Filipovici Anca

Filipovici Anca

cercetător ştiinţific III

DATE PERSONALE

Nume, Prenume: Filipovici Anca
Data naşterii: 1984.02.26
Locul naşterii: Botoşani
Adresă e-mail: anca.filipovici@yahoo.com, filipovicianca@gmail.com

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Doctorat
Specializare: Istorie
Perioada studiului: 2009-2012

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Master
Specializare: Gestiunea şi evaluarea proiectelor
Perioada studiului: 2007-2009

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Licenţă
Specializare: Drept
Perioada studiului: 2005-2009

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Licenţă
Specializare: Relaţii internaţionale şi studii europene
Perioada studiului: 2003-2007

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Instituţie: Institutul pentru studierea problemelor minorităţilor naţionale (ISPMN)
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: cercetător
Perioada: 2016 - prezent

Instituţie: Facultatea de Științe și Arte, Universitatea „Sapientia” 
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: lector asociat, secția Relații internaționale și studii europene
Perioada: 2023-2024

Instituţie: Centrul de Cooperări Internaţionale, Universitatea Babeş-Bolyai
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: secretar relaţii internaţionale
Perioada: 2012-2014

Instituţie: Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: cadru didactic asociat, secţia Studii Iudaice
Perioada: 2011-2012

 

BURSE ȘI PROIECTE

2023-2024: bursieră la Fritz Bauer Institut, Goethe-Universität, Frankfurt am Main (Germania). Tema de cercetare: Responses to antisemitism: political activism of Jewish youngsters during and in the aftermath of the Holocaust in Romania.

2022-2023: bursieră Fortunoff la Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies. Tema de cercetare: Personal Accounts of Resistance. Jewish Youngsters in Underground Organizations During the Holocaust in Romania.

2018-2019: bursieră la the New Europe College, București. Tema de cercetare: The youth of the unified nation. Social control and discipline in Romanian interwar high schools.

Consultant științific ISPMN (partener strategic asociat) în proiectul REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region, co-financed by the European Union through the Danube Transnational Programme, 1.06.2018-31.05.2021.

iulie 2018: bursieră în cadrul European Holocaust Research Infrastructure, la Das Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte, München. Tema de cercetare: The temptation of disobedience: anti-Semitism and far-right propaganda in high schools of interwar Romania.

2014-2015: cercetător postdoctoral (POSDRU/159/1.5/S/133652), Universitatea "Petru Maior", Târgu Mureș. Tema de cercetare: Avatars of regional identity: A comparative analysis of identity complexes and crisis in interwar Bukovina and Transylvania.

 

 

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE

noiembrie 2023 - Jewish youth and political activism in interwar Bukovina - Romania and Beyond: Yiddish in Central and Eastern Europe. Challenges to New National States, New Europe College, București

octombrie 2023 - Adolescenți evrei și activism politic în România interbelică - Identități, reprezentări și politici – relații stat-minorități în secolele XX și XXI, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

iulie 2023 - Fighting anti-Semitism: underground Zionist youth rescue actions during the Holocaust in Romania - ASN European Conference, organizată de Association for the Study of Nationalities, Universitatea Babeș-Bolyai și ISPMN, Cluj-Napoca

mai 2023 - The Memory of Jewish Youth resistance during the Holocaust in Romania - Minorities at War from Napoleon to Putin - BASEES Study Group for Minority History biennial conference, conferință organizată de BASEES și New Europe College, Bucharest

noiembrie 2022 - Personal accounts of resistance. Jewish youngsters in underground organizations during the Holocaust in Romania - prelegere în cadrul bursei Fortunoff - VWI, la Institutul Cultural Român - Viena

septembrie 2022 - Visual Representation of Youth in interwar Romania. Symbols and significances of ethnicity - 10th InASEA Congress, organizat de Southeast European History and Anthropology, University of Graz, Graz

iunie 2022 - Disobedient Bodies. Adolescents Contesting State’s Control in Interwar Romania - Understanding Childhood and Construction of National Identities in Central and Eastern Europe, from 18th Century until the Beginning of the Second World War, conferință organizată de Branch Office of the German Historical Institute Warsaw in Vilnius, Vilnius

