Home >> Despre institut >> Programe și strategii
  Programe și strategii

    Misiunea  Institutului  este  aceea  de  a  contribui  la  studierea  şi  cercetarea  inter-  şi pluridisciplinară  a  păstrării,  dezvoltării  şi  exprimării  identităţii  etnice,  aspectelor sociologice,  istorice, culturale,  lingvistice,  religioase  sau de altă natură ale minorităţilor naţionale şi ale altor comunităţi etnice din România.
     
    Viziune: Ne  propunem  ca  ISPMN  să  devină,    în  următorii  ani,    cel mai  puternic institut  de  cercetare  în  domeniul minorităţilor  naţionale,    un  partener  important  pentru instituţii/organizaţii  naţionale  şi  internaţionale  în  domeniul  studierii  problematicii minorităţilor naţionale.

    Plan de dezvoltare instituţională 2015-2020

    Plan de dezvoltare instituţională 2012-2015