Hossu Iulia - Elena

Hossu Iulia - Elena

cercetător ştiinţific II

DATE PERSONALE


Data naşterii: 10 octombrie 1979
Locul naşterii: Cluj - Napoca, Cluj
Email: i.hossu@ispmn.gov.roiulia_hossu@yahoo.com
 

 

 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia:
Universitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Catedra de Studii Europene, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Doctorat
Specializare: Antropologie
Perioada studiului: 2005 - 2010
 
Instituţia: Universitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Catedra de Studii Europene, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Master
Specializare: Antropologie şi Studii multiculturale
Perioada studiului: 2003 - 2004
 
Instituţia: Universitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Catedra de Sociologie, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Licenţă
Specializare: Sociologie - Antropologie
Perioada studiului: 2003 - 2007
 
Instituţia: Universitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Limba şi Literatura Română, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Licenţă
Specializare: Limba şi literatura română - Etnologie
Perioada studiului: 1998 - 2002

Alte forme de pregătire profesională:
Workshop operatori de film - antropologie vizuală. Curs desfăşurat sub egida ASTRA Sibiu & OADF Oxford Academy of Documentary Film
Perioada studiului: septembrie 2007

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN)
Localitate: Cluj - Napoca
Ţară: România
Statut: cercetător (martie 2008 - octombrie 2014); cercetător III (octombrie 2014 - ianuarie 2020); șef CD (octombrie 2016 - februarie 2019); cercetător II (ianuarie 2020 - prezent)
Perioada: martie 2008 - prezent

 

Instituţie: Centrul de Studiere a Populaţiei, UBB; FSPAC 
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: Cercetător
Perioada: noiembrie 2015-noiembrie 2017; iulie 2021 - decembrie 2023

 

Instituţie: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Localitate: Bucureşti
Ţară: România
Statut: lector (concepere, dezvoltare şi predare curs şi seminarii, nivel master)
Perioada: octombrie 2014-februarie 2015

 

Instituţie: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (CRDE)
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: Copywriter
Perioada: iulie-octombrie 2015

Instituţie: Babeş - Bolyai
Localitate: Cluj - Napoca
Ţară: România
Statut: doctorand - asistent cercetare, asistent predare
Perioada: octombrie 2005 - octombrie 2008


Instituţie: Fundaţia DESIRE pentru Deschidere şi Reflexie Socială
Localitate: Cluj - Napoca
Ţară: România
Statut: colaborator
Perioada: iunie-noiembrie 2004, iunie-noiembrie 2005, ianuarie-mai 2006, august-septembrie 2008, ianuarie-martie 2013, noiembrie 2017 - iulie 2020

Instituţie: Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române"
Localitate: Cluj - Napoca
Ţară: România
Statut: colaborator documentare şi cercetător teren
Perioada: iunie 2002 - octombrie 2005

 
PARTICIPĂRI  LA CONFERINŢE

Iunie 2007: Strategii de supravieţuire într-o comunitate de romi. Studiu de caz, prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: Zilele Academiei Române, Cluj - Napoca
13 iunie 2008: Terenul antropologic - experienţă identitară, prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: Zilele academice clujene, Academia Română, Cluj - Napoca.

21-22 iulie 2011, Sesiune Ştiinţifică Metode şi instrumente etnologice de cercetare. Nivele actuale şi perspective reevaluate. Organizată de Academia Română, Cluj-Napoca, Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române. Titlul prezentării: Căsătoria - bază a sistemului de înrudire.

25 mai 2012, Zilele Academiei Cluj. Organizată de Academia Română, Cluj-Napoca. Titlul prezentării: Sistemul relaţiilor de înrudire în riturile funerare. Perspectivă simbolică.

27-29 septembrie 2012, The European Sociology International Conference: new challenges and opportunities, organized by  the Romanian Asociation of Sociology, the University from  Oradea - the Faculty of Socio-Umanistic Sciences, the Institute of the Research of Life Quality of the Romanian Academy, the title of the presentation: Hidden, Untold, Implicit - a Different Analysis of Marriage.

