Editura ISPMN - Acreditată CNCS

      Înfiinţată în vara anului 2009, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale şi-a propus încă de la început să reprezinte un reper pentru publicul cititor de carte în domeniu. Actualmente, pe piaţa de carte românească există edituri numeroase ce acoperă o gamă largă de tematici - de la beletristică, până la literatură de specialitate în diverse domenii. Propunerea editurii noastre doreşte însă să confere o completare acestui peisaj editorial, prin intermediul unor volume cu caracter ştiinţific, de specialitate, ale unor autori ce provin din domeniul socialului şi ale unei echipe editoriale avizate în a edita astfel de materiale.
Primele volume ale Editurii ISPMN au apărut în colaborare cu Editura Kriterion, editură cu o veche istorie în publicaţiile pe tematica interculturalităţii şi a minorităţilor naţionale. Totodată, trebuie menţionat că o parte a acestor volume au beneficiat de finanţări acordate de către Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN) şi Agenţia Naţională pentru Romi (ANR). Volumele noastre urmăresc tematici aflate în conexiune cu domeniile de studiu ale institutului nostru, respectiv, studierea şi cercetarea inter şi pluridisciplinară a păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, aspectelor sociale, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de altă natură ale minorităţilor naţionale şi ale altor comunităţi etnice din România. Aceste volume ilustrează fragmente din istoria socială a minorităţilor naţionale din România, fie la nivelul unor studii de caz, fie la nivelul unor analize sociologice, demografice, antropologice. Editura funcţionează în cadrul Centrului de documentare.

      În urma evaluării efectuate în luna decembrie a anului 2021 de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale a fost acreditată (categoria B) pe domeniul Istorie şi Studii culturale.