Peti Lehel

 

 

 

DATE PERSONALE

Nume, Prenume: Peti Lehel
Data na
şterii: 30. decembrie 1981.
Locul naşterii:
Târnăveni, Judeţul Mureş
Adresă e-mail:
petilehel@yahoo.com


 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Doctorat
Specializare: Filologie
Perioada studiului: 2005-2010

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Etnologie şi Antropologie Maghiară, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Masterat
Specializare: Etnologie
Perioada studiului: 2004-2005

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Etnologie şi Antropologie Maghiară, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Licenţă
Specializare: Etnologie Maghiară
Perioada studiului: 2000-2004

Alte forme de pregătire profesională:

Instituţia: Colegiul Ştiinţelor Sociale din cadrul Institutul Programelor de Cercetare al Fundaţiei Sapientia; Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: -
Specializare: Etnologie Maghiară
Perioada studiului: 2002-2004

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: Cercetător
Perioada: 2007 - prezent

Instituţie: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Etnologie şi Antropologie Maghiară, Cluj-Napoca, România
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: asistent - plata cu ora
Perioada: 2006 - prezent

Instituţie: Universitatea din Szeged, Catedra de Etnologie şi Antropologie Culturală
Localitate: Szeged
Ţară: Ungaria
Statut: asistent universitar
Perioada: 2006-2008

Instituţie: Redacţia Korunk
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: redactor
Perioada: 2004-2006

PREMII

• 2010. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Debüt-díja.
• 2010. A Keresztény Szó kulturális folyóirat Nívó-díja.
• 2016. A Magyar Néprajzi Társaság Jankó János díja.

 

PARTICIPĂRI  LA CONFERINŢE

2016, 14-15 octombrie, Migráció és pünkösdizmus egy kolduló roma közösségben. [Migrație și penticostalism într-o comunitate romă] Titlul conferinței: Az archívumok használatának változó kontextusai - A KJNT Vándorkonferenciája. [Arhive în contexte schimbătoare] Organizator: sociația Etnografică „Kriza János" (Cluj-Napoca), Institutul de Etnologie al Academiei Maghiare de Științe (Budapesta) Centrul Cultural din Otomani. Locul: Otomani (jud. Bihor);

2016, 7-11 septembrie, Ethnicity and Language Use in a Moldavian Csángó Village. [Etnicitatea și utilizarea limbii într-un sat de ceangăi din Moldova] Titlul conferinței: Language, Individual and Society. 10th International Conference. [Limbă, individ și societate. A X-a Conferință Internațională] Organizatori: Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Eucation Foundation, Bulgaria, New Education Fundation, Poland, VUZF University, Bulgaria. Locul: Elenite, Bulgaria;

2016, 22-27 august, Vallási megtérés és karizmatikus rítusok egy moldvai kistérség pünkösdi közösségében. [Conversiune religioasă și ritualuri carismatice în comunități penticostale din Moldova] Titlul conferinței: VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. [Al VIII-lea Congres Internațional de Hungarologie] Organizatori: Asociația Internațională de Hungarologie, Universitatea din Pécs, Filiala Regională Pécs a Academiei de Științe Maghiare. Locul: Pécs;

2016, 26-27 mai, A romák munkaerőpiaci helyzete Egrestőn. [Situația romilor pe piața muncii în Agrișteu] Titlul conferinței: A budapesti és a kolozsvári kisebbségkutató intézetek találkozója. [Întâlnirea instituțiilor de cercetare pe tema minorităților naționale (Institutul pentru Cercetarea Minorităților al Academiei Științifice Maghiare, Budapesta și ISPMN, Cluj-Napoca)] Organizatori: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale din România, Institutul pentru Cercetarea Minorităților al Academiei Științifice Maghiare (Budapesta). Locul: Cluj-Napoca (împreună cu Kiss Tamás);

