Plainer Zsuzsa

DATE PERSONALE

Nume, Prenume: Plainer Zsuzsa
Data naşterii: 11.05.1974
Locul naşterii: Oradea, jud. Biho
Adresă e-mail: plainerzsuzsa@gmail.com
Nr. telefon mobil00-40745-096788

 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Universitatea Babeş - Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene
Nivel diplomă: Doctorat
Specializare: Filologie
Perioada studiului: 2003-2011 

Instituţia: Universitatea Babeş - Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene
Nivel diplomă:
Masterat
Specializare:
antropologie culturală
Perioada studiului:
2000-2002

Instituţia: Universitatea Babeş - Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Nivel diplomă:
diplomă de licenţă
Specializare:
sociologie
Perioada studiului:
1996-2000

Instituţia: Universitatea Babeş - Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere
Nivel diplomă:
diplomă de licenţă
Specializare:
maghiară-engleză
Perioada studiului:
1992-1996

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Localitate:
Cluj-Napoca
Ţară:
Romania
Statut:
cercetător ştiinţific III
Perioada:
2008 - prezent

Instituţie: ISPMN - UAB (Universitatea Autonoma de Barcelona)
Localitate: Cluj-Napoca, Barcelona
Ţară: România, Spania
Statut: cercetător în proiectul internaţional: Succesul academic în rândul romilor din România şi Spania. Condiţii, trajectorii, consecinţe (Academic success among the Roma in Romania and Spain. Conditions, Trajectories, Consequences)
Perioada: 2016 martie -2017 martie

Instituţie: Nicolaus Copernicus University.
Localitate: Torun
Ţară: Polonia
Statut: cercetător în (Collective) memory of communism in post-communist Europe - social practices, research, communication Memoria (colectivă) a comunismului în Europa postcomunistă - practici sociale, cercetare, comunicare, în cadrul proiectului POSTCOMER - Laboratory for the Study of Collective Memory in Post-Communist Europe, (POSTCOMER - Laborator pentru Studiile de Memorie Colectivă în Europa Postcomunistă)
Perioada: 2016 mai -2017 mai

Instituţie: Taller ACSA, Taller de Antropologie y Ciencias Soxiales Aplicadas
Localitate: Granada
Ţară: Spania
Statut: cercetător în proiectul internaţional: RedHnet - Romani People and Educational and Housing Policies Key Links to Share' (EU Lifelong Learning Programme 2012)
Perioada: 2013 august - 2014 februarie

Instituţie: Universitatea din Bucureşti -  Facultatea de Sociologie - Colegiul Noua Europă
Localitate: Bucureşti
Ţară: România
Statut: bursier POSDRU
Perioada: 2011 martie-iulie

Instituţie: Colegiul Noua Europă
Localitate: Bucureşti
Ţară: România
Statut: bursier Ştefan Odobleja
Perioada: 2008 octombrie - 2009 iulie

Instituţie: CEU
Localitate: Budapesta
Ţară: Ungaria
Statut: bursier Multi-Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies CEU - Marie Curie Actions Training Programme (Abordări multi disciplinare şi trans-naţionale ale romologiei)
Perioada: 2007 iulie, 2008 februarie, 2008 iulie, 2009 iulie

Instituţie: Academia Maghiară de Ştiinţe
Localitate: Budapesta
Ţară: Ungaria
Statut: bursier bursa Domus
Perioada: 2005, 2006, 2007, 2008 


PARTICIPĂRI  LA CONFERINŢE

 

În România, fără selecţie:

2006 aprilie: The New Frontiers of Europe, UBB - Facultatea de Studii Europene cu prezentarea: Beyond the Gates-ethnicity, class, gender and local identity in a life-story from Baciu.

2008 noiembrie: The Intercultural Challenge.Contemporary Issues and Perspectives, UBB  - Facultatea de Studii Europene cu prezentarea: Three Rom Groups in Iris, a fragmented ethnography. 

2008 noiembrie: 140 de ani de legislație minoritară, ISPMN, Cluj-Napoca, cu prezentarea: Din piesă de teatru - discurs. Cum se făcea politică în mod simbolic în anii 1980 într-o societate locală din România.  

2009 octombrie:  Două decade de cercetări despre romii din România, ISPMN, Cluj-Napoca cu prezentarea: Este a doua şansă a doua şansă? Politici educaţionale pentru romii din România.

2010 martie: Seminar de cercatare calitativă - Institutul de Folclor-Academia Română, Cluj-Napoca: Romii din Iris cu prezentarea: Aspecte inedite ale unei cercetari de teren.

2010 iunie: Zilele Academiei Romane - Institutul de Folclor cu prezentarea: Controlul culturii înalte în perioada comunismului. 

2011 iunie: Metode şi instrumente de cercetare etnologică. Stadiul actual şi perspective de valorificare, Institutul de Folclor - Academia Română cu prezentarea: Cenzura în România lui Ceauşescu. Studii de caz. 

2012 mai: Zilele Academiei  Române - Institutul de Folclor cu prezentarea: Proiectorul şi măgarul - convertirea capitalului politic în biografia lui Sütő András.

2013 iunie: Asociaţia Judaica, Cluj-Napoca  cu prezentarea: Past and Future Forced Urbanization and the Making of a "Roma school" - Educational Performance and Urban Inequalities in Romania.

2013 octombrie: România sub lupă - 20 de ani de documentar românesc, în cadrul Festivalului de Film Astra, Sibiu cu prezentarea: Case de dans din Sic, buletin maghiar, campioni din Balcani - reprezentarea maghiarimii în 20 de ani de filme documentare proiectate la ASTRA. 

