Formulare bilingve: Consilii locale / primării

I. Mezőgazdaság • Agricultură

II. Gyámhatóság • Autoritate tutelară

III. Kereskedelmi engedélyek • Autorizări comerţ

IV. Működési és nyitvatartási időre vonatkozó engedélyek • Autorizaţii şi orare de funcţionare

V. Információs központ • Centrul de informaţii pentru cetăţeni

VI. Lakosság-nyilvántartás • Evidenţa populaţiei

VII. Parkolások • Parcări

VIII. Szociális védelem • Protecţie socială

IX. Humán erőforrás • Resurse umane

X. Anyakönyvi ügyek • Stare civilă

XI. Adók és illetékek • Taxe si impozite

XII. Városrendezés • Urbanism

XIII. Különfélék • Diverse

 

I. Mezőgazdaság • Agricultură


1. Termelői bizonylat kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru eliberarea certificatului de producător
2. Mezőgazdasági földterület eladásának hirdetése - Anunţ pentru înstrăinarare teren agricol
3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozattevő nem rendelkezik földterülettel - Declaraţie privind nedeţinerea de teren
4. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás iránti kérelem - Cerere ajutor de minimis în agricultură

Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

 

II. Gyámhatóság • Autoritate tutelară


1. Kérelem újszülöttnek járó juttatásra - Cerere pentru acordarea alocaţiei pentru copilul nou-născut
2. Újszülött számára kiállított bizonylat iránti kérelem - Cerere eliberare adeverinţă pentru copilul nou-născut

Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

 

III. Kereskedelmi engedélyek • Autorizări comerţ


1. Kérelem engedélyezés és bejegyzés / engedélyezés és bejegyzés kiegészítése / módosítása jóváhagyására - Cerere pentru autorizare şi înregistrare / completare, modificare autorizare şi înregistrare persoană fizică / asociaţie familială
2. Természetes személy vállalkozási engedélyének érvénytelenítésére vonatkozó kérelem - Cerere pentru anulare autorizaţie persoană fizică / asociaţie familială
3. Természetes személy vállalkozási engedélyének felfüggesztésére vonatkozó kérelem - Cerere pentru suspendare autorizaţie persoană fizică / asociaţie familială
4. Ideiglenes utcai árusítás engedélyezése iránti kérelem - Cerere pentru comerţ stradal temporar
5. Szállítmányozási engedély kiadása iránti kérelem - Cerere pentru acordarea autorizaţiei de transport
6. Gazdasági szereplők gépjármű működtetési engedélyének cseréje iránti kérelem - Cerere pentru preschimbare autorizaţie taxi - operatori
7. Természetes személyek gépjármű működtetési engedélyének cseréje iránti kérelem - Cerere pentru preschimbare autorizaţie taxi - persoane fizice
8. Reklámtábla felállítása után fizetendő adó megállapítása iránti kérelem - Cerere pentru stabilire sume datorate pentru amplasare panou publicitar

Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

 

IV. Működési és nyitvatartási időre vonatkozó engedélyek • Autorizaţii şi orare de funcţionare


1. Működési és nyitvatartási engedély kibocsátása iránti kérelem - Cerere pentru eliberarea autorizaţiei şi orarului de funcţionare
2. A bejárati úttal rendelkező közterület elfoglalásáért fizetendő bér megállapítása iránti kérelem - Cerere de stabilire a sumei datorate pentru ocuparea domeniului public cu cale de acces
3. A közterület bódé általi elfoglalásáért fizetendő bér megállapítása iránti kérelem - Cerere de stabilire a sumei datorate pentru ocuparea domeniului public cu ghereta
4. Végkiárusítási értesítés - Notificare vânzare de lichidare
5. Kiárusítási értesítés - Notificare vânzare de soldare

Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

 

V. Információs központ • Centrul de informaţii pentru cetăţeni


1. Közigazgatási panasz (nem érkezett válasz) - Reclamaţie administrativă (nu s-a primit răspuns)
2. Közigazgatási panasz (elutasító válasz) - Reclamaţie administrativă (răspuns negativ)
3. Meghallgatási kérelem (polgármester, alpolgármester, jegyző) - Solicitare audienţă primar, viceprimar, secretar
4. Közérdekű információk iránti kérelem - Solicitare informaţii de interes public

Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

 