2015, 16-18 octombrie, Autentikus és hamis ajándékok egy moldvai kistérség pünkösdi közösségeiben. [Daruri autentice și false în comunități penticostale din Moldova] Titlul conferinței: Hit és kétség. Vallásantropológiai konferencia. [Credință și îndoială. Conferința de antropologie a religiei] Organizatori: Universitatea din Pécs, Departamentul de Etnologie și Antropologie Culturală, Centrul de Cercetare a Etnologiei Religiei „Vest-Est". Locul: Pécs;

2015, 1-6. septembrie, Modernization and religious changes in Eastern Romania. The role of Pentecostalism in the contact zones of Orthodoxy and Catholicity. [Modernizare și schimbări religioase în estul României. Rolul religiei penticostale în zonele de contact ale ortodoxiei și catolicismului] Titlul conferinței: Folk Narratives and Culture. Interim Conference of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR). [Narative folclorice și cultură. Conferință internațională] Organizator: Societatea Națională pentru Cercetarea Narativelor Folclorice (International Society for Folk Narrative Research - ISFNR), Universitatea Hacettepe, Departmentul Folclorului Turcesc Comparativ, Locul: Ankara, Safranbolu-Karabük;

2015, 1. iunie - mai 30, Vallási megtérés és modernizáció a moldvai csángó falvakban/Religious Conversion and Modernization in Moldovan Csángó Villages. [Convertire religioasă și modernizare în satele ceangăilor din Moldova] (Prezentare în limba maghiară cu susţinere powerpoint în limba engleză) Titlul conferinței: 2015 Congress of the Humanities and Social Sciences. [Idei mari. Congresul 2015 al Științelor Sociale și Umane] Organizatori: Federația Canadiană pentru Științe Sociale și Umaniste - Universitatea din Ottawa, Asociația pentru Hungarologie din Canada, Universitatea din Ottawa. Locul: Ottawa, Canada;

2014, 12-14 decembrie, Leadership authority, divination and the messages of the Holy Spirit in a Moldavian Pentecostal network. [Autoritate de conducere, prorocire şi mesajele Sfântului Duh într-o comunite penticostală din Moldova] Titlul conferinței: Sacrifice, ordeal, divination. International conference. [Sacrificiu, ordalie, divinație. Conferință internațională] Organizator: Academia Maghiară, filiala teritorială din Pécs, Universitatea din Pécs, Departamentul de Etnologie și Antropologie Culturală, Centrul de Cercetare a Etnologiei Religiei „Vest-Est". Locul: Pécs;

2014, 13 noiembrie, Religion, Social Change and the Moldavian Csángós. [Religie și schimbări sociale la ceangăii din Moldova] Titlul conferinței: Eurasian Alterities: Comparative perspectives on Indigenous and Minority Worldviews. [Alterități eurasiatice: minorități în societăți post-socialiste] Organizator: Centrul de Cercetare pentru Studierea Minorităților Marginalizate și pe Cale de Dispariţie (MEWSC), Universitatea Din Cork, Locul: Cork, Irlanda;

2014, 18-21 septembrie, Crisis and conversion. Coping with crisis in new religious communities in the contact zones of Catholicism and Orthodoxy in Romania. [Criză și conversiune. Depăşirea crizei în noile mișcări religioase din zonele de contact ale catolicismului și ortodoxiei în România] Titlul conferinței: Cultures of Crisis: Experiencing and Coping with Upheavals and Disasters in Southeast Europe. 7th InASEA Congress in Istanbul. [Experimentând şi depăşind schimbările radicale şi dezastruoase în Europa de Sud] Organizator: Asociaţia Antropologilor din Europa de Sud şi Est (InASEA). Locul: Istanbul, Turcia;

2014, 20-23 mai, Új vallási közösségek Moldvában. [Noi comunități religioase în Moldova] Titlul conferinței: Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében. X. tudományos konferencia. [Cultură religioasă și stil de viață în Bazinul Carpatic. A X-a conferință științifică] Organizator: Muzeul „Laczkó Dezső" din Veszprém. Locul: Veszprém, Ungaria;

