Consiliul ştiinţific

Virginás Péter - secretar ştiinţific

Jakab Albert Zsolt - membru

Kiss Ágnes - membru

Kiss Tamás - membru

Peti Lehel - membru

 

Consiliul ştiințific este organul consultativ care acordă asistenţă preşedintelui ISPMN în exercitarea atribuţiilor sale şi are menirea de a participa la elaborarea strategiei, a politicilor şi a programelor Institutului în domeniul cercetării, dezvoltării şi al activităţilor ştiinţifice în general.

Este constituit din 5 membri din cadrul cercetătorilor ştiinţifici, numiţi prin ordin al preşedintelui Institutului, și funcționează sub coordonarea unui secretar ştiinţific.

Consiliul ştiinţific contribuie prin activitatea sa la dezvoltarea, promovarea şi valorificarea activităţii de cercetare ştiinţifică din cadrul Institutului. În acest sens, activitățile Consiliului urmăresc atingerea următoarelor obiective:

- formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetarea ştiinţifică

- asigurarea caracterului inter şi multi-disciplinar al cercetării

- dezvoltarea bazei materiale a cercetării

- evaluarea sau, după caz, avizarea studiilor, lucrărilor, proiectelor, rapoartelor, contractelor etc., în vederea certificării calităţii în raport cu stadiul problematicii analizate pe plan naţional şi internaţional.

Atribuțiile Consiliului științific includ, de asemenea, propunerile privind inițierea unor proiecte de cercetare instituțională, precum și de colaborare cu alte instituții de profil.