Toma Stefánia

DATE PERSONALE

Data naşterii: 1976 Mai 31
Locul naşterii:
Braşov, Braşov
Adresă e-mail:
s.toma@ispmn.gov.ro

 

 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Universitatea Corvinus din Budapesta, Şcoala Doctorală de Sociologie, Budapesta, Ungaria
Nivel diplomă:
Doctorat
Specializare:
sociologie
Perioada studiului:
2003 - prezent

Instituţia: Universitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Masteratul de Antropologie Culturală şi Etnologie Europeană, Cluj-Napoca, Romania
Nivel diplomă:
Masterat
Specializare:
antropologie
Perioada studiului:
1999 - 2001

Instituţia: Universitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Departamentul de Sociologie, Cluj-Napoca, Romania
Nivel diplomă:
Licenţă
Specializare:
sociologie
Perioada studiului:
1995 - 1999

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN)
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: Cercetător ştiinţific
Perioada: 2007 noiembrie - prezent

Instituţie: Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: sociolog
Perioada: 1999 octombrie - prezent 

Instituţie: Fundaţia Soros România
Localitate: Bucureşti
Ţară: România
Statut: cercetător
Perioada: 2011 mai - 2012 mai 

 

PARTICIPĂRI  LA CONFERINŢE

2016, 3-14 octombrie, participare într-un program de schimb de experiență (împreună cu Fosztó László) la Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA), Departamentul pentru Drepturile Civice și Egalitate în cadrul proiectului SocioRoMap - cartografierea sociografică a comunităților de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a scimbărilor privind integrarea romilor, proiect finanțat prin mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul programului "Combaterea Sărăciei în România" (RO25), Viena, Austria.

2016, 13-17 septembrie, Titlul prezentării: "Socio-Economic Determinants of Migration Patterns of Romanian Roma" (Factori Socio-economici în formele de migrație a populației rome din România), în cadrul Conferinței Internaționale și Întâlnirii Anuale a Gypsy Lore Society, organizat de Universitatea Södertörn, Stockholm, Suedia.

2016, 26-27 mai, Titlul prezentării (împreună cu Fosztó László): "MIGROM - The Migration of the Roma from Romania", conferință organizată de ISPMN în colaboare cu Institutul pentru Cercetarea Minorităților din cadrul Academiei de Ştiinţe a Ungariei, Cluj-Napoca, România.

2016, 14-16 aprilie, Titlul prezentării: „Roma Migration versus The Migration of the Roma within Europe: The Role of Ethnic Networks and Interethnic Ties in the European Mobility of the Roma " (Migraţia romilor versus migraţie romă în Europa. Rolul reţelelor etnice şi a legăturilor interetnice în mobilitatea romilor), la cea de-a 21 Convenţie Globală Anuală a Asociaţiei pentru Studierea Naţionalităţilor (Association for the Study of Nationalities - ASN) organizată la Institutul Harriman a Universităţii Columbia din New York, New York, SUA.

2016, 6 aprilie, atelier ştiinţific „Is contemporary Europe moving towards Fascism?" (Se îndreaptă Europa contemporană către fascism?) organizat de prof. Douglas R. Holmes şi prof. Juraj Buzalka la Departamentul de Antropologie, Universitatea Binghamton, Universitatea de Stat New York (SUNY), Binghamton, SUA.

2016, 30-31 martie, Întâlnire de consorţiu în cadrul proiectului MIGROM - Migraţia romilor din România în Europa de Vest: cauze, efecte şi strategiile de abordare pentru viitor (MIGROM - The migration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future Engagement Strategies), Granada, Spania.

2016, 12-17 ianuarie, Întâlnire de consorţiu în cadrul proiectului MIGROM - Migraţia romilor din România în Europa de Vest: cauze, efecte şi strategiile de abordare pentru viitor (MIGROM - The migration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future Engagement Strategies), Manchester, Marea Britanie.