2014, 24-26 aprilie, Religious conversion and modernization in Eastern Romania: the case of the Moldavian Csángós. [Convertire religioasă şi modernizare în estul României: cazul ceangăilor din Moldova] Titlul conferinței: Religious Diversification Worldwide and in Central and Eastern Europe. [Diversificare religioasă în Europa Centrală şi de Est] Organizator: Asociația pentru Studierea Religiei în Europa Centrală și de Est (ISORECEA). Locul: Kaunas, Lituania;

2013, 5-6 septembrie, Politics, Religion and the Use of Cultural Memory in a Catholic Region from Romania. [Politică, religie și folosirea memoriei culturale într-o regiune catolică din România] Titlul conferinței: Annual Conference 2013: "Cultural Memory". [Conferinţă anuală 2013: "Memoria Culturală"]. Organizator: The Centre for Culture and Cultural Studies (CCCS) - The Balkan Network for Culture and Culture Studies (BNCCS). Locul: Skopje, Macedonia;

2013, 29 iulie - 1 august, Socio-economic changes and adaptation strategies in Transylvanian multiethnic rural communities. [Schimbări socio-economice și strategii de adaptare în comunități rurale multietnice din Transilvania] Titlul conferinței: Rural resilience and vulnerability: The rural as locus of solidarity and conflict in time of crisis. XXVth ESRS Congress. [Ruralul ca loc al solidarităţii şi conflictelor în perioada de criză] XXVth ESRS Congress. Organizator: European Society for Rural Sociology (ESRS). Locul: Florența, Italia;

2013, 30 iunie - 4 iulie, Rebuilding Localities: Economic Transformation and Socio-cultural Practices in Transylvania. [Reconstruirea localităților: transformare economică și practici socioculturale în Transilvania]. Titlul conferinței: SIEF 2013 Congress. [Congres SIEF 2013] Organizator: International Society for Ethnology and Folklore. Locul: Tartu, Estonia;

2013, 19-20 aprilie, A falusi gazdálkodás változásai két erdélyi településen. [Strategii economice în două sate transilvănene]. Titlul conferinței: Kulturális gyakorlat és reprezentáció - a KJNT vándorkonferenciája. [Practici culturale şi reprezentaţii] Organizator: Asociația Etnografică „Kriza János". Locul: Odorheiu Secuiesc;

2013, 12 martie Az etnicitás megnyilvánulása romániai kisebbségi közösségekben. [Afirmarea etnicităţii în comunităţile minoritare] Titlul conferinței: A kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatási programjainak bemutatója. [Prezentarea programelor de cercetare ale Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale] Microconferinţă. Organizator: ISPMN, Centrul de Cercetare a Ştiinţelor Sociale al Academiei Maghiare, Institutul pentru Studierea Minorităţilor. Locul: Budapesta;

2012, 6-7 decembrie, The Functions of a Religious Movement during Socialism. [Funcţiile unei mişcări religioase în timpul comunismului] Titlul conferinței: To whom does tradition belong? What do we do with it? Tradition between culture, user and entrepreneur. [Cui îi aparţine tradiţia? La ce serveşte ea? Tradiţia - între cultură, utilizator şi antreprenor] Organizator: Universitatea Babeş-Bolyai - F.E.R. - EURETHNO of the Council of Europe. Locul: Cluj-Napoca;

2012, 29 iulie - 4 august, Economic Strategies and Ethnicity in an Angrarian Village in Romania. [Strategii eonomice şi etnicitate într-un sat din România] Titlul conferinței: XIII. World Congress of Rural Sociology. [Al XIII-lea congres al sociologiei rurale. De la criză la oportunităţi] Organizator: International Rural Sociology Association. Locul: Lisabona;

2012, 11-12 mai, Etnicitás egy moldvai csángó településen. [Etnicitate într-un sat ceangăiesc]. Titlul conferinței: Veszélyeztetett örökség - veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók VI. [Patrimoniul în pericol - culturi pe cale de dispariție. Ceangăii din Moldova VI] Organizator: Fundația „Teleki László". Locul: Budapesta;