decembrie 2021 - The fall from innocence: Adolescents and political radicalization in interwar Romania - ASEEES 53rd Annual Convention (online), conferință organizată de The Association for Slavic East European and Eurasian Studies, New Orleans

octombrie 2021 - An agency of resistance: the Jewish youth during the Holocaust in Romania - 2021 Lessons & Legacies Regional Interim Meeting, conferință organizată de The Holocaust Educational Foundation of Northwestern University & Das Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte, München

iunie 2021 - Health care at the periphery of the nation: ethnic minorities and social diseases in Romania before WWII - ‘Being a Minority in Times of Catastrophe’ (online), conferință organizată de Birkbeck University of London, Londra

martie 2021 - Alternative identities at the periphery of a national(ist) state. Jewish youth organizations in 1930s Romania - Jüdische Jugend im Übergang/ Jewish Youth in Transit (online), conferință organizată de Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg (ZJS), Berlin

octombrie 2019 - Nation and ethnicity in photo collections: images of the youth in interwar Bukovina - Die Geschichte der Bukowina nach dem Visual Turn, conferință organizată de Bukowina-Institut an der Universität Augsburg, Augsburg

iunie 2019 - National Education and Zionist Dream in Interwar Romania: The Case of the Youth Organizations Straja Țării and Maccabi - Contested Minorities in the 'New Europe': National Identity from the Baltics to the Balkans, 1918-1939, conferință organizată de Birkbeck University of London, London

iulie 2018 - The state of research on the Holocaust in Romania - prelegere - la invitația Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, Berlin

iunie 2018 - The youth of the unified nation. Minorities, social control and discipline in Romanian interwar high schools -conferință organizată de Society for Romanian Studies, Bucharest

februarie 2018 - Interethnic Clashes among Students at the University of Chernovtsy (1930-1940) - The Holocaust in the Borderlands: Interethnic Relations and the Dynamics of Violence in Occupied Eastern Europe, conferință organizată de Das Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte, München

august 2017 - Jewish High School Youth in Interwar Romania - The Seventeenth World Congress of Jewish Studies, conferință organizată la The Hebrew University, Jerusalem

mai 2017 - National Identity Coping with Ethnicity. Images of Interwar Romania in Iosif Berman's Photography - SHAPING IDENTITIES | CHALLENGING BORDERS. Photographic histories in Central and Eastern Europe, conferință organizată de Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences in Prague, Prague.

25-28 august 2016 – Universitatea şi politica în anii ‘30. Profesorul Traian Brăileanu şi propaganda antisemită la Cernăuţi – Congresul naţional al istoricilor români, organizat de Universitatea Babeş-Bolyai Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, România.

2-7 august 2016 – participare Şcoala de Vară "Evreii în sfera publică a României moderne", organizată de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Centrul de Studii Israeliene Goldstein Goren al Facultății de Științe Politice a Universității din București, Cristian (Braşov), România.

2-3 iunie 2016 – Identitate etnică şi violenţă antisemită în memorialistica evreiască – Conferinţa Naţională a Seminarului de Antropologie Istorică. "Violenţă, societate şi modernizare în spaţiul românesc (sec. XVI-XX). Marele Război, sfârşitul modernităţii?", organizată de Seminarul de Antropologie Istorică al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România.

26-27 mai 2016 - The Reproduction of Anti-Semitic Violence in Jewish Memoirs from Romania - Întâlnirea institutelor de cercetare a minorităților Budapesta și ClujConferință internațională. ISPMN, Cluj-Napoca, România.

4-5 decembrie 2015 - The cultural promotion of the province as an intellectual responsibility in interwar Romania. The case of the young Al. Dima - Conferinţa "Challenges for Sciences and Society in Digital Era", organizată de Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, România.

17-19 iunie 2015 - Old identity constructions in new clothes: on regional identities in the cultural post-communist press of Bukovina and Transylvania - Conferinţa "Linking Past, Present and Future: The 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991)", organizată de The Society for Romanian Studies, Universitatea Bucureşti, Bucureşti, România.