2015, 19-21 noiembrie, Titlul prezentării (împreună cu Fosztó László): „Magyar kötödésű romák Erdélyben" (Romii cu afiliere maghiară din Transilvania), la Conferinţa Anuală a Asociaţiei Sociologilor din Ungaria organizat împreună cu Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii Eötvös Loránd întitulată „Sociologia incertitudinii". Budapesta, Ungaria.

2015, 16-17 noiembrie, Titlul prezentării (împreună cu Fosztó László): „Migration of the Romanian Roma and the Diversification of the Economic Niches for Social Mobility" (Migraţia romilor din România şi diversificarea nişelor economice pentru mobilitate socială) la Conferinţa Internaţională „Globális migrációs folyamatok és Magyarország - Kihívások és válaszok" (Ungaria şi migraţia globală - provocări şi reacţii) organizat de Institutul pentru Studierea Minorităţilor din cadrul Academiei de Ştiinţe a Ungariei, Budapesta, Ungaria.

2015, 17-19 iunie, Titlul prezentării (împreună cu Fosztó László şi Cătălina Tesăr): „Causes and Consequences of International Migration of Roma - the interplay of economic, religious factors and changes in social networks" (Cauzele sau consecinţele migraţiei internaţionale a romilor din România - factori economici, religioşi şi schimbări în reţele sociale) la Conferinţa Internaţională a Asociaţiei pentru Studii Româneşti „Linking Past, Present and Future: The 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991)" (Conectând trecutul, prezentul şi viitorul: aniversarea de 25 ani după schimbarea de regim în România şi Moldova (1989/1991)), organizată de Societatea de Studii Româneşti la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti, Bucureşti, România.

2015, 11-12 iunie, Întâlnire de consorţiu în cadrul proiectului MIGROM - Migraţia romilor din România în Europa de Vest: cauze, efecte şi strategiile de abordare pentru viitor (MIGROM - The migration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future Engagement Strategies), Verona, Italia.

2015, 26-27 februarie, Discussant la sesiunea dedicată modelelor alternative economice la conferinţa internaţională „Dialogues on Roma Participation. Practice, Actors, Institutions, Alternative Models" (Dialoguri despre participarea romilor. Practici, actori, instituţii, modele alternative), organizat de Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Economice din cadrul Universităţii Comenius, Centrul de Cercetare a Etnicităţii şi Culturii (CVEK) şi Institutul Roma, eveniment finanţat de European Academic Network on Romani Studies (EANRS). Bratislava, Slovacia.

2014, 11 decembrie, Titlul prezentării (împreună cu Fosztó László): „Causes or Consequences of International Migration of Roma - the interplay of economic, religious factors and changes in social networks" (Cauze sau consecințe în migraţia internaţională a romilor - influența factorilor economici, religioși şi a schimbărilor în reţelele sociale) în cadrul Conferinţei Anuale Internaţionale a Reţelei INTEGRIM organizată de Universitatea Central Europeană din Budapesta. Titlul conferinţei a fost "Fissures and Ruptures in European Societies: Masses, Migrants and Minorities" (Fisuri şi rupturi în societatea europeană: mase, migranţi şi minorităţi). Budapesta, Ungaria.

2014, 27-29 noiembrie, Organizator panel (împreună cu Fosztó László) întitulat "Roma in the Carpathian Basin" (Romii în Bazinul Carpatic) în cadrul Conferinţei Anuale a Societăţii de Sociologie din Ungaria intitulată „Naţiune în regiunea Carpatică. Maghiarii şi vecinii lor - perspective sociologice „ găzduită de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din Cluj-Napoca. În data de 28 noiembrie, Toma Stefánia a avut o prezentare plenară în panel-ul intitulat « Relaţii interetnice şi identitate » alături de Csepeli György (ELTE, HU), Feischmidt Margit (Academia de Ştiinţe a Ungariei), Murányi István (UD, HU) şi Marius Lazăr (UBB, Cluj), cu titlul « The Roma? Beneficiaries of Social Assistance. Dissonant Attitudes of Social Providers". Cluj-Napoca, România.