2012, 6-7 martie, Studies on the Moldavian Csángós in Romania and their impact on the local population. Studii despre ceangăii din Moldova şi efectele lor asupra comunităţilor locale] Titlul conferinței: Csángó seminar. [Seminar ceangăiesc] Organizator: University of Jyväskylä, Department of History and Ethnology, Department of Art and Culture Studies. Locul: Jyväskylä, Finlanda;

2012, 6-7 martie, "Wearied respondents": Fieldwork among the Csángós. [„Interlocutori obosite". Cercetare de teren la ceangăii din Moldova] Titlul conferinței: Csángó seminar. [Seminar ceangăiesc] Organizator: University of Jyväskylä, Department of History and Ethnology, Department of Art and Culture Studies. Locul conferinței: Jyväskylä, Finlanda;

2011, 20 octombrie, Gazdasági átalakulás és interetnikus viszonyok egy Kis-Küküllő menti településen. [Transformare economică și relații interetnice într-un sat de pe valea Târnavei Mici] Titlul conferinței: Az etnicitás és a gazdaság kapcsolatai [Relații dintre etnicitate și economie]. Organizator: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. Locul: Cluj-Napoca;

2011. 7-9 octombrie, Új vallási mozgalmak a moldvai csángó falvakban. [Noi mișcări religioase în satele ceangăilor din Moldova] Titlul conferinței: Kisebbségek a Kárpát-medencében [Minorități în Bazinul Carpatic.] Organizatori: Consiliul Județean din Satu Mare, Muzeul Județean din Satu Mare, Direcția Județeană a Muzeelor Szabolcs-Szatmár-Bereg. Locul: Satu Mare;

2011, 9 septembrie, Helyi vallás, népi vallásosság. A vallásosság domesztikációja a szocializmus és az átmenet korszakában Romániában. [Religiozitate locală, religiozitate populară. Religiozitate în timpul socialismului și în perioada tranziției în România]. Organizator: Universitatea din Pécs, Școala Doctorală Interdisciplinară, Programul de Etnologie și Antropologie Culturală. Locul: Pécs, Ungaria;

2011, 22-27 august, Transznacionalizmus és új vallási mozgalmak a moldvai csángó. [Transnaționalism și noi mișcări religioase în satele ceangăilor din Moldova]. Titlul conferinței: Nyelv és kultúra a változó régióban. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. A moldvai csángók kutatásának újabb eredményei [Limbă și cultură într-o regiune în schimbare]. Al VII-lea Congres Internațional de Hungarologie. Rezultate noi în cercetarea ceangăilor din Moldova. Organizatori: Asociația Internațională de Hungarologie, Universitatea Babeş-Bolyai. Locul conferinței: Cluj-Napoca;

2011, 7-10 iulie, Imagisztikus rítusok és vallásosság a posztszocializmusban Romániában. [Rituri imagistice și religiozitate în perioada postsocialistă în România]. Titlul conferinței: Néprajztudomány és néprajzi muzeológia interdiszciplináris megközelítésben [Etnologie și muzeologie în perspectivă interdisciplinară]. Organizator: Asociația Etnografică „Kriza János". Locul: Arcuș;

2010, 15 decembrie, Imagisztikus vallási elemek a szőkefalvi Mária-jelenéseken. Elemente imagistice religioase în aparițiile Mariei din Seuca] Titlul conferinței: Népi vallás, néphit és vallásos folklór, 16-21. század [Religie populară, credință populară și folclor religios, secolele XVI-XXI]. Organizator: Asociația Etnografică Maghiară, Departamentul de Folclor. Locul: Budapesta;

