Salat Levente (ed.): Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România. Aspecte legale într-o perspectivă comparată. Fundaţia CRDE, Cluj, 2008

Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România. Aspecte legale şi instituţionale într-o perspectivă comparată*

Pe parcursul celor aproape două decenii de tranziţie către un regim democratic consolidat, autorităţile statului român au întreprins un număr impresionant de măsuri care au urmărit integrarea minorităţilor naţionale: au fost adoptate aproape 200 de acte normative, au fost înfiinţate instituţii de stat cu competenţe în domenii de interes pentru comunităţile minoritare şi au fost alocate fonduri însemnate pentru sprijinirea organizaţiilor care şi-au asumat rolul reprezentării intereselor comunităţilor respective.

Această complexitate a regimului minorităţilor naţionale situează România în mod indiscutabil pe un loc de frunte în context internaţional.

Nu este însă mai puţin adevărat că măsurile adoptate şi urmărite cu generozitate de autorităţile statului nu conduc întotdeauna la rezultatele scontate şi rămân încă destule aspecte controversate ale relaţiilor dintre majoritate şi diferitele minorităţi care aşteaptă să fie soluţionate prin politici de stat adecvate. Aceste două obiective - punerea în valoare a realizărilor de până acum şi semnalarea unor direcţii posibile de progres - au constituit elementele de bază ale motivaţiei care a făcut posibilă întrunirea contribuţiilor ce alcătuiesc prezentul volum.

Publicarea volumului a fost finanţată de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN). Proiect realizat în colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN).

*Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România. Aspecte legale şi instituţionale într-o perspectivă comparată, de Levente SALAT (editor), Cluj, Edit. CRDE, 2008, 272 p., ISBN 978-973-7670-09-0.