ŞTIRI proiect REDISCOVER

  • În perioada 1.06.2018 - 31.05.2021, se desfășoară proiectul Rediscover, expose and exploit the concealedJewish heritage of the Danube Region (REDISCOVER) (Redescoperă, expune și exploatează moștenireaevreiască ascunsă din regiunea Dunării), finanțat prin fonduri ale Uniunii Europene derulate în cadrul programului Interreg Danube Transnational Programme. REDISCOVER a pornit de la constatarea caracterului fragmentat al societăților evreiești din regiunea Dunării, al căror patrimoniu cultural și religios este bine reprezentat în orașele capitală și în marile centre regionale. Situația este însă diferită la nivelul orașelor de mărime medie care pun în valoare astfel de patrimonii iudaice doar prin conexiune cu alte rețele turistice. Principala dificultate pentru aceste orașe central și est-europene constă în explorarea și punerea în circulație a elementelor materiale și imateriale ale moștenirii culturale iudaice locale, prin intermediul produselor culturale cu potențial turistic. Redescoperirea patrimoniului cultural evreiesc vizează nu doar elementele vizibile (sinagogi, cimitire, memoriale, clădiri), ci urmărește integrarea în atracțiile turistice și a elementelor mai greu de depistat pentru comunități și vizitatori, precum arte, tradiții, evenimente, mărturii, colecții foto, biografii ale personalităților evreiești locale etc. Principalul obiectiv constă astfel în explorarea și revitalizarea moștenirii culturale evreiești „ascunse" din orașele partenere în proiect, prin crearea unor instrumente și servicii turistice accesibile publicului larg, care pot fi transferate ulterior și în alte spații. Proiectul având ca partener principal Primăria orașului Szeged, Ungaria, reunește 18 instituții, orașe și comunități evreiești din state dunărene(Ungaria, România, Germania, Slovenia, Croația, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina). ISPMN este implicat în acest demers în calitate de partener strategic asociat, prin cercetătorii Gidó Attila și Anca Filipovici, care asigură consultanță de specialitate în activitățile și rezultatele proiectului, unul dintre cele mai importante outputuri constând în Manualul de valorizare a patrimoniului cultural evreiesc. 

 

  • În perioada 20-21 februarie 2019, a avut loc la Timișoara întâlnirea partenerilor din proiectul REDISCOVER(Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region), finanțat prinDanube Transnational Programme. Întâlnirea a fost organizată sub forma unui walkshop, în care membriiparteneri împreună cu persoane din grupul actorilor interesați au întreprins vizite la principalele obiective legate deviața comunităților evreiești din Timișoara: cimitirul evreiesc, sinagogi, sediul comunității, clădiri create de arhitecțievrei. Vizitele au fost urmate apoi de discuții, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara (partener principal alproiectului), privind modul în care moștenirea tangibilă și intangibilă evreiască poate fi transpusă în obiectiveturistice cu potențial înalt de vizitare. Anca Filipovici (cercetător ISPMN) a participat la această întâlnire, careprezentant al ISPMN, partener strategic asociat în proiect. 

 

  • În perioada 24-25 septembrie 2019, a avut la Osijek, Croația, a treia reuniune a partenerilor din cadrulproiectului Rediscover (expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region), finanțat încadrul Programului Transnațional Dunărea. Întâlnirea a avut ca scop prezentarea moștenirii culturale evreiești dinorașele participante în proiect și dezbaterea modului în care acestea pot fi incluse în portofoliul turistic. Deasemenea, s-au pus bazele creării unor sinergii și schimburi de bune practici între partenerii implicați în proiect. Anca Filipovici (cercetător ISPMN) a participat la reuniune din partea ISPMN, partener strategic asociat în proiect.
  • În perioada 25-27 februarie 2020, a avut loc la Banja Luka (Bosnia și Herzegovina) a 4-a întâlnire a partenerilor din cadrul proiectului REDISCOVER (Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Regio), finanțat în cadrul Programului Transnaţional Dunărea. Evenimentul a fost găzduit de Centrul Cultural Evreiesc și a discutat acțiunile pilot ce urmează a fi implementate de parteneri și contribuția acestora la studiul privind rutele tematice transnaționale ce vor pune în valoare moștenirea culturală evreiască. Întâlnirea s-a bucurat și de participarea reprezentanților portalurilor Jewish Heritage Europe și AEPJ Jewish Heritage care și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la rezultatele proiectului. ISPMN, partener strategic asociat, a fost reprezentat la această întâlnire de Anca Filipovici (cercetător).

    Mai multe detalii despre acest eveniment : http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rediscover/news

  • În perioada 6-7 octombrie au avut loc, în mediul online, A 5-a reuniune a partenerilor proiectului Rediscover și workshopul de testare a acțiunilor pilot, organizate de partenerul municipal Kotor, Muntenegru. În cadrul evenimentului, partenerii au prezentat produsele și serviciile de turism cultural ce vor pune în valoare moștenirea culturală iudaică din zona Dunării, în forma adaptată la noul context al pandemiei de Covid-19. Parteneriatul între orașele din proiect și sinergia dintre echipele de implementare, istorici, comunități evreiești locale și operatori de turism contribuie la dezvoltarea regională și locală, promovând cultura evreiască în turism pe următoarele coordonate: gastronomie, patrimoniu material, evenimente culturale, istorie orală. Anca Filipovici (cercetător ISPMN) a participat la dezbateri din partea partenerului strategic asociat (ASP 8), în calitate de consultant expert.