2014, 21-22 noiembrie, Organizator panel (împreună cu Horváth István) întitulat "Jocul clasificărilor. Producerea de date şi conceptualizarea categoriilor etnice" (EN) în cadrul Conferinţei Anuale a Societăţii de Antropologie Socială şi Culturală din România intitulată „Moduri de apropiere şi rezistenţă socială". Conferinţa a fost găzduită de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială în parteneriat cu Facultatea de Ştiințe Politice (UBB), Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale. Cluj-Napoca, România.

2014, 18-22 septembrie, Titlul prezentării: „Fusion or Fission? The Everyday Politics of Alterity in Multiethnic Communities in Romania" (Politica alterităţii în comunităţi multietnice din România) la cea de-a VII-a ediţie a Congresului Internaţional întitulat "Cultures of Crisis. Experiencing and Coping With Upheavals and Disasters in Southeast Europe" (Culturi ale crizelor. Experimentând dezastre și mișcări sociale în Europa de Sud-Est) organizat de către Asociaţia Internaţională pentru Antropologia Sud-Est Europeană (InASEA) în colaborare cu Universitatea Kadir Has, Istanbul, Turcia.

2014, 10-13 septembrie, Titlul prezentării: „'The Roma? Beneficiaries of Social Assistance'. Social workers' Attitudes toward Romanian Roma" (Romii? Beneficiari ai sistemului de servicii sociale. Atitudinile lucrătorilor sociali faţă de romii din România) în cadrul Întâlnirii Anuale şi Conferinţei Internaţionale a Gypsy Lore Society organizată în colaborare cu Institutul de Etnologie din cadrul Academiei de Ştiinţe a Slovaciei. Bratislava, Slovacia.

2014, 31 iulie - 4 august, Titlul prezentării: „Fusion or Fission? The Everyday Economy of Alterity in Multiethnic Communities in Romania" (Fuziune sau fisiune? Economia alterităţii în comunităţi multietnice din România) în cadrul Conferinţei Internaţionale bianuală întitulată "Collaboration, Intimacy, Revolution - Innovation and Continuity in an Interconnected World" (Colaborare, intimitate şi revoluţie - inovare şi continuitate într-o lume interconectată) organizată de către Asociaţia Europeană a Antropologilor Sociali (EASA) în colaborare cu Universitatea din Tallinn, Estonia. Tallinn, Estonia.

2014, 12-14 iunie, Titlul prezentării: „The Roma - Dangerous Outsiders or the Significant Others. The Everyday Politics of Alterity in Multiethnic Communities in Romania" (Romii - outsideri periculoşi sau celălalt significant. Politicile alterităţii în comunităţi multietnice din România) în cadrul Conferinţei Internaţionale intitulată "Nationalist Responses to Economic and Political Crises" (Răspunsuri naţionaliste la criza politică şi economică) organizată de către Programul de Studii a Naţionalismului din cadrul Universităţii Central Europene (Budapesta, Ungaria) şi Association for the Study of Nationalities (ASN) în colaborare cu Institutul „Tom Lantos". Budapesta, Ungaria.

2014, 6-7 aprilie, întâlnire de consorţiu în cadrul proiectului MIGROM - Migraţia romilor din România în Europa de Vest: cauze, efecte şi strategiile de abordare pentru viitor (MIGROM - The migration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future Engagement Strategies),Cluj-Napoca, România.

2013, 12-13 septembrie, Titlul prezentării: "Godparenthood: Strategy and Trust among Roma and non-Roma in Romania" (Nășitul: Strategii și încredere în rândul romilor și majoritarilor din România), la conferința internațională a Gypsy Lore Society organizat la Universitatea Stratclyde, Glasgow, Marea Britanie.

