Home >> Cronologii istorice >> Cronologia minorităţilor >> Evrei >> Cronologia minorităţii evreieşti 1989 - 2009


  Cronologia minorităţii evreieşti 1989 - 2009

  CAMELIA CRĂCIUN

  Cercetător, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (CSIER) al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (FCER) / lector universitar, Secţia de Studii Iudaice, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti

  E-mail: camicr@yahoo.com

   

   

  0 Comments

  Add new comment