Anghel Remus Gabriel

DATE PERSONALE

Nume, Prenume: Remus Gabriel Anghel
Data na
şterii: 12 Septembrie 1970
Locul naşterii:
Bucureşti
Adresă e-mail:
remusgabriel@yahoo.com

 

 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai
Nivel diplomă: abilitare
Specializare: Sociologie
Perioada: 2014

Instituţia: Academia Română, filiala Cluj
Nivel diplomăbursă postdoctorală
Specializare: Migraţia forţei de muncă, migraţie etnică, transnaţionalism
Perioada studiului2010-2012

Instituţia: Universitatea din Bielefeld, Facultatea de Sociologie, International Graduate School in Sociology, & membru al grupului de cercetare doctorală DFG 844, „Societatea Globală: Apariţia şi reprezentarea globalităţii” din cadrul Institutului pentru Studiul Societăţii Globale, Germania.
Nivel diplomă: doctorat
Specializare: Sociologie
Perioada studiului: 2003-2009

Instituţia: FIERI, Turin, reţeaua Marie Curie "Transnationality of Migrants"
Nivel diplomăbursă Marie Curie
Specializare: Migraţie, transnaţionalism
Perioada studiului:  iunie-decembrie 2007

Instituţia: Central European University, Southeast European Studies, Facultatea de Istorie, Hungary.
Nivel diplomă: Masterat
Specializare: Studii Sud Est Europene
Perioada studiului: 1999-2000

Instituţia: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Masterat de Antropologie Culturală, România.
Nivel diplomă:
Masterat
Specializare:
Antropologie Culturală
Perioada studiului:
2003-2009

Instituţia: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, România.
Nivel diplomă:
licenţă
Specializare:
Sociologie
Perioada studiului:
1993-1997

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Localitate:
Cluj-Napoca
Ţară:
România
Statut:
cercetător
Perioada:
prezent

Instituţie: Facultatea de Ştiinţe politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: director proiect "Recasting Migrants' Voices. Local perspectives on Migration, development and social change in Romania," CNCS PNII-ID- PNII-ID-PCE-2011-3-0602 
Perioada: 2012-2016

InstituţieAcademia Română
LocalitateCluj-Napoca
ŢarăRomânia
Statut: coordonator echipă ISPMN, program postdoctoral
 “Social Sciences and Humanities in Globalization – developing and implementing post doctoral studies”, POSDRU 89/1.5/S/61104 
Perioada: 2010-2012

Instituţie: Wissenschafteszentrum Berlin für Sozialforschung 
Localitate: Berlin
Ţară: Germania
Statut: membru reţea de cercetare "The Heuristic Potential of the National Models for the Understanding and International Comparison of Migration and Integration Policies"  
Perioada: 2008-2010

Instituţie: Colegiul Noua Europă
Localitate:
Bucureşti
Ţară:
România
Statut:
bursier „Constantin Odobleja”
Perioada: 
2008-2009

Instituţie: International Graduate School in Sociology, Doctoral Research Group 844 "World Society: The Emergence and Representation of Globality", University of Bielefeld
Localitate: Bielefeld
Ţară: Germania
Statut: cercetător proiect doctoral
Perioada: 2004-2007

Instituţie: Zentrum für Deutschland - und Europastudien, University of Bielefeld
Localitate: Bielefeld
Ţară: Germania
Statut: colaborator
Perioada: 2004

Instituţie: SNSPA
Localitate: Bucureşti
Ţară: România
Statut: cadru didactic asociat
Perioada: 2002

 

PARTICIPĂRI  LA CONFERINŢE (2008 şi 2009)

28-29 Februarie 2009, Workshop al reţelei DFG “The heuristic potential of national models for the understanding and international comparison of migration and integration policies”, Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin.

25 Noiembrie 2008. Participant la conferinţa „In cerca di Casa”, ISPMN şi FIERI, Torino.

9-11 Septembrie, 2008. “Migraţia iregulară şi schimbarea statusului la imigranţii români din Italia”, Consecinţele Migraţiei Contemporane în ţările de origine a migranţilor, Universitatea Bucureşti, Sinaia.

17 Iulie 2008, “Irregular Migrations from Romania to Italy”, Come Closer, ISPMN Cluj.

10-11 Iulie 2008, “Freedom of Movement, transnational practices and dynamics of change”, Migration(en) und Entwicklung(en) Transformation von Paradigmen, Organisationen und Geschlechtsordnungen, ZiF Bielefeld.

6-7 Iunie 2008, moderator, „The Effects of International Labor Migration on Political Learning”, Facultatea de Ştiinţe Politice UBB, Cluj.

15 Mai 2008, “Perspective ale incorporării sociale. Studiul de caz în Nürnberg”, Conferinţa anuală a cercetării sociologice, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Bucureşti.

12 Martie 2008, “Changing the Status. Freedom of Movement, Locality and Transnational Practices of Romanian Migrants in Milan”, Informal Meeting with EC Officer and First TOM Young Researchers of “Transnationality of Migrants”, Bruxelles.

5-7 Martie 2008, “Lebenssituation und Wanderungsmuster in verschiedenen Ländern: Beispiel Rumänen”, at the IV. Jahrestagung Illegalität: Irreguläre Migration in europäischer Perspektive, Katholische Akademie Berlin.

15 Februarie 2008, “Cambiare status. Libertà di movimento, località e transnazionalismo dei migranti romeni” Seminario Crocevia di Sguardi, Istituto Gramsci, FIERI, Torino;


COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

LIMBA MATERNĂ: româna


Scris

Vorbit

Engleză

Fluent

Fluent

Germană

Intermediar

Intermediar

Franceză

Intermediar

Intermediar

Italiană

Începător

Începător

DOMENII DE INTERES

  • Migraţie, etnicitate şi naţionalism, transnaţionalism

MEMBRU AL URMĂTOARELOR INSTITUŢII ŞTIINŢIFICE

  • IMISCOE - International Migration, Integration and Social Sohesion
  • SACR - Societatea de Antropologie Culturală din România

Publicaţii