Schimbare de regim în domeniul politicilor faţă de minorităţi. Cronologia minorităţilor naţionale din România 1989–2009

Tipul cercetării: documentare, realizarea de 19 cronologii

Locul: Cluj-Napoca

Durata/Perioada: 2010-2011

Responsabil: Gidó Attila

Descriere:

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale a lansat în 2010 proiectul cu titlul „Schimbare de regim în domeniul politicilor faţă de minorităţi. Cronologia minorităţilor naţionale din România". Acest proiect se înscrie în cadrul proiectelor derulate de Institut ce au drept scop cercetarea minorităţilor din România. Institutul, bazându-se pe succesul proiectului „Sistemul instituţional al minorităţilor naţionale" (Vezi: http://www.adatbank.ro/regio/ispmn/institutii/) a hotărât dezvoltarea de noi proiecte de cercetare cu utilizarea şi implicarea directă a resurselor umane din organizaţiile minorităţilor naţionale.

Scopul cercetării a constat în realizarea unei cronologii a istoriei minorităţilor naţionale din România. Speranţa noastră fiind, că această cronologie va constitui un instrument util pentru cercetători şi pentru publicul larg în a obţine informaţii detaliate despre minorităţile naţionale din România.

În cadrul acestui proiect, institutul şi guvernul român vor avea şansa de a obţine informaţii precise despre istoricul minorităţilor, având o privire de ansamblu asupra evenimentelor de pe parcursul celor 20 de ani.

Prin metoda de lucru interactivă prin care încurajăm procesul de integrare în activitatea ştiinţifică a Institutului a reprezentanţilor minorităţilor naţionale, sperăm să contribuim la adâncirea/dezvoltarea relaţiilor interetnice a minorităţilor din România şi la dezvoltarea unor relaţii solide de lucru cu cei interesaţi de ştiinţele sociale din rândul minorităţilor naţionale.

Obiectul cercetării a constituit istoria minorităţilor naţionale din România în perioada 1989-2009, sub toate aspectele sale. Dat fiind faptul că aceasta ridică o serie de probleme metodologice, am inclus în cercetare membrii minorităţilor naţionale, prin aceasta dorind ca narativa despre sine să fie consemnată. Alături de aceasta, am inclus o serie de informaţii specifice din punctul de vedere al cercetătorilor. Prin aceasta, am dorit să asigurăm un echilibru între cerinţele specifice ale cronologiei istorice şi narativa despre sine a comunităţii. Trebuie însă să recunoaştem că, această încercare de a păstra echilibrul între criteriile profesioniste şi între autoreprezentare nu a reuşit în toate cazurile. Câteodată, metodologia pozitivistă pe care o presupune un astfel de instrument de lucru a fost suprascrisă de către subiectivismul autorilor. Totuşi, noi am ţinut să păstrăm mai mult sau mai puţin integritatea acestor texte, nedorind să eliminăm complet narativa de sine a autorilor/a minorităţilor.

În cercetare am inclus minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţional maghiar a fost obiectul mai multor studii anterioare, a căror rezultate pot fi folosite în această cercetare (Vezi: http://udvardy.adatbank.transindex.ro/). Astfel, am trimis adrese de colaborare la următoarele instituţii ale minorităţilor: Asociaţia Liga Albanezilor din România, Uniunea Armenilor din România, Uniunea Bulgară din Banat-România, Uniunea Croaţilor din România, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Uniunea Elenă din România, Asociaţia Italienilor din România, Asociaţia Macedonenilor din România, Uniunea Polonezilor din România, Partida Romilor Pro-Europa, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, Uniunea Culturală a Rutenilor din România, Uniunea Sârbilor din România, Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Uniunea Democrată Turcă din România, Uniunea Ucrainenilor din România, Forumul Democrat al Germanilor din România. Spre regretul nostru însă, mulţi dintre organizaţiile minoritare nu au răspuns la solicitarea noastră.

În 2010 s-au realizat 6 cronologii, după cum urmează: armeni, evrei, germani, greci, sârbi şi romi. Dintre acestea, punem la dispoziţia celor interesaţi trei (armeni, germani, greci), celelalte trei urmând a fi postate pe site-ul nostru în aprilie 2011. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale speră, că prin asigurarea accesului facil la cele şase cronologii, şi celelalte organizaţii minoritare, neimplicate până acum în această cercetare, vor recunoaşte importanţa acestui proiect şi vor colabora la realizarea unor noi cronologii.

În ceea ce priveşte materialul propriu-zis, în cazul cronologiilor referitoare la minorităţile mici se poate observa un accent mai mare pe evenimentele culturale faţă de evenimentele organizatorice şi politice. Ceea ce arată un mecanism intern cu totul diferit al vieţii lor decât a celei majoritare sau al minorităţilor cu o populaţie mai mare (maghiarii, germanii). Un alt aspect, care poate fi observat în aceste cronologii, în ceea ce priveşte cazul minorităţilor mai mici, predominantă este prezenţa ştirilor, evenimentelor din centru (Bucureşti sau sediul central al organizaţiei de reprezentare a intereselor).

Întinderea cronologiilor diferă în funcţie de stadiul de dezvoltare instituţională al unei minorităţi, dar şi de numărul membrilor. Este normal, ca în cazul unei minorităţi cu o populaţie de câteva sute de membri, cronologia să fie mult mai redusă faţă de cele cu o populaţie mai mare. Nu trebuie neglijat nici aportul, ambiţia, persoanelor care au întocmit cronologiile. Unii autori au pregătit un material foarte detaliat care surprinde aproape fiecare moment din viaţa minorităţii respective. Alţii, s-au limitat doar la evenimentele mai importante. Indiferent de volumul cronologiilor, trebuie însă să subliniem că materialele predate sunt întocmite cu precizie şi se ridică la standardele profesioniste.

Fiecare cronologie este însoţită de un material documentar (xerocopii, fotografii, broşuri, pliante etc.) întocmit de către autori. Aceste documente pot fi consultate la Centrul de documentare al ISPMN.

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale îşi doreşte să acorde spaţiu sugestiilor, comentariilor legate de cronologiile pe care le vom posta pe site-ul nostru. Astfel, sugestiile, comentariile Dvs. pot fi trimise pe adresa de e-mail: a.gido@ispmn.gov.ro.

Opiniile exprimate în textele de faţă aparţin autorilor şi ele nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere al ISPMN şi al Guvernului României.