Bokor Zsuzsa

Bokor Zsuzsa

cercetător ştiinţific II

DATE PERSONALE

 
Data naşterii: 25 ianuarie 1977,
Locul naşterii: Târgu-Secuiesc, Jud. Covasna
Adresă e-mail: zsbokor@yahoo.com, zs.bokor@ispmn.gov.ro
Nr. telefon mobil: 0745 561324

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 

Instituţia: Universitatea Eötvös Loránd, Facultatea de Litere, Catedra „Atelier” - Studii interdisciplinare francezo-maghiare, Budapesta, Ungaria
Nivel diplomă: doctorat
Specializare: istorie socială, gender history
Perioada studiului: 2003-2006

 

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Masteratul de Antropologie şi studii multiculturale, Cluj, România
Nivel diplomă: masterat
Specializare: antropologie culturală
Perioada studiului: 2001-2003 

 

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Etnologie maghiară, Cluj, România
Nivel diplomă: licenţă
Specializare: limba şi literatura maghiară, etnologie
Perioada studiului: 1996-2000

  

Alte forme de pregătire profesională: 

 

Instituţia: Universitatea din Cagliari, Facultatea de Litere, Cagliari, Italia
Nivel diplomă: studii universitare parţiale
Specializare: antropologie culturală
Perioada studiului: martie-august 2000.

 

Instituţia: Universitatea din Debrecen, Facultatea de Litere, Catedra de Etnologie, Debrecen, Ungaria
Nivel diplomă: studii universitare parţiale
Specializare: etnografie, antropologie
Perioada studiului: decembrie, martie 1998. 

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

Instituţie: Asociaţia Etnografică Kriza János
Localitate: Cluj
Ţară: România
Statut: cercetător
Perioada: 2005-2009

 

Instituţie: Universitatea din Torino, Catedra de Antropologie
Localitate: Torino
Ţară: Italia
Statut: cercetător
Perioada: mai-iulie 2003

 

PARTICIPĂRI  LA CONFERINŢE

20-21 iunie 2024, Mintajárások - a két világháború közötti erdélyi magyar népegészségügy laboratóriumai, prezentată la conferința Az Erdélyi magyarság a XX. században - kisebbségtörténeti konferencia, organizată de HU-REN Institutul pentru Cercetarea Minorităților din Ungaria, ISPMN, Consiliul Cultural Județean Harghita, Muzeul Haáz Rezső.

16-18 mai 2024, Ethnicity and medicine. Minority health policies in interwar Transylvania, (împreună cu Anca Filipovici), prezentată la conferința internațională „Expertise in medicine and the human sciences during the 20th century in Europe and beyond”, la Praga, organizată de Czech Science Foundation EXPRO-Excellence in Basic Research;

18–20 octombrie 2023, „Pacienții maghiari să fie tratați de medici maghiari” Programele de sănătate publică ale medicilor maghiari în Transilvania interbelică - prezentată la conferința „Societățile și instituțiile lor. Aspecte metodologice și abordări istoriografice” organizată de Academia Română, Institutul de Istorie, Cluj;

5-6 octombrie 2023, Ethnicity and Public Health – Maternal and Child Health Programmes in Interwar Transylvania. Prezentată la conferința Identities, Representations and Policies: State-Minority Relations in the 20th and 21st Centuries, organizată de ISPMN și UBB, Cluj;

7-8 octombrie 2021, Világrém – egy egészségügyi kampányfilm társadalomtörténeti kontextusai. Prezentată la conferința Janovics Jenő 150, organizator: UBB, Institutul de Film și Media, Cluj,

1-2 octombrie 2021, Higanygőz vagy kórházi kezelés? Nemi betegségek kezelési módjai és ezekkel kapcsolatos intézkedések Erdélyben a századfordulón és az első világháború után. Prezentată la conferința Istoria Medicinii (az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostörténeti Konferenciája), Cluj;

3-5 februarie 2020, „Parlamentul femeilor”. Alexandrina Cantacuzino și marea ei întâlnire cu „femeile minoritare”. Prezentată în cadrul conferinței:: Istoria și scrisul istoric azi: opțiuni, metodologie, paradigme, agendă, organizată de Academia Română, Institutul de Istorie, Cluj.