2010, 22 octombrie, Imagisztikus rítusok és vallásosság a szocializmus és az átmenet korszakában Romániában [Rituri imagistice și religiozitate în socialism și în perioada tranziției în România]. Titlul conferinței: Tudománytörténeti konferencia [Conferință de istorie a științei]. Organizatorul conferinței: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Etnologie și Antropologie Maghiară din România, Comisia Academică din Cluj - Secția Etnologie și Antropologie, Asociația Etnografică „Kriza János". Locul: Cluj-Napoca;

2010, 6-8 octombrie, Transznacionalizmus és új vallási mozgalmak a moldvai csángó falvakban [Transnaționalism și mișcări religioase în satele ceangăilor din Moldova]. Titlul conferinței: Vallások, határok, kölcsönhatások [Religii, limite, interferențe]. Organizatorul conferinței: Universitatea din Szeged, Facultatea de Litere, Catedra de Etnologie și Antropologie Culturală, Institutul de Cercetare „Bálint Sándor", Asociția Etnografică din Ungaria. Locul: Szeged;

2009, 9-10 octombrie, Adaptation and Segregation: The Communication of the Cultural Differences in a Hungarian-Gypsy Coexistence in a Transylvanian Village. [Adaptare și segregare. Comunicarea diferențelor culturale în conviețuirea interetnică maghiaro-romă într-un sat de pe valea Târnavei Mici] Titlul conferinței: Two Decades of Scholarship: Romani Studies in Romania. International Conference. [Două decade de cercetări despre romi în România. Conferință internațională] Organizatorul conferinței: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale din România. Locul: Cluj-Napoca;

2009, 29 septembrie, Rescuing Csángós in Moldavia - through the Eyes of the Locals [Salvarea ceangăilor din Moldova - prin ochii localnicilor]. Titlul conferinței: Minorities and Traditional Communities in Transition. Stratregies of Revitalization, Prezervation and Political Use of Ethnic Identities [Minorităţi şi comunităţi tradiţionale în tranziţie. Revitalizarea şi păstrarea identităţii etnice. Instrumentalizarea politică a identităţii etnice]. Organizator: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale din România, Cluj-Napoca;

2009, 4-6 septembrie, A gyógyító technikák szerepe egy moldvai csángó vallási mozgalomban [Rolul technicilor de vindecare într-o mișcare religioasă a ceangăilor din Moldova] Titlul conferinței: Mágikus és szakrális medicina [Medicină magică și sacrală] Organizatorul conferinței: Facultatea de Științe, Catedra de Etnografie și de Antropologie Culturală. Locul: Pécs;

2009, 22-25 iulie, The Ritual and Emotional Conditions of the Moldavian Csángó's Visions [Viziunile la ceangăii din Moldova - ritual şi emoţie. Titlul conferinței: Feeling the Divine: Emotions in Religious Practice. Historical and Cross-Cultural Approaches [Emoţii şi practici religioase. Abordare istorică şi trans-culturală]. Organizatorul conferinței: Max Planck Institute for Human Development. Locul: Berlin;

2009, 25-26 iunie, A kettős állampolgárság kudarcát követő rituális válaszreakciók az erdélyi nyilvánosságban [Reacții ritualistice în viața comunității maghiare din Ardeal după eșecul referendumului din 5 decembrie 2004]. Titlul conferinței: Lokalitás. Emlékezet. Történelem [Localitate. Trecut. Istorie]. Organizator: Muzeul Național din Satu Mare. Locul: Satu Mare (cu Jakab Albert Zsolt)

2009, 8 mai, A kettős állampolgárság kudarcát követő rituális válaszreakciók az erdélyi nyilvánosságban [Reacții ritualistice în viața comunității maghiare din Ardeal după eșecul referendumului din 5 decembrie 2004]. Titlul conferinței: A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében [Starea culturii, a științei și a națiunii în Bazinul Carpatic]. Organizatori: Municipiul Veszprem și Universitatea Pannon, Facultatea de Filologie Modernă și Științe Sociologice. Locul: Veszprém; (cu Jakab Albert Zsolt)

