Anunț concurs pentru ocuparea funcției și acordarea gradului profesional de cercetător științific - 2019

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Muzicescu nr. 5, judeţul Cluj, anunţă organizarea de concursuri pentru ocuparea funcției și acordarea gradului profesional de cercetător științific, după cum urmează:

  • Cercetător ştiinţific gradul II - domeniul discursul identitar al minorităţilor etnice, 1 post
  • Cercetător ştiinţific gradul II - domeniul relaţii interetnice şi reprezentare vizuală, cu atribuţii editoriale, 1 post
  • Cercetător ştiinţific gradul I - domeniul romologie: mişcări sociale şi politice, 1 post
  • Cercetător ştiinţific gradul I - domeniul migraţie etnică, 1 post
  • Cercetător ştiinţific gradul I - domeniul etnologia culturilor tradiţionale, 1 post

Concursurile se vor desfăşura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Înscrierea candidaţilor se face până la data de 2 iulie 2019.

Regulamentul de concurs poate fi accesat aici.

Condiţiile de participare, regulamentul concursului, tematica de concurs şi alte informaţii se pot obţine de la sediul ISPMN,  telefon: 0040-364-116 261, e-mail: office@ispmn.gov.ro.

 

            

Preşedinte,

Horváth István