14-17 aprilie 2019, „Saving souls, saving race and saving life”. The intertwining of religion and nationhood in a Transylvanian ethnic folk festival (Salvarea sufletului, salvarea rasei, salvarea vieţii. Religie şi naţionalitate în cazul unui festival etnic din Transilvania). Prezentată în cadrul congresului academice: SIEF2019-14th International SIEF Congress (al 14-lea Congres Internaţional SIEF) organizat de SIEF (International Society for Ethnology and Folklore), Santiago de Compostela, Spania.

7 decembrie 2018, Női reprezentációk és női politikák a két világháború közötti erdélyi magyar társadalomban (Reprezentări şi politici feminine în comunitatea maghiară din Transilvania în perioada interbelică), prezentată în cadrul conferinței „Istoria femeilor maghiare din secolul 20", organizată de Universitatea Eötvös Loránd Budapesta, Ungaria.

15 noiembrie 2018, Dialogue and rapprochement. The experiences of a one-off meeting between majority and minority women in 1925 (Dialogul și apropierea. Experiențele unei întâlniri unice între femeile române și femeile minoritare, prezentată la conferința internațională "Challenges, conflicts and opportunities. 100 years of state- and nationhood in Central and Eastern Europe", organizată de Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

31 mai 2018, A megállított idő - a kisebbségi nőiség vizuális reprezentációja a két világháború közötti erdélyi magyar keresztény sajtóban (Timpul oprit. Reprezentarea vizuală a feminităţii minoritare în presa maghiară creştină din perioada interbelică), prezentat la atelierul ştiinţific: „Női alkotók és nőképek a 20. század eleji vizuális kultúrában (Imaginea femeii şi arta feminină în cultura vizuală maghiară de la începutul secolului 20.)", organizată de Universitatea Sapientia, Secţia Cinematografie, fotografie, media din Cluj-Napoca.

24 mai 2018, Viseletben - vallásosság, identitáskeresés és látványkeltés a két világháború közötti Székelyföldön (În port popular - religiozitate, identitate şi spectaculozitate în Secuimea interbelică) prezentată în cadrul conferinței „Székely identitásépítés a 19-20. században (Construirea identităţii secuieşti în secolele 19 şi 20.)", organizată de Institutul pentru Cercetarea Minorităţilor din cadrul Academiei Ungare de Ştiinţe, Budapesta, Ungaria

31 august-3 septembrie 2017, Youth and health in the national regeneration discourses in the interwar Transylvania (Tineri şi sănătate - discursuri despre regenerarea naţională din Transilvania interbelică) prezentată în cadrul conferinței internaționale ENIUGH - Fifth European Congress on World and Global History, organiyată de The European Network in Universal and Global History, Centre for Area Studies / University of Leipizig, CEU Budapest, Universitatea Corvinus, Budapesta

12 mai 2017, Un film mut care ne vorbește. Campanii medicale în Transilvania interbelică, prezentare plenară în cadrul conferinţei interdisciplinare a doctoranzilor "Falii, Rupturi, discontinuităţi", organizată de Universitatea Babeș- Bolyai

12-14 septembrie 2016, Minority   Women   and   National   Revival   in   Interwar Transylvania prezentată în cadrul conferinţei academice intitulată "Identities in-between: East-Central Europe 1900-present", organizată de Oxford University, Anglia.

30-31 octombrie 2015 Patients and observers. Specific data collection methods in an interwar hospital (Pacienti şi observatori. Metode specifice de colectarea datelor intr-un spital din perioada interbelica) prezentată în cadrul conferinţei "Psycho-politics: The Cross Sections of Science and Ideology in the History of Psy-sciences", organizată de Academia Maghiară de Ştiinţe din Budapesta și de către Universitatea Centrală Europeană din Budapesta, Ungaria

16-17 octombrie 2015 Medical institutions and the construction of venereal disease int he interwar Cluj"(Instituţii medicale şi construcţia bolilor venerice în Clujul interbelic) prezentată în cadrul conferinţei: "Sex and sexuality in East Central Europe, Past and Present" organizată de Universitatea Centrală Europeană din Budapesta, Ungaria

16 octombrie 2014 Femei şi naţiune. Sânge, rasă şi gen în discursul eugenic. (Nők a nemzetben, nemzet a nőkben. Vér, faj és nem kapcsolódásai az eugenikában.) Prezentată în cadrul conferinţei: „1944 în studiile sociale", organizată de Institutul Sociologic al Academiei Maghiare de Ştiinţe, Budapesta, Ungaria;

22 martie  2013 Medicalizarea corpului femeilor după primul război mondial. (A női test medikalizálása az első világháború utáni Kolozsváron.)  prezentare plenară în cadrul Zilelor Sociologilor, organizată de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie, Cluj;