2009, 27-30 martie, The Articulation of Crisis Situations in Religious Dreams in a Moldavian Csángó Community [Articularea situaţilor de criză în vise religioase într-o comunitate de ceangăi din Moldova]. Titlul conferinţei: Moments of Crisis. Decision, Transformation, Catharsis, Critique. Joint Biennial Conference [Momente de criză. Decizie, Transformare, Catharsis, Critică]. Organizatori: The Society for the Anthropology of Religion - The Society for Psychological Anthropology, Asilomar (Pacific Grove), California (USA);

2009, 18-20 februarie, Adaptálódás és szegregáció. A kulturális különbségek kommunikálása a cigány-magyar együttélésben egy Kis-Küküllő menti településen. [Adaptare și segregație. Comunicarea diferențelor culturale în conviețuirea interetnică rom-maghiară de pe valea Târnavei Mici] Titlul conferinței: A cigány kultúra néprajzi és történeti kutatása a Kárpát-medencében. Konferencia Bódi Zsuzsanna emlékére. [Cercetarea etnografică și istorică a romilor din Bazinul Carpatic] Organizatori: Asociația Etnografică Maghiară (Ungaria), Universitatea „Szent István", Departamentul de Economie și Științe Sociale. Locul: Gödöllő;

2008, 12-13 noiembrie, A testvérfalu-kapcsolatok mint a falusi turizmus és az identitásépítés színterei. [Sate înfrăţite şi turism rural. Scenele construirii identităţii locale] Titlul conferinţei: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás [Identitate: naţionalitate, naţiune, Europa.] Organizator: Universitatea din Szeged, Ungaria;

2008, 30 iulie, Collective Visions in the Moldavian Csángó Villages [Viziuni collective la ceangăii din Moldova]. Numele evenimentului: The "Vision Thing" - Studying Divine Intervention. Stanford-Budapest Summer Institute sponsored by SIAS. Collegium Budapest, Budapest;

2008, 20 iunie, Vallási és etnikai interferenciák Kelet-Közép Európában. Csángók a szőkefalvi Mária-jelenésen [Interferenţe etnice şi religioase în Europa Centrală. Ceangăii la fenomenul religios din Seuca] Titlul conferinţei: Az etnicitás empirikus kutatásának dilemmái. [Dilemele cercetării empirice ale etnicităţii]. Organizator: Institutul pentru Cercetarea Minorităţilor al Academiei Științifice Maghiare, Budapesta;

2008, 11-12 iunie, Vallási és etnikai interferenciák Kelet-Közép Európában. Csángók a szőkefalvi Mária-jelenésen. Az etnicitás empirikus kutatásának dilemmái. [Interferenţe etnice şi religioase în Europa Centrală. Ceangăii la fenomenul religios din Seuca] Titlul conferinţei: Az etnicitás empirikus kutatásának dilemmái. [Dilemele cercetării empirice al etnicităţii]. Organizator: Institutul pentru Cercetarea Minorităților al Academiei Științifice Maghiare. Locul: Budapesta;

2008, 21-23 mai, Adaptálódás és szegráció. A kulturális különbségek kommunikálása a cigány-magyar együttélésben egy Kis-Küküllő menti településen. [Adaptare și segregație. Comunicarea diferențelor culturale în conviețuirea interetnică rom-maghiară de pe valea Târnavei Mici] Integrare, autonomie şi dialog intercultural. Al X-lea Simpozion Internaţional de Antropologie Culturală. Ministerul Culturii şi Cultelor, Consiliul Judeţean Arad, Complexul Muzeal Arad. Locul: Arad;

2008, 16-19 aprilie, Atomizálódás és versengés. A lokális társadalom újjászerveződése egy Kis-Küküllő menti agrártelepülésen. [Atomizare și rivalizare. Restructurarea unei comunități rurale de pe valea Târnavei Mici]. Titlul conferinței: Al XVI-le Seminar Etnologic. Organizator: Asociația Etnografică din Ungaria, Muzeul „Móra Ferenc"- Universitatea din Szeged, Catedra de Etnologie și Antropologie Culturală. Locul: Domaszék - Szeged (Ungaria);