17-19 octombrie 2013, Româbia sub lupă: 20 de ani de film documentar şi documente vizuale, organizată de ASTRA Film Festival, Sibiu, titlul prezentării: Ferestre deschise la ASTRA.

11 decembrie 2013, masă rotundă Filmul documentar - formă de recuperare şi păstrare a memoriei  colective, organizată de ISPMN-Fundaţia TRANZIT, Cluj-Napoca.

8 aprilie 2014, masă rotundă  prezentarea filmului documentar Valea plângerii  şi a volumului Vremea romilor de Michael Stewart, organizată de MŢR, ISPMN şi Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel".

13 noiembrie 2015, Sesiunea anuală ştiinţifică a Academiei Române, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu", Deaprtamentul de cercetări socio-umane.

3-4 iunie 2016, prezentarea "Who am I and where is my home" or Building an Identity. The Case of Transnational Families, conferinţa "Troubling Times for Europe? Families, Migration and Politcs", Panel Migrant Motherhood and Fatherhood, Institutul de Sociologie (JU) şi TRANSFAM,  Cracovia, Polonia. 

11-12 august 2016, Anca Aștilea, Iulia Hossu, Viorela Ducu, Călin Ilea, prezentarea Visualizing the difference in transnational families, Workshop Managing "difference" in East-European TF, The 18th Nordic Migration Conference, Oslo.

29 septembrie - 1 octombrie 2016, prezentarea Transnational Family - Identity Between Presence and Absence, Panel New Families, Old Societies - New Challenges of Migration for Families in their Countries of Origin,  4th International Conference of the Romanian Sociological Society - Sibiu.

5-7 octombrie 2016, Migraţia şi reconfigurarea conceptului de familie, Simpozionul ştiinţific aniversar, Muzeul Zalău, 65 de ani, Zalău.

18 noiembrie 2016, Iulia- Elena Hossu, Coeziunea de familiei - experiențe transnaționale at the conference "Sesiunea științifică anuală, a Academiei Române- Filiala Cluj Napoca, Institului de Istorie George Barițiu; Deparatemult de Cercetări Socio-Umane", noiembrie 18 2016.

7-8 iulie 2017, Iulia Hossu,"Our Westerner": The Role of Youth in Reconfiguring Transnational Families at Internațional Conference: Transnational Families: Generations, Differences, Solidarity, Centul de Studiere a Populației, 68 Avram Iancu, Cluj-Napoca. 

7-8 iulie 2017, Iulia Hossu, Anca Aștilea, Călin Ilea and Ion Gnatiuc - prezentare documentar Lost in Translation, at Internațional Conference: Transnational Families: Generations, Differences, Solidarity, July 7h and 8th at the Center for Population Studies, 68 Avram Iancu, Cluj-Napoca. 

29 august-1 septembrie 2017, Iulia Hossu,  "To be or not to be" a visual anthropologist in Romania - The story of a documentary short film, at(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, 3th ESA Conference, Atena, 29.08.2017 - 01.09.2017.

 

MODERATOR: Viorela Ducu şi Iulia Hossu, organizatori sesiune şi coordonatori, New Families, Old Societies - New Challenges of Migration for Families in their Countries of Origin, at the New Societies, Old Minorities / New Minorities, Old Societies?, The 4th International Conference of the Romanian Sociological Society (RSS), Sibiu, România, 29 septembrie - 1 octombrie 2016.

 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

LIMBA MATERNĂ: Română

 

Scris

Vorbit

Engleză

fluent

fluent

Franceză

începător

începător

DOMENII DE INTERES:  

  • Antropologia  vizuală
  • Antropologia politicilor identitare
  • Studiile de gen

 

Articole în cărţi şi reviste:

Iulia - Elena Hossu (2008): Politica „diferenţei şi asemănării", pp. 121 - 128, în volumul Anthropo. Lenyomatok.  Amprente. Imprints, editat de Harbula Hajnalka & Magyari - Vincze Enikő, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj, 2008.