2014 iunie: Zilele Academiei Romane - Institutul de Folclor, cu prezentarea: Probleme metodologice şi repere teoretice în cercetarea cenzurii culturii înalte din România lui Ceauşescu.

 

Conferinţe internaţionale cu selecţie în străinătate sau în ţară:

2005 iunie: Warsaw East European Conference. Polish „Solidarnosc" Opposition in the Communist Countries and the Collapse of Communism cu prezentarea: Class Power Lost? The capital-conversion of the Hungarian intellectuals from Romania in the early 1990s.

2009 aprilie: Redefining Modernity and Postmodernity, EGE University 12th International Cultural Studies Symposium, Izmir, Turkey, cu prezentarea: Deconstructing National Myths - putting postmodernity in an East European Place. Duplicity of the 80s cultural resistance in a Romanian town. 

2010 februarie: Romanian Studies Conference 2010, Russian and East European Institute, University of Indiana, Indianapolis, the USA, cu prezentarea: Culture and nation-building at the Hungarian Theater from Oradea during the 80s. 

2010 iulie: Crisis and Representation: European Association of Social Antropologists (EASEA), Maynooth, Ireland, cu prezentarea: What to Give in Return? - suspicion and mistrust in a Roma ghetto from Romania. 

2011 martie: Europe, National and Regional Identity - Universitatea din Oradea, Universitatea din Debreţin, cu prezentarea: From a Working Class Area to a "Gypsy block of flats" - Prejudicies and Territorial Stigma in a Romanian Urban Ghetto. 

2011 aprilie: People Make Places - Ways of Seeing the World. SIEF (International Society of Ethography and Folklore), Lisabona, cu prezentarea: "Ugly Outside but Beautiful when You Come Closer" - territorial stigma in a Roma Urban Ghetto from Romania.

2011 iunie: International Conference on Critical Education, Athens, Greece, cu prezentarea: Is the Second Chance a Second Chance? - Evaluation of a Joining-Up Programme for Roma in Romania. 

Iulie 2012: Royal Anthropological Institute - Anthropology in the World, London, cu prezentarea: What to give in Return? Suspicion in a Roma neighborhood from Romania.

2013 aprilie: The UCL - SSEES: 12th Postgradual Conference on Eastern and Central Europe - Landscape and Environment, Cluj-Napoca, cu prezentarea: Forced Urbanization and the Making of a "Roma School".  Educational Performance and Urban Inequalities in Romania.

2013 iunie-iulie: SIEF (International Association of Folklore and Ethnography) 11th conference Tartu, Estonia, cu prezentarea: Good grades or a fine place to be? - different approaches to the culture of merit  in a Romanian school with Roma students. 

2013 octombrie: Societatea de Antropologie Socială si Culturală din România (SASC), conferința anuală, Sibiu, cu prezentarea: Emergence of a "Roma school" - urban educational inequalities in Romania.

2014 septembrie: ECER (Asociaţia Europeană a Studiului Educaţiei) The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugalia, cu prezentarea: Discrimination or Bad Management? - educational inequalities of Roma in a Romanian Town. 

2014 septembrie: InASEA (Asociaţia Antropologilor şi Etnologilor din Balcani), ediţia a VII-a, Istanbul cu prezentarea: The crisis of post-1989 educational policies, the crisis of pre-1989 forced urbanisation and the making of a 'Gypsy school' in a Romanina town. 

2014 noiembrie: Conferinţa anuală SASC (Societatea de Antropologie Sociala si Culturala din Romania) Cluj-Napoca cu prezentarea: "It was useless be hired in factories" - state-communist forced urbanization, industralization and informal market position in a one-time Roma colony from Oradea. 

2015 martie: Conferinţa CIES (Comparative and International Education Society) ediţia 2015, Washington D.C. cu prezentarea: Audit Culture and the Implementation of Transnational Educational Policies: Unintended aspects of the making of a "Gypsy School "in a Romanian Town. 

2015 iunie: Conferinţa SIEF (International Association of Folklore and Ethnography) Asociaţia Europeană de Etnografie şi Folclor), Zagreb, ediţia 2015 cu prezentarea: A place of happiness and well-being, or one of poverty and misery? - Roma and non-Roma memories of a Roma colony from Romania during the state socialist times. 

2015 septembrie: ECER (Asociaţia Europeană a Studiului Educaţiei) ediţia 2015 cu prezentarea: School Experiences in the Post-Socialist Transition and Marginalization of the Roma in Romania şi prezentarea Educational Policies for Roma in Romania and the Context of National Education în simpozionul Social Justice and Intercultural Education. 

2015 octombrie: New Perspectives on Censorship in Communism, Oxford University - University College, Oxford cu prezentarea: Our delegates sometimes do not understand what they read" - duplicity and systemic fragility in the Romanian censorship of classical music and theater. 

2016 aprilie: Conferinţa ASN (Association for Studies of Nationalisms) ediţia 2016, New York cu prezentarea: Memories of a Roma Colony in Romania through Roma and Non-Roma representations. 

2016 august: Telciu Summer Conferences - Conferinţele de vară de la Telciu cu prezentarea: "My colleagues were unlearned communists who came from villages" - ethnicity, class, gender and local identity in a female life-story from Baciu". 

2016 septembrie: conferinţa InASEA (Asociaţia Antropologilor din Balcani) ediţia 2016, Sofia cu prezentarea: „This is how I quit school and started to sell sunflower seeds" - experiences with work, living conditions and formal education of Roma from a Romanian Town. 

 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

LIMBA MATERNĂ: limba maghiară


Scris

Vorbit

Limba română

fluent

fluent

Limba engleză

fluent

fluent

Limba germană

începător

începător


DOMENII DE INTERES

  • Antropologia etnicităţii, antropologia comunismului.

Publicaţii