18-21 aprilie 2011 New institutions, new women, new sexuality: medicalizing and ethnicizing the woman's body in the interwar period. Prezentată la conferinţa internaţională SIEF Lisabon, Portugalia;

27 februarie 2010 Limitări şi restricţii. Despre conceptul golit al prostituţiei. (Korlátok és korlátozások. A prostitúció fogalmának telítődő kiüresedéséről ), prezentată la ENA- Masa rotundă feministă 3., Budapesta, Ungaria;

11 septembrie 2009 Tinerii maghiari din Ardeal despre familie, copii şi munca casnică. (Erdélyi fiatalok a családról, gyereknevelésről, házatartásról). Prezentată la conferinţa: „Tinerii din România, tinerii maghiari din România", organizată de ISPMN si DRI, Cluj;

16-19 aprilie 2008 Fără copilărie? Despre dezintegrarea socială a servitoarelor din Clujul interbelic (Leányélet nélkül? A közösségből való kikerülés és a cselédkérdés a húszas évek Kolozsvárján) prezentată în cadrul seminariului al 16-lea al Asociaţiei Etnologice Maghiare, organizator: Asociaţia Etnologică Maghiară, Budapest şi Universitatea din Szeged, Catedra de Etnologie şi Antropologie Maghiară, Ungaria

28-29 martie 2008 Dincolo de „sinceritatea narativelor”. Despre relaţia amoroasă dintre medic, pacienta şi cercetător. (Ami az „őszinte” elbeszélésen túl van. Orvos páciens és kutató szerelmi hármasáról.) Prezentată la conferinţa LÁTÁS - TEKINTET - PILLANTÁS - A megfigyelő lehetőségei, organizată de Universitatea din Pécs, Ungaria

1 iunie - 31 mai 2007 Paciente înspăimântătoare. Despre prostituţia Clujului interbelic. (Félelmetes betegek - két világháború közötti kolozsvári prostituáltakról). Prezentată la conferinţa cu titlul: Reprezentările alterităţii culturale, organizator: Universitatea din Miskolc, Ungaria.

 

 ATELIERE ȘTIINȚIFICE

7 iunie 2019, prelegere făcută în cadrul expoziţiei ştiinţifice: Ştiinţă şi etnicitate II. Biopolitica şi eugenismul în România, 1920-1944. (Expoziţia a fost organizată de Marius Turda, profesor la Oxford Brookes University), Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie

27 octombrie 2016 participare la Workshop: Subcultures as integrative forces in East-Central Europe, organizat de Arts&Humanities Research Council, Universitatea din Oxford şi ISPMN – am fost referantul textului: Marius Turda: Romanian Eugenic Subcutlure and the Allure of Biopolitics

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

LIMBA MATERNĂ: maghiară

 

 

Scris

Vorbit

Română

fluent

Fluent

Engleză

fluent

Fluent

Italiană

fluent

Fluent

Franceză

începător

Începător

 

Din 2008 sunt redactor al Editurii ISPMN

 

Autor volum

Testtörténetek. A nemzet és a nemi betegségek medikalizálása a két világháború közötti Kolozsváron. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2013.

 

Editare volume

Bokor Zsuzsa (szerk.): Tamás István kézdiszentléleki kéziratos gyűjteménye. Kriza Könyvtár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2002.

Bokor Zsuzsa (ed.): În căutarea tărâmului promis: Italienii din România. Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2017

 

Articole în cărţi şi reviste

A székely Nagyasszony testőrei. Vallásosság és identitáskeresés a két világháború közötti Székelyföldön. In: Bárdi, Nándor (szerk.) Hullóidő : Székely identitásépítés a 19–20. században. Kolozsvár–Budapest: Kriterion Könyvkiadó, Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2023. 175-208.

“Separation is Required in Our Special Situation”: Minority Public Health Programs in Interwar Transylvania. Hungarian Historical Review, 12, 3, pp. 395-432, 2023.

Observatorul tăcut. Contextul social-istorical fotografiilor Ellei Hintz (n. Boros). In: Blos Jáni Melinda (coord.): Imagini interioare. Colecția forografică a doamnei Ella Hintz (n. Boros, 1885–1975). Kolozsvár: Exit Kiadó, 2022.

A csendes szemlélő. : Dr. Hintz Györgyné Boros Ella fotográfiáinak társadalomtörténeti kontextusai. In: Blos Jáni Melinda (szerk.): Belső képek. Dr. Hintz Györgyné Boros Ella (1885–1975) műkedvelő fényképesz hagyatéka. Exit Kiadó, 2021.

