Home >> About the institute >> Board / departments >> Documentation Centre >> Bokor Zsuzsa - Publications
  Bokor Zsuzsa - Publications

  Since 2008, I'm the main editor of the RIRNM

  Author

  Testtörténetek. A nemzet és a nemi betegségek medikalizálása a két világháború közötti Kolozsváron. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2013.

  Editor

   

  Bokor Zsuzsa (ed.): În căutarea tărâmului promis: Italienii din România. Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2017

   

  Bokor Zsuzsa (szerk.): Tamás István kézdiszentléleki kéziratos gyűjteménye. Kriza Könyvtár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2002.

   

   

  Studies published in journals, books

  Kihez szól a Világrém? Egy egészségügyi kampányfilm a 20. század elejéről. Filmtett, 2017. dec. 25. (http://www.filmtett.ro/cikk/4746/a-vilagrem-egy-egeszsegugyi-kampanyfilm-a-20-szazad-elejerol)

  Néma filmkockák. Kérdések egy film kapcsán. Helikon 2016. 14 ( XXVII) 18.

  Női páciensek: a kolozsvári Női Kórház története a két világháború között. Korall 2016. 66. 53-72.

  Women and eugenics in interwar Transylvania" Acta historiae Medicinae Stomatologiea Pharmaciae Veterinariae. 2015. (34) 1 . 29-37.

  Enemy of the World in City and Village. Anti-Venereal Disease Campaigns of Cluj Physicians in Inter-War Provincial Transylvania. Martor, 2015, 20, 81-91.

  Girls, Doctors and Institutions. Eugenics and Medical Institutionalisation in Interwar Cluj. In: Eugenic Sub-Cultures and the City' (Guest Editor: Marius Turda), Revista de Antropologie Urbană, 3, 5 (2015). 21-26.

  Nők a nemzetben, nemzet a nőkben. A MELE (Magyar Egyesület a Leánykereskedelem Ellen) működése a két világháború közötti Magyarországon. Socio.hu 2015/2. 86-100.

  Tarka szoknyák. 20. századi női életút-reprezentációk egy múzeumi kiállításon. Acta Siculica 2014-2015, 755-760.

  Női életek és történetek a XX. században : egy néprajzi kiállítás margójára. Székelyföld 2015. 19. évf. 10. 127-138.

   

  Világrém. Egy orvosi propagandafilm története a két világháború közötti Erdélyben. Székelyföld 2014. 8. (XVIII. évf.) 135-148.

  Retradiţionalizare? Tinerii ardeleni despre familie, îngrijirea copiilor şi munci domestice. In: Kiss Tamás-Barna Gergő-Kozák Gyula (ed.): Tinerii maghiari din România. ISPMN, Kriterion, 165-182.

   

  Átvilágítás. Egy orvosi kérdőív társadalomtörténete. In: Kovács Éva - Orbán Jolán - Krasznár Veronika Katalin (szerk.): Látás, tekintet, pillantás. A megfigyelő lehetőségei. Gondolat - PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest-Pécs, 2009, 126-141.

  Viseld és viselkedj. Női viseletelemek harca a 20. század elején Kolozsváron. Korunk 2008. 12. 61-66.

  Beszédre ítéltetett. A verbális marginalizáció egyes kérdéseiről. In: Magyari-Vincze Enikő- Harbula Hajnalka (szerk.): Antropo. Lenyomatok. Amprente. Imprints. Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj, 2008. 129-135.

  Nők a deviancia határán... Az átmenet asszonyai Kolozsváron az 1920-as években. In: Bakó Boglárka-Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2008. 165-180.

  Szomorú száműzöttek a szerelem tündérkertjeiben. A két világháború közötti kolozsvári prostituáltak (szub)kulturális konstrukcióiról. In: Jakab Albert Zsolt-Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék - Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2007. 195-217.

  „Jeligém Nagyszerü öröm". Úri nők prostitúciója Kolozsváron a két világháború között Tabula 2006. (9) 2. 161-186.

  Az orvos és páciensei... Prostitúció, szabályozás, orvostársadalom a két világháború között. Korunk 2006. 10. 114-119.

  Technikák a prostituáltak marginalizálására és a nemzeti térből való kizárására. In: Jakab Albert-Zsolt - Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 5. Kriza Könyvek, Kolozsvár, 2006. 215-235.

