilor naţionale din România în evenimentele din 1989 şi primele forme de autoorganizare - Braşov,iunie 2013.

The Immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future Engagement Strategies (MigRom). Report on the Pilot Survey, (coautori: Fosztó László şi Cătălina Tesăr).

The Immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future Engagement Strategies (MigRom). Report on the Extended Survey, (coautori: Fosztó László şi Cătălina Tesăr).