Prefață la ediția în limba română. In: Marius Turda: „Războiul sfânt” al rasei: Eugenia și protecția națiunii în Ungaria, 1900-1919 / trad. de Răzvan Pârâianu şi Attila Varga. – Cluj-Napoca: Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Editura Școala Ardeleană, 2020. VII-XII.

Minority feminty at intersections: Hungarian women's movements in interwar Transylvania. In: Jan Fellerer, Robert Pyrah, Marius Turda (eds.): Identities in-Between in East-Central Europe. Routledge, 2019.

Patients and Observers. Specific Data Collection Methods in an Interwar Transylvanian Hospital. In: Anna Borgos, Ferenc Erős, Julia Gyimesi (ed.): Psychology and politics : intersections of science and ideology in the history of psysciences. CEU Press, Budapest, 2019.

„A mi kis világunk” – a kisebbségi nőiség vizuális reprezentációja a két világháború közötti erdélyi magyar keresztény sajtóban. MeDok 2019/1 (XIV), 69-87.

Kihez szól a Világrém? Egy egészségügyi kampányfilm a 20. század elejéről. Filmtett, 2017. dec. 25. (http://www.filmtett.ro/cikk/4746/a-vilagrem-egy-egeszsegugyi-kampanyfilm-a-20-szazad-elejerol)

Néma filmkockák. Kérdések egy film kapcsán. Helikon 2016. 14 ( XXVII) 18.

Női páciensek: a kolozsvári Női Kórház története a két világháború között. Korall 2016. 66. 53-72.

Women and eugenics in interwar Transylvania" Acta historiae Medicinae Stomatologiea Pharmaciae Veterinariae. 2015. (34) 1 . 29-37.

Enemy of the World in City and Village. Anti-Venereal Disease Campaigns of Cluj Physicians in Inter-War Provincial Transylvania. Martor, 2015, 20, 81-91.

Girls, Doctors and Institutions. Eugenics and Medical Institutionalisation in Interwar Cluj. In: Eugenic Sub-Cultures and the City' (Guest Editor: Marius Turda), Revista de Antropologie Urbană, 3, 5 (2015). 21-26.

Nők a nemzetben, nemzet a nőkben. A MELE (Magyar Egyesület a Leánykereskedelem Ellen) működése a két világháború közötti Magyarországon. Socio.hu 2015/2. 86-100.

Tarka szoknyák. 20. századi női életút-reprezentációk egy múzeumi kiállításon. Acta Siculica 2014-2015, 755-760.

Női életek és történetek a XX. században : egy néprajzi kiállítás margójára. Székelyföld 2015. 19. évf. 10. 127-138.

Világrém. Egy orvosi propagandafilm története a két világháború közötti Erdélyben. Székelyföld 2014. 8. (XVIII. évf.) 135-148.

Retradiţionalizare? Tinerii ardeleni despre familie, îngrijirea copiilor şi munci domestice. In: Kiss Tamás-Barna Gergő-Kozák Gyula (ed.): Tinerii maghiari din România. ISPMN, Kriterion, 165-182.

Átvilágítás. Egy orvosi kérdőív társadalomtörténete. In: Kovács Éva - Orbán Jolán - Krasznár Veronika Katalin (szerk.): Látás, tekintet, pillantás. A megfigyelő lehetőségei. Gondolat - PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest-Pécs, 2009, 126-141.

Viseld és viselkedj. Női viseletelemek harca a 20. század elején Kolozsváron. Korunk 2008. 12. 61-66.

Beszédre ítéltetett. A verbális marginalizáció egyes kérdéseiről. In: Magyari-Vincze Enikő- Harbula Hajnalka (szerk.): Antropo. Lenyomatok. Amprente. Imprints. Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj, 2008. 129-135.

Nők a deviancia határán... Az átmenet asszonyai Kolozsváron az 1920-as években. In: Bakó Boglárka-Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2008. 165-180.

Szomorú száműzöttek a szerelem tündérkertjeiben. A két világháború közötti kolozsvári prostituáltak (szub)kulturális konstrukcióiról. In: Jakab Albert Zsolt-Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék - Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2007. 195-217.

„Jeligém Nagyszerü öröm". Úri nők prostitúciója Kolozsváron a két világháború között Tabula 2006. (9) 2. 161-186.

Az orvos és páciensei... Prostitúció, szabályozás, orvostársadalom a két világháború között. Korunk 2006. 10. 114-119.

Technikák a prostituáltak marginalizálására és a nemzeti térből való kizárására. In: Jakab Albert-Zsolt - Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 5. Kriza Könyvek, Kolozsvár, 2006. 215-235.

Promiszkuus úrinőből futóbárcás, futóbárcásból hivatásos prostituált. Technikák a prostituáltak marginalizálására és a nemzeti térből való kizárására. Regio 2005 (16) 3. 47-66.

A prostituált teste mint az orvosi hatalom önlegitimációs eszköze a két világháború közötti Kolozsváron. In: Jakab Albert-Zsolt - Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 4. Kriza Könyvek, Kolozsvár, 2005. 65-100.

Ördögi vagy angyali cselekedetek? Megjelölés, tolerancia, kirekesztés - a prostitúció és társadalmi kezelésmódja. Helikon 2005. (XVI.) 11. 12-13.

Úgy elmegyek, meglássátok... Román nők migrációs stratégiái egy olaszországi városban. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 3. Kriza Könyvek, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2004. 30-52.

Via Giolitti 24. Antropológia és oktatás Torinóban. Korunk 2004. (XV) 11. 45-47.

Bűnné beszélt szexualitás. Egy 18. századi büntetőper diskurzuspolitikája. In: Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 583-603.

A nőies nőktől a férfias férfiakig. Avagy hogyan kutassunk (nemcsak) nőként (nemcsak) nőket? In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 2. Kriza Könyvek, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2003.

Történelmek - levéltárak - boszorkányok. A boszorkányperek kutatásának problémáiról. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2002, 47-62.

Nemi szerepek egy 18. századi boszorkányperben. Lélekjelenlét. Kolozsvár - Szeged, 2000, 61-67.

Parázna, prostituált, szerelmi varázsló vagy boszorkány. Egy háromszéki boszorkányper a 18. század végén. In: Borbély Éva - Czégényi Dóra (szerk.): Változó Társadalom. Kriza Könyvek, Kolozsvár, 1999, 73-90.

 

Traduceri

Lőrinczi Marinella: „Oláhul Merinka, magyarul Margitka". Antropo-onomasztikai tanulmány a pusztinai csángókról. In: Kinda István - Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falakban. Kriza János Néprajzi Társaság, 2005. 271-292. (din lb. italiană)

Arnaldo Nesti: Látványkeltés, mass media és a vallásosság dilemmái. Korunk (XIII) 3., 2002. 73-80. (din lb. italiană)

 

Recenzii

Pető Andrea (szerk.): Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században. Korall, 2005. 246-249.

Antropológia román szemszögből. Cristina Papa, Giovanni Pizza, Filippo M. Zerilli (ed.): La ricerca antropologica in Romania. Prospettive storiche ed etnografiche. Tabula, 2004. 7 (2)., 289-297.

Sámánok tegnap és ma. Carla Corradi di Musi (szerk.): Lo sciamano e il suo „doppio". Atti del convegno (Bologna, 6-7 marzo 2001). Ethnographia, 2003., 114. évf., 1-2. sz., 153-157.

A nemek kutatása Délkelet-Európában. Miroslav Jovanović-Slobodan Naumović (eds.): Gender Relations in South Eastern Europe. Historical Perspectives on Womanhood and manhood in 19th Century and 20th Century Korall 2003., 13., 199-202.

A különbség, ami számít. Magyari Vincze Enikő: Diferenţa care contează. Diversitatea social-culturală prin lentila antropologiei feministe és Cosma Ghizela - Magyari-Vincze Enikő - Pecican Ovidiu (szerk.): Prezenţe feminine. Studii despre femei în România. Regio, 2003., 2., 272-284.

A „munkapad mellől elővett darabok". Erdélyi boszorkányperek kisgyűjteménye, újabb megvilágításban. Kiss András: Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák. Erdélyi Múzeum, LXI., 1999, 3-4. sz, Kolozsvár, 282-284.

 

Alte publicaţii

Mellek és elvek: femokraták és antifemokraták. (discuţie masă rotundă cu Magyari-Vincze Enikő, Pető Andrea şi Demény Enikő pe forumul Disputa.ro). vezi şi A Hét 2004. 2/9

Nem a kategorizálás számít... Interviu cu Zakariás Erzsébet. In: Zakariás Erzsébet: „Édesanyám kicsi korban megtanított...". Editura Triade, 2006. 235-247.