24-25 aprilie 2015 - Mecanisme de formare a grupărilor literare în provinciile României interbelice. Studiu de caz: Thesis (Sibiu) și Iconar (Cernăuți) - "Presa culturală". Congresul Național de Istorie a Presei, ediția a VIII-a, organizată de Asociaţia Română de Istorie a Presei, Universitatea din Oradea, Oradea, România.  

23-24 octombrie 2014 - How peripheral is the culture of periphery? On a debate about the regional press in interwar Romania - Conferinţa "Communication, Context, Interdisciplinarity", organizată de Universitatea "Petru Maior", Tirgu Mures, România.

3-5 iunie 2014 - Bucovina între Orient şi Occident: perspective la finalul Marelui Război într-o provincie panidentitară - Conferinţa "Primul Război Mondial - perspectivă istorică şi istoriografică", organizată Universitatea Babeş-Bolyai, Academia Română, Cluj-Napoca, România.

2-4 iulie 2012 - Anti-Jewish Attitudes of the "Anonymous" Reflected in the Romanian Jewish Memoirs -Conferinţa "Europeanization and Globalization: Romanians in their Region and the World", organizată de The Society for Romanian Studies, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu, România.

15 mai 2012 - Sub fascinaţia "intelectualismului". Tineretul şi politica educaţiei în România interbelică -Conferinţa Şcolii doctorale "Istorie, Cultură, Civilizaţie", organizată de Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România.

2-3 decembrie 2011 - Interwar Intellectualty in Romania between "art for art's sake" and political commitment - Conferinţa "Ideologies, values and political behaviors in Central and Eastern Europe", organizată de Universitatea de Vest, Timişoara, România.

29 noiembrie 2011 - Dictaturile de dreapta în memorialistica intelectualilor evrei români - Conferinţa "România dictaturilor: 1938-1989", organizată de Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului, Iaşi, România.

 

AFILIERI PROFESIONALE

2021 - prezent - membră a BASEES Study Group for Minority History, London

2018 - membră a Society for Romanian Studies; coordonator grup de lucru Interwar history (din 2022)

2013-2015 - redactor al Brukenthalia. Romanian Cultural History Review, Brukenthal Museum.

 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

LIMBA MATERNĂ: română

 

Scris

Vorbit

Engleză

fluent

fluent

Germană

mediu

mediu

 

 

DOMENII DE INTERES

Naționalism și etnicitate, istoria evreilor din România, istoria sionismului, istoria tinerilor şi a educaţiei, fotografie istorică și reprezentare vizuală a trecutului.

 

 

Autor volum

Cărturarii provinciei. Intelectuali și cultură locală în nordul Moldovei interbelice, Ed. Institutul European, Iași, 2015, 240 p.

 

Volume editate

Polonezii din România: repere identitare, Cluj-Napoca, Ed. ISPMN, 2020.

Trecutul prezent. Evreii din România: istorie, memorie, reprezentare, Anca Filipovici, Gido Attila (eds.), Cluj-Napoca, Ed. ISPMN, 2018.

 

Studii și articole

"Health Care at the Periphery of the Nation: Ethnic Minorities and Social Diseases in Romania before the Second World War", în Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, vol. 71, nr. 3, decembrie 2023, pp. 390-421, https://doi.org/10.25162/jgo-2023-0014  

"Alternative identities at the periphery of a national state. Hashomer Hatzair and the Zionist youth from Romania", în Jüdische Jugend im Übergang – Jewish Youth in Transit: Selbstverständnis und Ideen in Zeiten des Wandels, Bergbauer, K., Kissling, N., Lehmann, B., Pilarczyk, U. & Ashkenazi, O. (eds.), De Gruyter Oldenbourg, Berlin, 2024, pp. 249-268, https://doi.org/10.1515/9783110774702-010

"Tineretul lui Carol al II-lea. Straja Țării ca mecanism de mobilizare și disciplinare în România anilor '30", în Revista istorică, nr. 1-3/2022, pp. 47-66.