Iulia - Elena Hossu: Strategii de supravieţuire într-o comunitate de romi. Studiu de  caz - în curs de apariţie

Iulia - Elena Hossu: Ceilalţi şi eu.... adică noi (Others and me ... that is us) în NEVI SARA KALI, Roma Women's Journal. Revista Femeilor Rome. Romane Ӡuvleanqe Ӡurnalo, 2009, 1

Hossu, Iulia - Elena: Studiul relaţiilor de înrudire pe teritoriul românesc, pp. 205-250 in Cuceu, Ion (ed.), Etnologie românească azi. Studii şi comunicări, EFES, Cluj-Napoca, 2009.

 Iulia - Elena Hossu: Triada familie-casă-femeie sau ce se ascunde dincolo de cuvinte, pp.203-212. În Branda, Alina, Cuceu, Ion, Timoce, Cosmina (eds.), Teme actuale în cercetarea etnologică şi antropologică. Studii şi comunicări ştiinţifice, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2011.

 Iulia - Elena Hossu et. al.: Mapping Roma Marginalization in Local Contexts [Harta marginalizării romilor în contexte locale] în Studia UBB Sociologia, LVIII, 2, 2013, pp. 111-154.

 Iulia-Elena Hossu: Capitolul III, Arad în Marginalizarea socio-teritorială a comunităților de romi din România. Studii de caz în județele Alba, Arad, Călărași, Dolj și Iași, Editura EFES, 2014, Cluj-Napoca.

Iulia-Elena Hossu, Anca Aştilean, Călin Ilea: Provocările metodologiei de cercetare a familiilor transnaționale, Volumul 29 al DCSU: Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, Editura LIMES-ARGONAUT, Cluj-Napoca, 2016, pp. 349-356.

Viorela Ducu - Iulia Hossu: "Bi-national Couples with a Romanian Partner in the European Context", În: Ducu, Viorela and Telegdi-Csetri, Aron (eds.) Managing "Difference" in East-European Transnational Families, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016, pp. 131-150.

Iulia Hossu (2016): Documentary Film: Between Exploration and (Re)presentation, in Transylvanian Review, supplement Cosmopolitanism and Difference: Politics and Critique,  section edited by Telegdi-Csetri Áron. In Suppliment 2/2016, 45-53. 

Iulia-Elena Hossu (2017): Video research in the study of transnational families, Romanian Journal of Population Studies • Vol. XI, No. 1, Special Issue: Transnational Family Research - Methodological Challenges, Guest Editor: Viorela Ducu, pp. 131-138.

Iulia-Elena Hossu (2017): (A)casă. Cazul familiilor transnaționale, Transilvania 9, 2017, pp. 75-84. 

Iulia-Elena Hossu (2017): Family cohesion "Diffuse family" practices and the transnational perspective, accepted for publication in Romanian Journal of Population Studies • Vol. XI, No. 2.

Hossu IE. (2018): "Our Westerner": The Role of Romanian-naturalized Youth in Reconfiguring Moldavian Transnational Families. In: Ducu V., Nedelcu M., Telegdi-Csetri A. (eds) Childhood and Parenting in Transnational Settings. International Perspectives on Migration, vol 15. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-90942-4_5.

Iulia-Elena Hossu (2018): ""WHERE IS HOME?" or Building an Identity. The Case of Transnational Families" In Daniel Ochieng Orwenjo - Ashiru Hameed Tunde (eds.) WHEN "HOME" MEANS MORE THAN ONE COUNTRY: The Discursive (Re) Construction of Identities in Trans-National Migrant Communities, LINCOM EUROPA.

 

Volume

Iulia-Elena Hossu - Viorela Ducu (2017): Departe și totuși aproape : fragmente din viața familiilor transnaționale, Mega, Cluj.

Iulia-Elena Hossu (2018). Relațiile de înrudire. Căsătoria - atitudini, practici și dinamici. Mega, Cluj.

 

Editare volume:
Enikő Vincze - Iulia-Elena Hossu (editori): Marginalizarea socio-teritorială a comunităților de romi din România. Studii de caz în județele Alba, Arad, Călărași, Dolj și Iași, Editura EFES, 2014, Cluj-Napoca. 

