Relaţia comunităţilor de romi din Iris (Cluj-Napoca) cu instituţiile locale

Tipul cercetării: cercetare de teren

Locul: Cluj-Napoca

Durata/Perioada: mai-iunie-iulie 2009

Responsabil: Plainer Zsuzsa

Număr participanţi: 1

Descriere: Comunităţile de romi din Iris reprezintă un loc de cercetare aparte. Dat fiind faptul că în acest cartier clujean trăiesc familii de romi localizaţi în spaţii distincte, trăind în condiţii variate (gaborii din centrul, ghettoul din Byron), terenul relevă diferenţele interioare ale acestei etnii. Din cercetările anterioare făcute pe acest teren, reiese că romii din zonă au devenit o entitate colectivă, doar datorită instituţiilor locale (NGO, biserică, şcoală etc.). Aceste instituţii categorizează în mod diferit diversele grupuri, însă relaţia acestor grupuri cu instituţiile sunt mai puţin cunoscute. Scopul cercetării este de a afla natura acestor relaţii prin colectarea evenimentelor, narativelor paralele (din perspectiva instituţiei şi a clientului) pentru a identifica mecanismele care îngreunează accesul romilor la diferitele resurse. Ipoteza de lucru provine din analizele recente ale rasismului, care pretind ca în relaţiile albilor cu agenţii sociali de culoare, cultura occidentală devină neatinsă, neinvestigată. Astfel, relaţiile minorităţilor rasiale cu instituţiile sunt unilaterale, cele din urmă fiind adesea acuzate de necooperare, indiferenţă. Cercetarea îşi propune deci, analiza dinamică a relaţiei romi-instituţii, propunând observaţia acestei relaţii prin acompanierea localnicilor de etnie romă în rezolvarea diferitelor probleme (obţinerea adeverinţelor, ajutoarelor sociale etc.). Datele colectate doresc să nuanţeze noţiunea de integrare şi excludere socială a minorităţii rome.