"From Inconvenient Stories to Comprehensive Histories: The Holocaust in Romanian Textbooks of the Last Decade (2011– 2021)", co-autor Dragoș Sdrobiș, în European Yearbook of Minority Issues, vol. 20/2021, pp. 283-306, https://doi.org/10.1163/22116117-02001013

"Healthy Young Bodies of an (Un)healthy Nation: Physical Education and Discipline in Straja Țării (1934-1940)", în Plural. History, Culture, Society,  vol. 9, nr. 1/2021, pp. 115-140, https://doi.org/10.37710/plural.v9i1_6

“‘Faith and work for King and Country!’: Nationalization and covert Romanianization through the youth organization Straja Țării (1934-1940)”, în National Identities, vol. 23, 2021, pp. 349-367, https://doi.org/10.1080/14608944.2020.1813698.

“The Youth of the Unified Nation: Social Control and Discipline in Romanian Interwar High Schools”, în New Europe College "Ştefan Odobleja" Program Yearbook 2018-2019, New Europe College. Institute for Advanced Study, 2020, pp. 137-164.

„De la drama refugiaților polonezi în cel de-al Doilea Război Mondial la provocările regimului politic postbelic (1939-1952)”, în Anca Filipovici (ed.), Polonezii din România: repere identitare, Cluj-Napoca, Ed. ISPMN, 2020, pp. 177-192.

"The Rise of Antisemitism in the Multiethnic Borderland of Bukovina: Student Movements and Interethnic Clashes at the University of Cernăuți (1922-1938)", în The Holocaust in the Borderlands Interethnic Relations and the Dynamics of Violence in Occupied Eastern Europe, Gaëlle Fisher, Caroline Mezger (eds.), Wallstein Verlag, Göttingen, 2019, pp. 35-57.

"Images of National and Ethnic Identity in Iosif Berman's Photography", în Brukenthalia. Supplement of Brukenthal. Acta Musei, 8/2018, pp. 741-753.

"Adolescent Political Turmoil: A Review of Anti-Semitism in Interwar Romanian High Schools", în Revista de Istorie a Evreilor din România, 3(19)/2018, pp. 299-310.

"Universitarii și extrema dreaptă: cazul Dragoș Protopopescu de la Universitatea din Cernăuți", în Fragmente de pe un câmp de luptă: studii în istoria universității, Florea Ioncioaia, Leonidas Rados (eds.), Ed. Universității „Al. I. Cuza", Iași, 2018, pp. 175-191.

Contributor la Enciclopedia Holocaustului din România (proiect al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel") - intrări: Botoșani, Bucecea, Câmpia Turzii, Cluj, Fălticeni, Hârlău, Pașcani, Ștefănești, Sulița, Turda (http://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/enciclopedia/ )

„Istorie evreiască şi klezmer la TIFF", în Apostrof - Revistă a Uniunii Scriitorilor, 7/2017.

"Propagandă politică și mentorat la Universitatea din Cernăuți în perioada interbelică", în Historia Universitatis Iassiensis, VII/2016, pp. 29-50.

„Mechanisms of Anti-Semitism in 20th-Century Bukowina. Case Study: Sociologist Traian Brăileanu (1882-1947)", în Holocaust. Studii şi cercetări, vol. VIII, 1(9)/2016.

"Reproducerea violenţei antisemite în memorialistica evreiască din România", în Dumitru Cătălin Rogojanu, Gherghina Boda (coord.), Istorie, cultură şi cercetare, vol. I, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2016, p. 157-169.

"The Cultural Promotion of the Province as an Intellectual Responsibility in Interwar Romania. The Case of Young Al. Dima", in Alina Popa, Florea Ioncioaia (eds.), Challenges for Sciences and Society in Digital Era. Proceedings of the 2nd CommScie International Conference, Iași, Ed. Pim, 2015, p. 231-234. 

"Mecanisme de formare a grupărilor literare în provinciile României interbelice. Studiu de caz: Thesis (Sibiu) și Iconar (Cernăuți)", in Ion Zainea, Ioan Laza, Beata Menesi, Carmen Ungur-Brehoi, Presa culturală, Ed. Universității din Oradea, 2015.

