Formulare bilingve

Proiectul se referă la aplicarea în practică a legislaţiei româneşti privind drepturile minorităţilor naţionale, în concret la folosirea limbii materne în acele unităţi ale administraţiei publice locale în care numărul cetăţenilor care aparţin unei minorităţi naţionale depăşeşte 20% din numărul locuitorilor.

Punem la dispoziţia celor interesaţi formulare bilingve (în limba română şi maghiară) folosite în comunicarea cu unităţile administraţiei publice locale, serviciile publice deconcentrate aflate în subordinea ministerelor, respectiv Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului subordonate consiliilor judeţene.

Proiectul s-a realizat în parteneriat cu Institutul Lingvistic Szabó T. Attila.

ATENŢIE!
Atât textul, cât şi forma tipizatelor au caracter orientativ, aprobarea acestora este de competenţa fiecărei instituţii.

Pentru a deschide și descărca un document faceți click dreapta pe titlul documentului și deschideți-l într-o filă nouă (Open in new tab). 


Despre proiect


 

Consilii locale/primării • Helyi tanács/ polgármesteri hivatal

Consilii judeţene • Megyei tanács

Ministere • Minisztériumok