2013, 1-4 iulie, Titlul prezentării: "Real Godparents" and the Other Ones: Ritual Kinship among the Roma and non-Roma in România" (Nașii adevărați și toți ceilalți: rudenie rituală între romi și alte etnii din România), la al 11-lea Congres Internațional al SIEF "Circulații" organizat de Asociația Internațională pentru Etnologie și Folclor, Tartu, Estonia.

2013, 19-21 iunie, conferința de lansare a proiectului MIGROM - Migraţia romilor din România în Europa de Vest: cauze, efecte şi strategiile de abordare pentru viitor (MIGROM - The migration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future Engagement Strategies), Manchester, Marea Britanie.

2013, 11-14 aprilie, organizare seminar de cercetare internațională "Gen, etnicitate și clasă în studiile despre romi: încotro intersecționalitate?" (EN). Seminarul a fost finanțat de Rețeaua Academică Europeană de Studii asupra Romilor (EANRS), Cluj-Napoca, România.

2013, 1-12 aprilie, Titlul prezentării: "Fortressization of Europe: The Migration of Romanian Roma", în cadrul programului  întitulat "European Intensive Programme - Roma Rights and Discrimination - Approaches of a Right Based Social and Educational Work" (Program Intensiv European - Discriminare și drepturile romilor - abordări ale asistenței sociale și a educației bazate pe drepturi), UBB, Cluj-Napoca, România.

2012, 18-23 septembrie, Titlul prezentării: "Institutional Context and Everyday Practices of Romani Language Teaching in Romania (Contextul instituțional și practici cotidiene în predarea limbii romani în România)", la Conferinţa Internaţională şi întâlnirea anulaă a Gypsy Lore Society, Istanbul, Turcia.

2012, 2-10 iunie, Prezentare publică în cadrul seminariilor avansate a CBEES: "Roma in Romania. The Last Drop of Ethnic Conflicts" (Romii din România. Ultima picătură a conflictelor interetnice)", împreună cu Vitos Katalin (ISPMN, Cluj), Södertörns Högskola, CBEES (Center for Baltic and East European Studies), Stockholm, Suedia.

2012, 11-12 aprilie, Conferință internațională: "Kinek a dolga? Cigányság - egyházak - Erdély - Románia. (A cui responsabilitate este? Romii  - Bisericile - Transilvania -  România)" cu prezentarea "A cigányság helyzete és tagoltsága Erdélyben (Situația și structura populației rome în Transilvania)", împreună cu Fosztó László (ISPMN), organizat de Ministerul Administrației și Justiției, Secretariatul de stat responsabil pentru incluziune, Ungaria, Târgu-Mureș, România.

2012, 18-20 aprilie, Titlul prezentării: "Uniunea Europeană versus Fortress Europe. Unele considerații asupra migrației romilor din România". Schimb de experiențe: EU-Inclusive", în cadrul conferinței "Transfer de date și experiențe privind integrarea pe piața muncii a romilor dintre România, Bulgaria, Italia și Spania", proiectul EU-Inclusive, organizat de Fundația Soros România, București, România.

2012, 17 aprilie, Titlul prezentării: "Informális kapcsolatok és interetnikus konfliktusok vegyes etnikumú településeken (Relații informale și conflicte interetnice în localități cu populație mixtă din punct de vedere etnic)" la Forumul Doctoranzilor și Cercetătorilor Tineri în Ştiințe Sociale - Conferință Internațională, Universitatea Corvinus din Budapesta, Budapesta, Ungaria.

2011, 16-18 octombrie, Regional Expert Meeting "Promoting the Right to Quality Education for Roma People" (Conferinţa regională a experţilor "Promovarea dreptului la educaţie de calitate pentru populaţia romă"), Ministerul Educaţiei ai Republicii Sârbe, UNESCO, Belgrad, Serbia.

2011 April 17-21, Titlul prezentării: „From the Margins of Society into Conflicts: The Roma in Romania" la Conferinţa Internaţională SIEF „People Make Places  - Ways of Feeling the World", Lisabona, Portugalia.