"Old identity construction in new clothes: on regional identities in the cultural post-communist press of Banat, Transylvania and Bukovina", in Brukenthalia. Romanian Cultural History Review, no. 5, 2015, p. 944-952.

"Învățământul secundar feminin în România interbelică. Tendințe și evoluții", în Cătalina Mihalache, Leonidas Rados (coord.), Educația publică și condiționările sale (secolele XIX-XX), Ed. Universității Al. I. Cuza, Iași, 2015, p. 331-348.

"Pentru o intelectualizare a cotidianului în Sibiul interbelic: Alexandru Dima și gruparea Thesis", în Mihaela Grancea, Ioan Popa (coord.), Viața cotidiană în Sibiul secolelor IXI-XX, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2015, p. 229-240.

"Bucovina între Orient și Occident. Perspective la fnalul Marelui Război într-o provincie panidentitară", în Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaș (coord.), Primul Război Mondial: perspective istorice și istoriografice, Ed. Centrul de Studii Transilvane, Academia Română, Cluj-Napoca, 2015, p. 277-286.

"How Peripheral is the Culture of the Periphery? On a Debate about the Regional Press in Interwar Romania", in Iulian Boldea (coord.), Communication, Context, Interdisciplinarity. Studies and Articles, vol. III, Section: History, "Petru Maior" University Press, 2014, p. 766-774.

"Local şi regional în istoriografia românească după 1989. Istorici şi istorii în nordul Moldovei", în Ovidiu Pecican (ed.), România postocomunistă: istorie şi istoriografie, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2014, p. 172-184.

"Multispeed  Modernization  in  Interwar  Romania.  On Decadence and Complexes of a Peripheral Province - Northern Moldavia", in Brukenthalia. Romanian Cultural History Review, no. 3, 2013, p. 83-89.

"Localismul creator ca simptom al periferiei - o diagnoză a presei culturale interbelice din nordul Moldovei", în ***, Jurnalismul o preocupare a elitei. Studii şi cercetări de istorie a presei, Bucureşti, Ed. Tritonic, 2013, p. 259-274. 

"Anti-Jewish Attitudes of the Anonymous Reflected in the Romanian Jewish Memoirs", in Analele Universității București, no. 2, 2012, p. 89-97.

"Sub fascinaţia intelectualismului. Tineretul şi politica educaţiei în România interbelică", în Anuarul Şcolii doctorale "Istorie, Cultură, Civilizaţie", Universitatea Babeş-Bolyai, nr. 6, 2012, p. 229-239.

"Interwar Intellectuality in Romania: between art for art's sake and political commitment", în Political Studies Forum, 4, Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2012, p. 69-81.

"The structure of the interwar intellectuality from northern Moldavia", în CSIER Paper, Bucureşti, Hasefer, 2012, pp. 172-189.

"Young Jews in Northern Moldavian Interwar High Schools", în Transylvanian Review, XX, Supplement no. 1, edited by Antonio Faur, Ladislau Gyemant, 2011, pp. 141-151.

"The Romanian Secondary Education - Primary Source of Development for the Interwar Intellectuality of Northern Moldavia", în Transylvanian Review, XX, Supplement no. 2, edited by Oana Mihaela Tămaş, 2011, pp. 643-656.

"Romanian dilemmas at the beginning of the 20th century. Perspectives of progress: nationalism of N. Iorga vs. synchronism of E. Lovinescu", în Transylvania, 3, 2010, pp. 24 - 31.

 

Recenzii

Carol Iancu, Alexandru-Florin Platon, “Pogromul de la Iaşi şi Holocaustul în România”, în Vatra, nr. 3-4, 2016, p. 160.

Lucian  Boia,  "Suveranii  României.  Monarhia,  o  soluție?",  în  Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai", Târgu Mureș, XVII/2014, p. 195-198. 

Lucian Boia, "Balcic, micul paradis al României Mari", in Brukenthalia. Romanian Cultural History Review, no. 4, 2014, p. 301-302.

Carol Iancu, "Alexandru Şafran şi Şoahul neterminat în România. Culegere de documente (1940-1944)", în Studia Judaica, XIX, 2011, p. 209-212.