Marius Lazăr - Iulia-Elena Hossu (editori) (2020). RUȘII LIPOVENI DIN ROMÂNIA: istorie, identitate, comunitate. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca. 

Din octombrie 2009 sunt redactor al seriei Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România - Working Papers in Romanian Minority Studies - Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről.

Recenzii: Lucia Tereza Ofrim (2002): Ce mi-e drag nu mi-e urât. O antropologie a emoţiei, Paideia, Bucureşti.Contribuţii la redactare cărţi:

Lectura textului şi coordonarea apariţiei albumului foto: Cu un pas mai aproape. Altfel de imagini despre romi din România. ISPMN, 2008

Contribuţii la apariţia Studiilor de atelier - Working paper - publicaţii ale Institutului
Coordonator editare Studii de atelier

Recenzii şi cronici de film

Iulia-Elena Hossu (2020). Affinities: photographs by Timothy Hearsum, Visual Studies, DOI: 10.1080/1472586X.2020.1854056 (Book Review).

Tessék/Poftiţi sau de ce vreau să învăţ maghiara - Double Bind la Astra Film Festival, 2015

La psihiatru sau la preot? - Descending with Angels la Astra Film Festival, 2015

Şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi? - Happily Ever After la Astra Film Festival, 2015

Locul meu e aici unde nu sunt - The Alphabet of Fear la Astra Film Festival, 2015

No Man's Land/ Pamântul nimănui la TIFF, 2017

19,5 minute - Discriminarea rănește! - Grădinița & Școala & Spitalul 

Rescrierea poveștii prin amintire - Er Sie Ich/ El, ea, eu la Astra Film Festival, 2017

Drumul care nu a mai dus spre casă, la Astra Film Festival, 2017

Am fost acolo - Elish's Notebooks / Jurnalele lui Elish la TIFF, 2018 

Amanecer / Dawn - documentarul-poezie la One World Romania, 2019

Gândurile de după punct - Monştri. la TIFF, 2019

Un film pentru noi toţi - For Sama / Film pentru Sama la Astra Film Festival, 2019

O altfel de reţetă - Heartbound / Unde te poartă inima la Astra Film Festival, 2019

Viaţa trăită cu aripile legate - Wife la Astra Film Festival, 2019

Până când moartea ne va despărţi - Die Nacht der Nächte / The Night of All Nights la ASTRA Film Festival, 2019

Cufărul familiei - It Takes a Family / Secrete de familie la Astra Film Festival, 2020

Vieţi fragmentate - Village of Women / Satul femeilor la Astra Film Festival, 2020

Întâlnirea cu celălalt - Josefin & Florin la Astra Film Festival, 2020

 

 

Alte publicaţii:

Contribuţie la scrierea raportului de cercetare: România şi graniţele sale cu ţările non-UE, Raport de ţară 2007
Sinteza tezei de doctorat Studiul relaţiilor de înrudire. Căsătoria - atitudini, practici şi dinamici

Filme documentare:
2006 - operator cameră Flori de mac (2006, 55 min., regizor Enikő Vincze).

2012 - cercetător şi realizator interviuri film documentar Ucrainenii din Maramureş (2012, 25 min., regizor Zágoni Bálint).

2013 - cercetător şi realizator interviuri film documentar, co-regizor Valea plângerii (2013, 57 min., regizori Mihai Leaha, Iulia Hossu, Andrei Crişan).

2013 - cercetător şi realizator interviuri film documentar Cehii din Banat (2013, 26 min., regizor Zágoni Bálint).

2014 - cercetător şi realizator interviuri film documentar Slovacii din zona Sălaj şi Bihor (2014, 28 min., regizor Zágoni Bálint).

 

În curs de apariţie:

Enikő Vincze, Cristina Bădiță, Iulia-Elena Hossu: Stigmatization and Cultural Foundations of Spatial Injustice, prepared for the RELOCAL project volume, accepted for publication at Routledge.