Filipovici Anca

DATE PERSONALE

Nume, Prenume: Filipovici Anca
Data naşterii: 1984.02.26
Locul naşterii: Botoşani
Adresă e-mail: anca.filipovici@yahoo.com, filipovicianca@gmail.com

 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Doctorat
Specializare: Istorie
Perioada studiului: 2009-2012

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Master
Specializare: Gestiunea şi evaluarea proiectelor
Perioada studiului: 2007-2009

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Licenţă
Specializare: Relaţii internaţionale şi studii europene
Perioada studiului: 2003-2007

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Instituţie: Institutul pentru studierea problemelor minorităţilor naţionale (ISPMN)
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: cercetător
Perioada: 2016 - prezent

Instituţie: Centrul de Cooperări Internaţionale, Universitatea Babeş-Bolyai
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: secretar relaţii internaţionale
Perioada: 2012-2014

Instituţie: Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: cadru didactic asociat, secţia Studii Iudaice
Perioada: 2011-2012

 

BURSE ȘI PROIECTE

2018-2019: bursier al the New Europe College, București. Tema de cercetare: The youth of the unified nation. Social control and discipline in Romanian interwar high schools.

Reprezentant ISPMN (partener strategic asociat) în proiectul REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region, co-financed by the European Union through the Danube Transnational Programme, 1.06.2018-31.05.2021.

iulie 2018: bursier în cadrul European Holocaust Research Infrastructure, la Das Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte, München. Tema de cercetare: The temptation of disobedience: anti-Semitism and far-right propaganda in high schools of interwar Romania.

2014-2015: cercetător postdoctoral (POSDRU/159/1.5/S/133652), Universitatea "Petru Maior", Târgu Mureș. Tema de cercetare: Avatars of regional identity: A comparative analysis of identity complexes and crisis in interwar Bukovina and Transylvania.

 

 

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE

octombrie 2019 - Nation and ethnicity in photo collections: images of the youth in interwar Bukovina - Die Geschichte der Bukowina nach dem Visual Turn, conferință organizată de Bukowina-Institut an der Universität Augsburg

iunie 2019 - National Education and Zionist Dream in Interwar Romania: The Case of the Youth Organizations Straja Țării and Maccabi - Contested Minorities in the 'New Europe': National Identity from the Baltics to the Balkans, 1918-1939, conferință organizată de Birkbeck University of London, London

iulie 2018 - The state of research on the Holocaust in Romania - prelegere - la invitația Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, Berlin

iunie 2018 - The youth of the unified nation. Minorities, social control and discipline in Romanian interwar high schools -conferință organizată de Society for Romanian Studies, Bucharest

februarie 2018 - Interethnic Clashes among Students at the University of Chernovtsy (1930-1940) - The Holocaust in the Borderlands: Interethnic Relations and the Dynamics of Violence in Occupied Eastern Europe, conferință organizată de Das Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte, München

august 2017 - Jewish High School Youth in Interwar Romania - The Seventeenth World Congress of Jewish Studies, conferință organizată la The Hebrew University, Jerusalem

mai 2017 - National Identity Coping with Ethnicity. Images of Interwar Romania in Iosif Berman's Photography - SHAPING IDENTITIES | CHALLENGING BORDERS. Photographic histories in Central and Eastern Europe, conferință organizată de Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences in Prague, Prague.

25-28 august 2016 – Universitatea şi politica în anii ‘30. Profesorul Traian Brăileanu şi propaganda antisemită la Cernăuţi – Congresul naţional al istoricilor români, organizat de Universitatea Babeş-Bolyai Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, România.

2-7 august 2016 – participare Şcoala de Vară "Evreii în sfera publică a României moderne", organizată de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Centrul de Studii Israeliene Goldstein Goren al Facultății de Științe Politice a Universității din București, Cristian (Braşov), România.

2-3 iunie 2016 – Identitate etnică şi violenţă antisemită în memorialistica evreiască – Conferinţa Naţională a Seminarului de Antropologie Istorică. "Violenţă, societate şi modernizare în spaţiul românesc (sec. XVI-XX). Marele Război, sfârşitul modernităţii?", organizată de Seminarul de Antropologie Istorică al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România.

26-27 mai 2016 - The Reproduction of Anti-Semitic Violence in Jewish Memoirs from Romania - Întâlnirea institutelor de cercetare a minorităților Budapesta și Cluj. Conferință internațională. ISPMN, Cluj-Napoca, România.

4-5 decembrie 2015 - The cultural promotion of the province as an intellectual responsibility in interwar Romania. The case of the young Al. Dima - Conferinţa "Challenges for Sciences and Society in Digital Era", organizată de Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, România.

17-19 iunie 2015 - Old identity constructions in new clothes: on regional identities in the cultural post-communist press of Bukovina and Transylvania - Conferinţa "Linking Past, Present and Future: The 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991)", organizată de The Society for Romanian Studies, Universitatea Bucureşti, Bucureşti, România.

24-25 aprilie 2015 - Mecanisme de formare a grupărilor literare în provinciile României interbelice. Studiu de caz: Thesis (Sibiu) și Iconar (Cernăuți) - "Presa culturală". Congresul Național de Istorie a Presei, ediția a VIII-a, organizată de Asociaţia Română de Istorie a Presei, Universitatea din Oradea, Oradea, România.  

23-24 octombrie 2014 - How peripheral is the culture of periphery? On a debate about the regional press in interwar Romania - Conferinţa "Communication, Context, Interdisciplinarity", organizată de Universitatea "Petru Maior", Tirgu Mures, România.

3-5 iunie 2014 - Bucovina între Orient şi Occident: perspective la finalul Marelui Război într-o provincie panidentitară - Conferinţa "Primul Război Mondial - perspectivă istorică şi istoriografică", organizată Universitatea Babeş-Bolyai, Academia Română, Cluj-Napoca, România.

2-4 iulie 2012 - Anti-Jewish Attitudes of the "Anonymous" Reflected in the Romanian Jewish Memoirs -Conferinţa "Europeanization and Globalization: Romanians in their Region and the World", organizată de The Society for Romanian Studies, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu, România.

15 mai 2012 - Sub fascinaţia "intelectualismului". Tineretul şi politica educaţiei în România interbelică -Conferinţa Şcolii doctorale "Istorie, Cultură, Civilizaţie", organizată de Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România.

2-3 decembrie 2011 - Interwar Intellectualty in Romania between "art for art's sake" and political commitment - Conferinţa "Ideologies, values and political behaviors in Central and Eastern Europe", organizată de Universitatea de Vest, Timişoara, România.

29 noiembrie 2011 - Dictaturile de dreapta în memorialistica intelectualilor evrei români - Conferinţa "România dictaturilor: 1938-1989", organizată de Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului, Iaşi, România.

 

AFILIERI PROFESIONALE

2013- membră a Seminarului de Antropologie Istorică, Universitatea Babeş-Bolyai

2013-2015: redactor al Brukenthalia. Romanian Cultural History Review, Brukenthal Museum.

 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

LIMBA MATERNĂ: română

 

Scris

Vorbit

Engleză

fluent

fluent

Germană

mediu

mediu

 

DOMENII DE INTERES

Istoria evreilor din România, istoria tinerilor şi a educaţiei, istorie locală şi regională

PUBLICAȚII