Procesele identitare, evoluţia exogamiei etnice, procesele de asimilare/disimilare