2011 March 6-9, Titlul prezentării: „Roma/Gypsy Communities on the Move: the Conditions and Impact of Migration in two Ethnically Mixed Villages in Eastern Transylvania (Romania)" la atelierul internaţional "Migration and its Effects on Demographic and Economic Development in CEE - Generations in Dialogue" organizat de ERSTE Foundation, Viena, Austria.

2010 Decembrie 2-4, Titlul prezentării: „Causes, Consequences and the "Last Drop": Ethnic Conflicts in Romania" la Conferinţa Internaţională „Remaking the Social. New Risks and Solidarities", Prima Conferinţă Internaţională a Societăţii Sociologilor din România, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca.

2010 November 30, Titlul prezentării: „Approaches to the Social Inclusion of the Roma: Targeted and General Measures in Romania" la Open Session of the Working Group on Roma Inclusion „Bringing Academy and Policy together to Benefit Roma Communities in Europe", Parlamentul Europei, Bruxelles, Belgia.

2010 Octombrie 28, participare masă rotundă "Migraţia romilor din România în Europa", organizat de portalul Transindex, ISPMN şi Muzeul Naţional Secuiesc, Sfântu Gheorghe.

2009 October 9-10, Organizator Conferinţă Internaţională „Two Decades of Scholarship. Romani Studies in Romania", ISPMN, Cluj-Napoca.

2009 September 10-11, Titlul prezentării: „Segregation and Ethnic Conflicts in Romania  - The Last Drop", la conferinţa internaţională „Extremism and the Roma and Sinti in Europe: Challenges, Risks and Responses", OSCE-ODIHR, University College London, UK.

2009 May 15-23, International Expert Exchange Programme Leonardo da Vinci - Lifelong Learning Programme „TravelCare" - proiect internaţional despre migraţia romilor din România în Italia. Parteneri: IAL Piemonte (Italy), ISPMN (Cluj), Agenţia Naţională pentru Romi (Timişoara), Timișoara, România.

2009, 5-7 martie, „Aspects of Segregation and De-segregation in the Education of Roma Children in Romania - a Case Study in a Multiethnic Community"; „Models of Ethnic Segregation. Discrimination and Conflicts in Multiethnic Rural Communities in Romania" (împreună cu Vitos Katalin) - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: Stockholm International Conference - Discrimination and Persecution of Roma, Sinti and Travellers, Stockholm University, Stockholm, Suedia.

2009, 17 februarie, „Gettósodás és interetnikus konfliktusok Romániában" - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: Konfliktus, Rasszizmus, Erőszak;  Academia de Ştiinţe a Ungariei, Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria.

2008, 18 decembrie, „Modele de segregare etnică  - ghettoizare şi relaţii interetnice" - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: Ziua Minorităţilor Naţionale, ISPMN, Asociaţia Etnografică Kriza János, Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, Cluj-Napoca, România.

2008, 24-26 noiembrie, "Unele aspecte ale economiei informale - Migraţia ca strategie de supravieţuire în rândul romilor din România" - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: Rom in Italia. Rom in Romania. Percorsi e Conosscenza e interventi sociali. FIERI, ISPMN, Torino, Italia.

2008, 26 - 29 august, „Measures and Practices of the Educational System Concerning Gypsies: Results of Two Case Studies in Romania and Portugal" (împreună cu Maria Manuela Mendes - PT) - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul 10. Biennal EASA Conference, Ljubljana, Slovenia. 

 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

LIMBA MATERNĂ: maghiară


Scris

Vorbit

română fluent fluent

engleză

fluent

fluent

italiană

începător

începător

DOMENII DE INTERES

  • relaţii interetnice, minorităţi etnice, cercetări roma, antropologie economică

MEMBRU AL URMĂTOARELOR INSTITUŢII ŞTIINŢIFICE

Publicaţii