2007, 18 decembrie, Religious Movements in the Moldavian Csángó Villages. [Mişcări religioase în satele ceangăilor din Moldova]. Organizator: Institut de Etnologie, Academia Ştiinţifică Slovacă. Locul: Bratislava;

2007, 4 decembrie, Etnikai revitalizáció és a kutatók - a csángó „kutatók", a csángó „mentők" és a kolonizáció. [Revitalizaţie etnică, cercetători şi colonizare]. Titlul conferinţei: Változó nemzet-diskurzusok: az azonosságról és a különbségekről magyar állampolgárok és kisebbségben élő magyarok viszonyában [Schimbarea discursurilor privind situaţia minorităţilor maghiare din Bazinul Carpatic]. Organizator: Institutul pentru Cercetarea Minorităţilor al Academiei Științifice Maghiare. Locul: Budapesta;

2007, 22 noiembrie, Vallás és modernitás a moldvai csángó falvakban [Religie şi modernitate în satele ceangăilor din Moldova]. Titlul conferinţei: Conferinţa cercetătorilor tineri. Organizator: Academia Maghiară (Szegedi Akadémiai Bizottság - SZAB). Locul conferinței: Szeged;

2007, 2-4 noiembrie, A kulturális emlékezet egyházi monopolizálása egy moldvai csángó településen [Monopolizarea memoriei culturale de către biserică într-un sat ceangăiesc] Titlul conferinței: Történelmi tudat - kulturális emlékezet [Conștiință istorică - memorie culturală] Organizator: Institutul Cultural Maghiar din Serbia - Zenta (Vajdasági Magyar Művelődési Intézet - Zenta) - Institutul pentru Studierea Minorităţilor Naţionale al Academiei maghiare (MTA Kisebbségkutató Intézet). Locul conferinței: Zenta (Serbia);

2007, 23-25 mai, A testvérfalu kapcsolatok mint a falusi turizmus és a lokális identitásteremtés színterei. [Sate înfrăţite şi turism rural. Scenele construirii identităţii locale] Titlul conferinței: Europa identităţii. Al IX-lea simpozion internaţional de antropologie culturală. Organizatori: Ministerul Culturii şi Cultelor, Serviciul Cultură-Minorităţi. Consiliul Judeţean Arad, Complexul Muzeal Arad. Locul: Arad;

2007, 18 aprilie, Kollektív látomások a moldvai csángó falvakban [Viziuni colective în satele ceangăieşti din Moldova]. Titlul conferinței: Bölcsészkari Tudományos Nap [Ziua științifică a Facultății de Litere] Organizator: Catedra de Etnologie şi Antropologie din Szeged, Szeged;

2007, 13-15 aprilie, Szekularizációs tendenciák a moldvai csángó falvakban [Tendinţe de secularizare la ceangăii din Moldova]. Titlul conferinţei: Csángók, magyarok, nemzetiségek az Európai Unióban [Ceangăi, maghiari, naţionalităţi în Uniunea Europenă] Organizator: Forumul Civil de Mediere Naţională „Pod pentru Europa". Locul conferinței: Cluj-Napoca;

2007, 27 martie, Lector invitat de către Catedra de Etnologie şi Antropologie Culturală din Pécs pentru susţinerea prelegerii Vallási mozgalom a Bákó környéki falvakban [Mişcare religioasă în satele din regiunea Bacăului]. Pécs (Ungaria);

 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

LIMBA MATERNĂ: Maghiară


Scris

Vorbit

Engleză

intermediar

intermediar

Română

fluent

fluent


DOMENII DE INTERES

  • Mişcări religioase
  • Schimbarea structurii agriculturii în satele transilvănene
  • Viaţa religioasă a ceangăilor din Moldova
  • Antropologia religiei

 

Publicaţii