VI. Lakosság-nyilvántartás • Evidenţa populaţiei


1. Kérelem személyazonossági igazolvány kiállítására a külföldről Romániába történő áttelepülés esetén - Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România
2. Kérelem személyazonossági igazolvány kiállítására a külföldi állandó lakhelyű és romániai ideiglenes lakhelyű román állampolgárok számára - Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România
3. Kérelem a lakhelyváltoztatásnak a személyazonossági igazolványba történő bevezetésére - Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
4. Befogadó nyilatkozat - Declaraţie privind primirea în spaţiu
5. Meghatalmazott általi befogadó nyilatkozat - Declaraţie privind primirea în spaţiu prin mandatar
6. Lakhelyre vonatkozó nyilatkozat - Declaraţie privind reşedinţa

Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

 

VII. Parkolások • Parcări


1. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet kiállítására természetes személyek számára - Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane fizice
2. Kérelem parkolóbérlet kiállítására építési engedéllyel rendelkező természetes személyek számára - Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, pentru persoane fizice care au obţinut autorizaţie de construire
3. Kérelem parkolóbérlet kiállítására városrendezési engedéllyel rendelkező természetes személyek számára - Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, pentru persoane fizice care au obţinut certificat de urbanism
4. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet kiállítására jogi személyek számára - Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane juridice
5. Kérelem parkolóbérlet kiállítására építési engedéllyel rendelkező jogi személyek számára - Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, pentru persoane juridice care au obţinut autorizaţie de construire
6. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet átírására természetes személyek számára - Cerere pentru transcrierea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane fizice
7. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet átírására jogi személyek számára - Cerere pentru transcrierea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane juridice
8. Kérelem építési engedéllyel épült parkolóhelyek parkolóbérletének átírására természetes személyek között - Cerere pentru transcrierea locurilor de parcare amenajate în baza unor autorizaţie de construire pentru persoane fizice
9. Kérelem építési engedéllyel épült parkolóhelyek parkolóbérletének átírására jogi személyek között - Cerere pentru transcrierea locurilor de parcare amenajate în baza unor autorizaţie de construire pentru persoane juridice
10. Kérelem szabad bejárási engedély kiállítását célzó szerződés megkötésére - Cerere pentru încheierea unui contract privind eliberarea legitimaţiei de liber acces

Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

 

VIII. Szociális védelem • Protecţie socială


1. Kérelem szociális segély megállapítására - Cerere pentru acordarea ajutorului social
2. Nyilatkozat a család jövedelméről (szociális segély megállapításához) - Declaraţie privind veniturile realizate de familie (pentru acordarea ajutorului social)
3. Kérelem és saját felelősségű nyilatkozat a fűtési támogatás megítélése érdekében - Cerere şi declaraţie pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

 

IX. Humán erőforrás • Resurse umane


1. Idős személyt otthonában gondozóként való alkalmazás iránti kérelem - Cerere pentru angajare în muncă în calitate de îngrijitor al persoanei vârstnice
2. Idős személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem - Cerere pentru încetarea activităţii de îngrijitor al persoanei vârstnice
3. Idős személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem, elhalálozás miatt - Cerere pentru încetarea activităţii de îngrijitor al persoanei vârstnice, în caz de deces
4. Fogyatékkal élő személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem - Cerere pentru încetarea activităţii de asistent personal al persoanei cu handicap
5. Fogyatékkal élő személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység folytatása iránti kérelem - Cerere pentru continuarea activităţii de asistent personal al persoanei cu handicap

Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

 

X. Anyakönyvi ügyek • Stare civilă


1. Névátírás iránti kérelem - Cerere de ortografiere a numelui în limba maternă
2. Kérelem és saját felelősségű nyilatkozat a gyermeknevelési juttatás/ösztönzés és családi pótlék megítélése érdekében - Cerere pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului
3. 50 éves házassági oklevél kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru acordarea premiului de 50 ani de căsătorie
4. Kérelem családegyesítéséhez szükséges bizonylat megszerzésére - Cerere pentru eliberarea adeverinţei necesare reîntregirii familiei
5. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie
6. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, meghatalmazott által - Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie, prin procură
7. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, külföldi lakhely esetén - Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie, pentru domiciliul în străinătate
8. Halotti bizonyítvány kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru eliberarea certificatului de deces
9. Családi könyvecske kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru eliberarea livretului de familie
10. Válási határozat bejegyzése iránti kérelem - Cerere pentru înregistrarea divorţului pronunţat în ţară
11. Külföldön történt névváltoztatásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem - Cerere pentru înregistrarea menţiunii schimbării de nume produs în străinătate
12. Külföldön anyakönyvezett házasságkötésre és a férj elhalálozására vonatkozó megjegyzések bejegyzése iránti kérelem - Cerere pentru înregistrarea menţiunii de căsătorie şi deces al soţului în străinătate
13. Külföldön bekövetkezett elhalálozásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem - Cerere pentru înregistrarea menţiunii de deces produs în străinătate
14. Külföldön kimondott válásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem - Cerere pentru înregistrarea menţiunii de divorţ produs în străinătate
15. Külföldön kötött házasságra és kimondott válásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem - Cerere pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ în străinătate
16. Külföldön kiállított születési bizonyítvány átírása és román születési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru transcrierea certificatului de naştere înregistrat în străinătate
17. Külföldön kiállított házassági bizonyítvány átírása és román házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru transcrierea certificatului de căsătorie înregistrat în străinătate
18. Külföldön kiállított halotti bizonyítvány átírása és román halotti bizonyítvány kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru transcrierea certificatului de deces înregistrat în străinătate

Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

 

XI. Adók és illetékek • Taxe si impozite


1. Adónyilatkozat a lassújárművekre vonatkozó helyi illeték megállapítása érdekében - Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente
2. Adónyilatkozat reklámok és hirdetések, valamint […] cégtábla után fizetendő adó megállapítása érdekében - Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, şi pentru firma instalată […]
3. Nyilatkozat a gépjárműveknek a nyilvántartásból való törlése érdekében - Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
4. Adónyilatkozat a természetes személyek által fizetendő építményadók megállapítása érdekében - Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice
5. Különleges adónyilatkozat a több lakás rendeltetésű építményadó megállapítása érdekében, természetes személyek esetében - Declaraţie specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat a destinatorilor mai multor clădiri - persoane fizice
6. Adónyilatkozat a jogi személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében - Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice
7. Adónyilatkozat a fizikai személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében - Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice

Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

 

XII. Városrendezés • Urbanism


1. Építési engedély iránti kérelem melléklete - Anexă la cererea de eliberare autorizare de construire
2. Engedélyezett építési munkálatok megkezdésének értesítése - Anunţ începere lucrări construcţii autorizate
3. Kérelem az építmény felépítését/kibővítését igazoló bizonylat kiállítására - Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării / extinderii construcţiei
4. Kérelem az építmény lebontását igazoló bizonylat kiállítására - Cerere pentru confirmarea desfiinţării construcţiei în baza autorizaţiei de demolare
5. Kérelem a Terület-és Városrendezési Bizottság szakvéleményének kibocsátására - Cerere pentru obţinerea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism
6. Városrendezési dokumentáció jóváhagyása iránti kérelem - Cerere pentru obţinerea aprobării documentaţiei de urbanism
7. Kérelem a városrendezési engedély érvényességi időtartamának meghosszabbítására - Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism
8. Helyszínrajz kibocsátása iránti kérelem - Cerere pentru eliberarea unui plan de situaţie
9. Városesztétikai Bizottság jóváhagyása iránti kérelem - Cerere pentru obţinerea avizului Comisiei de Estetică Urbană
10. Kérelem különböző bizonylatok kiállítására (az ingatlan belterületen található, jelenlegi lakcím, ingatlanadó-kategóriát meghatározó övezeti besorolás) - Cerere pentru eliberarea adeverinţei de intravilan, adresă poştală, încadrare zonă de impozitare fiscală
11. Kérelem az építési/bontási engedély kibocsátására - Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare
12. Kérelem a városrendezési engedély kibocsátására - Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
13. Kérelem a használatbavételi bizonylat kiállítására - Cerere pentru eliberarea dovezii de luare în folosinţă

Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

 

XIII. Különfélék • Diverse


1. Lakásigénylési kérelem - Cerere pentru acordare locuinţă
2. Kérelem közművesítési-városgazdálkodási munkálatokra - Cerere pentru solicitarea executării de lucrări edilitaro-gospodăreşti în zona străzilor şi pieţelor
3. Kérelem különleges szállítói engedély kibocsátására - Cerere pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport
4. Kérelem telek koncessziós átengedésének jóváhagyására - Cerere pentru aprobarea concesionării de teren
5. Kérelem telek ingyenes használatra történő kiutalására saját tulajdonú lakás felépítése céljából - Cerere de atribuire teren în vederea construirii unei locuinţe
6. Lakásvásárlási kérelem - Cerere pentru cumpărarea locuinţei
7. Kérelem a bérleti szerződés meghosszabbítására - Cerere pentru reînnoirea contractului de închiriere
8. Lakáscsere-kérelem - Cerere pentru schimb de locuinţă
9. Lakáskiutalási kérelem - Cerere pentru solicitare de locuinţă din fondul de stat
10. Nyilvános összejövetel bejelentése - Formular manifestare publică

Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins