Bokor Zsuzsa

DATE PERSONALE


Data na
şterii: 25 ianuarie 1977,
Locul naşterii:
Târgu-Secuiesc, Jud. Covasna
Adresă e-mail:
zsbokor@yahoo.com, zs.bokor@ispmn.gov.ro
Nr. telefon mobil:
0745 561324


PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Universitatea Eötvös Loránd, Facultatea de Litere, Catedra „Atelier” - Studii interdisciplinare francezo-maghiare, Budapesta, Ungaria
Nivel diplomă:
doctorat
Specializare:
istorie socială, gender history
Perioada studiului: 2003-2006

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Masteratul de Antropologie şi studii multiculturale, Cluj, România
Nivel diplomă:
masterat
Specializare:
antropologie culturală
Perioada studiului:
2001-2003

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Etnologie maghiară, Cluj, România
Nivel diplomă:
licenţă
Specializare:
limba şi literatura maghiară, etnologie
Perioada studiului:
1996-2000

Alte forme de pregătire profesională:

Instituţia: Universitatea din Cagliari, Facultatea de Litere, Cagliari, Italia
Nivel diplomă:
studii universitare parţiale
Specializare:
antropologie culturală
Perioada studiului:
martie-august 2000.

Instituţia: Universitatea din Debrecen, Facultatea de Litere, Catedra de Etnologie, Debrecen, Ungaria
Nivel diplomă:
studii universitare parţiale
Specializare:
etnografie, antropologie
Perioada studiului:
decembrie, martie 1998.


EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Instituţie: Asociaţia Etnografică Kriza János
Localitate:
Cluj
Ţară:
România
Statut:
cercetător
Perioada:
2005-2009

Instituţie: Universitatea din Torino, Catedra de Antropologie
Localitate:
Torino
Ţară:
Italia
Statut:
cercetător
Perioada:
mai-iulie 2003

 

PARTICIPĂRI  LA CONFERINŢE

7 decembrie 2018, Női reprezentációk és női politikák a két világháború közötti erdélyi magyar társadalomban (Reprezentări şi politici feminine în comunitatea maghiară din Transilvania în perioada interbelică), prezentată în cadrul conferinței „Istoria femeilor maghiare din secolul 20", organizată de Universitatea Eötvös Loránd Budapesta, Ungaria.

15 noiembrie 2018, Dialogue and rapprochement. The experiences of a one-off meeting between majority and minority women in 1925 (Dialogul și apropierea. Experiențele unei întâlniri unice între femeile române și femeile minoritare, prezentată la conferința internațională "Challenges, conflicts and opportunities. 100 years of state- and nationhood in Central and Eastern Europe", organizată de Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

31 mai 2018, A megállított idő - a kisebbségi nőiség vizuális reprezentációja a két világháború közötti erdélyi magyar keresztény sajtóban (Timpul oprit. Reprezentarea vizuală a feminităţii minoritare în presa maghiară creştină din perioada interbelică), prezentat la atelierul ştiinţific: „Női alkotók és nőképek a 20. század eleji vizuális kultúrában (Imaginea femeii şi arta feminină în cultura vizuală maghiară de la începutul secolului 20.)", organizată de Universitatea Sapientia, Secţia Cinematografie, fotografie, media din Cluj-Napoca.

24 mai 2018, Viseletben - vallásosság, identitáskeresés és látványkeltés a két világháború közötti Székelyföldön (În port popular - religiozitate, identitate şi spectaculozitate în Secuimea interbelică) prezentată în cadrul conferinței „Székely identitásépítés a 19-20. században (Construirea identităţii secuieşti în secolele 19 şi 20.)", organizată de Institutul pentru Cercetarea Minorităţilor din cadrul Academiei Ungare de Ştiinţe, Budapesta, Ungaria

31 august-3 septembrie 2017, Youth and health in the national regeneration discourses in the interwar Transylvania (Tineri şi sănătate - discursuri despre regenerarea naţională din Transilvania interbelică) prezentată în cadrul conferinței internaționale ENIUGH - Fifth European Congress on World and Global History, organiyată de The European Network in Universal and Global History, Centre for Area Studies / University of Leipizig, CEU Budapest, Universitatea Corvinus, Budapesta

12 mai 2017, Un film mut care ne vorbește. Campanii medicale în Transilvania interbelică, prezentare plenară în cadrul conferinţei interdisciplinare a doctoranzilor "Falii, Rupturi, discontinuităţi", organizată de Universitatea Babeș- Bolyai

12-14 septembrie 2016, Minority   Women   and   National   Revival   in   Interwar Transylvania prezentată în cadrul conferinţei academice intitulată "Identities in-between: East-Central Europe 1900-present", organizată de Oxford University, Anglia.

