Kormos Katalin

vitos katalinDATE PERSONALE

Data naşterii:17, decembrie, 1980
Locul naşterii:
Miercurea Ciuc, Harghita
Adresă e-mail: 
kormoskati@yahoo.co.uk
Nr. Telefon mobil:
0040 740147080

 

 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Sociologie, Cluj Napoca, România
Nivel diplomă:
doctorat
Specializare:
Sociologie
Perioada studiului:
2004- prezent

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Sociologie, Cluj Napoca, România
Nivel diplomă:
masterat
Specializare:
Sociologie
Perioada studiului
: 2003-2004

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Sociologie, Cluj Napoca, România
Nivel diplomă:
licenţă
Specializare:
Sociologie
Perioada studiului:
1999 - 2003

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Instituţie: Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice
Localitate:
Cluj Napoca
Ţară:
România
Statut:
coordonator proiect
Perioada:
noiembrie, 2003 - prezent

Instituţie: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Sociologie
Localitate:
Cluj Napoca
Ţară:
România
Statut:
Doctorand cu îndatoriri didactice
Perioada:
octombrie, 2003 - octombrie, 2007

PARTICIPĂRI  LA CONFERINŢE

5 - 7,  martie,  2009, Models of Ethnic Segregation - Discrimination and Conflicts in Multiethnic Rural Communities in Romania - prezentată în cadrul coferinţei cu titlul:  International Conference on the Discrimination and Persecution of Roma, Sinti and Travellers, Ceifo (Centre for research in international migration and ethnic relations), Stockholm University, Uppsala University, Södertörn University College, Stockholm, Suedia

19-20, iunie, 2009, Aplicarea drepturilor lingvistice minoritare la nivelul administraţiei publice locale (prezentarea concluziilor cercetării) - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul Limbă, identitate, multilingvism şi politici educaţionale, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Universitatea Sapientia, Facultatea de Stiinţe Economice şi Umaniste, Miercurea Ciuc, România

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

LIMBA MATERNĂ: maghiară


Scris

Vorbit

română

fluent

fluent

engleză

intermediar

fluent

germană

intermediar

intermediar

MEMBRU AL URMĂTOARELOR INSTITUŢII ŞTIINŢIFICE

Publicaţii