  Promiszkuus úrinőből futóbárcás, futóbárcásból hivatásos prostituált. Technikák a prostituáltak marginalizálására és a nemzeti térből való kizárására. Regio 2005 (16) 3. 47-66.

  A prostituált teste mint az orvosi hatalom önlegitimációs eszköze a két világháború közötti Kolozsváron. In: Jakab Albert-Zsolt - Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 4. Kriza Könyvek, Kolozsvár, 2005. 65-100.

  Ördögi vagy angyali cselekedetek? Megjelölés, tolerancia, kirekesztés - a prostitúció és társadalmi kezelésmódja. Helikon 2005. (XVI.) 11. 12-13.

  Úgy elmegyek, meglássátok... Román nők migrációs stratégiái egy olaszországi városban. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 3. Kriza Könyvek, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2004. 30-52.

  Via Giolitti 24. Antropológia és oktatás Torinóban. Korunk 2004. (XV) 11. 45-47.

  Bűnné beszélt szexualitás. Egy 18. századi büntetőper diskurzuspolitikája. In: Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 583-603.

  A nőies nőktől a férfias férfiakig. Avagy hogyan kutassunk (nemcsak) nőként (nemcsak) nőket? In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 2. Kriza Könyvek, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2003.

  Történelmek - levéltárak - boszorkányok. A boszorkányperek kutatásának problémáiról. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2002, 47-62.

  Nemi szerepek egy 18. századi boszorkányperben. Lélekjelenlét. Kolozsvár - Szeged, 2000, 61-67.

  Parázna, prostituált, szerelmi varázsló vagy boszorkány. Egy háromszéki boszorkányper a 18. század végén. In: Borbély Éva - Czégényi Dóra (szerk.): Változó Társadalom. Kriza Könyvek, Kolozsvár, 1999, 73-90.

   

  Translations

  Lőrinczi Marinella: „Oláhul Merinka, magyarul Margitka". Antropo-onomasztikai tanulmány a pusztinai csángókról. In: Kinda István - Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falakban. Kriza János Néprajzi Társaság, 2005. 271-292. (from Italian)

  Arnaldo Nesti: Látványkeltés, mass media és a vallásosság dilemmái. Korunk (XIII) 3., 2002. 73-80. (from Italian)

   

  Reviews

  Pető Andrea (szerk.): Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században. Korall, 2005. 246-249.

  Antropológia román szemszögből. Cristina Papa, Giovanni Pizza, Filippo M. Zerilli (ed.): La ricerca antropologica in Romania. Prospettive storiche ed etnografiche. Tabula, 2004. 7 (2)., 289-297.

  Sámánok tegnap és ma. Carla Corradi di Musi (szerk.): Lo sciamano e il suo „doppio". Atti del convegno (Bologna, 6-7 marzo 2001). Ethnographia, 2003., 114. évf., 1-2. sz., 153-157.

  A nemek kutatása Délkelet-Európában. Miroslav Jovanović-Slobodan Naumović (eds.): Gender Relations in South Eastern Europe. Historical Perspectives on Womanhood and manhood in 19th Century and 20th Century Korall 2003., 13., 199-202.

  A különbség, ami számít. Magyari Vincze Enikő: Diferenţa care contează. Diversitatea social-culturală prin lentila antropologiei feministe és Cosma Ghizela - Magyari-Vincze Enikő - Pecican Ovidiu (szerk.): Prezenţe feminine. Studii despre femei în România. Regio, 2003., 2., 272-284.

  A „munkapad mellől elővett darabok". Erdélyi boszorkányperek kisgyűjteménye, újabb megvilágításban. Kiss András: Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák. Erdélyi Múzeum, LXI., 1999, 3-4. sz, Kolozsvár, 282-284.

   

  Other publications

  Mellek és elvek: femokraták és antifemokraták. (roundtable-discussion with Magyari-Vincze Enikő, Pető Andrea and  Demény Enikő on the forum Disputa.ro). see also A Hét 2004. 2/9.

  Nem a kategorizálás számít... Interview with Zakariás Erzsébet. In: Zakariás Erzsébet: „Édesanyám kicsi korban megtanított...". Editura Triade, 2006. 235-247.