30-31 octombrie 2015 Patients and observers. Specific data collection methods in an interwar hospital (Pacienti şi observatori. Metode specifice de colectarea datelor intr-un spital din perioada interbelica) prezentată în cadrul conferinţei "Psycho-politics: The Cross Sections of Science and Ideology in the History of Psy-sciences", organizată de Academia Maghiară de Ştiinţe din Budapesta și de către Universitatea Centrală Europeană din Budapesta, Ungaria

16-17 octombrie 2015 Medical institutions and the construction of venereal disease int he interwar Cluj"(Instituţii medicale şi construcţia bolilor venerice în Clujul interbelic) prezentată în cadrul conferinţei: "Sex and sexuality in East Central Europe, Past and Present" organizată de Universitatea Centrală Europeană din Budapesta, Ungaria

16 octombrie 2014 Femei şi naţiune. Sânge, rasă şi gen în discursul eugenic. (Nők a nemzetben, nemzet a nőkben. Vér, faj és nem kapcsolódásai az eugenikában.) Prezentată în cadrul conferinţei: „1944 în studiile sociale", organizată de Institutul Sociologic al Academiei Maghiare de Ştiinţe, Budapesta, Ungaria;

22 martie  2013 Medicalizarea corpului femeilor după primul război mondial. (A női test medikalizálása az első világháború utáni Kolozsváron.)  prezentare plenară în cadrul Zilelor Sociologilor, organizată de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie, Cluj;

18-21 aprilie 2011 New institutions, new women, new sexuality: medicalizing and ethnicizing the woman's body in the interwar period. Prezentată la conferinţa internaţională SIEF Lisabon, Portugalia;

27 februarie 2010 Limitări şi restricţii. Despre conceptul golit al prostituţiei. (Korlátok és korlátozások. A prostitúció fogalmának telítődő kiüresedéséről ), prezentată la ENA- Masa rotundă feministă 3., Budapesta, Ungaria;

11 septembrie 2009 Tinerii maghiari din Ardeal despre familie, copii şi munca casnică. (Erdélyi fiatalok a családról, gyereknevelésről, házatartásról). Prezentată la conferinţa: „Tinerii din România, tinerii maghiari din România", organizată de ISPMN si DRI, Cluj;

16-19 aprilie 2008 Fără copilărie? Despre dezintegrarea socială a servitoarelor din Clujul interbelic (Leányélet nélkül? A közösségből való kikerülés és a cselédkérdés a húszas évek Kolozsvárján) prezentată în cadrul seminariului al 16-lea al Asociaţiei Etnologice Maghiare, organizator: Asociaţia Etnologică Maghiară, Budapest şi Universitatea din Szeged, Catedra de Etnologie şi Antropologie Maghiară, Ungaria

28-29 martie 2008 Dincolo de „sinceritatea narativelor”. Despre relaţia amoroasă dintre medic, pacienta şi cercetător. (Ami az „őszinte” elbeszélésen túl van. Orvos páciens és kutató szerelmi hármasáról.) Prezentată la conferinţa LÁTÁS - TEKINTET - PILLANTÁS - A megfigyelő lehetőségei, organizată de Universitatea din Pécs, Ungaria

1 iunie - 31 mai 2007 Paciente înspăimântătoare. Despre prostituţia Clujului interbelic. (Félelmetes betegek - két világháború közötti kolozsvári prostituáltakról). Prezentată la conferinţa cu titlul: Reprezentările alterităţii culturale, organizator: Universitatea din Miskolc, Ungaria.

 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

LIMBA MATERNĂ: maghiară


Scris

Vorbit

Română

fluent

Fluent

Engleză

fluent

Fluent

Italiană

fluent

Fluent

Franceză

începător

Începător

Publicaţii