Virginás Péter

 


 

Data naşterii: 17.08.1978
Locul naşterii: Oradea, jud. Bihor
Adresă e-mail: p.virginas@ispmn.gov.ro

 

 

 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie (Cluj-Napoca, România)
Nivel diplomă: doctorat
Specializare: Filosofie
Perioada studiului: 2014 - prezent

Instituţia: Universitatea Central-Europeană, Departamentul Studii de Gen (Budapesta, Ungaria)  
Nivel diplomă: masterat
Specializare: Studii de Gen
Perioada studiului: 2006 - 2009

Instituţia: Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste (Târgu-Mureş, România)
Nivel diplomă: licenţă    
Specializare: Comunicare şi relaţii publice
Perioada studiului: 2002 - 2006

Instituţia:
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie (Cluj-Napoca, România)
Nivel diplomă: licenţă    
Specializare: Biblioteconomie - Arhivistică
Perioada studiului: 1998 - 2001

Alte forme de pregătire profesională:

Instituţia: Universitatea Central-Europeană (Budapesta, Ungaria)
Nivel diplomă: diplomă
Specializare: PR în sfera nonprofit (training)
Perioada: 2007

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: cercetător documentarist
Perioada: 2008 - prezent

Instituţie: Logostrade srl
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: Romania
Statut: traducător
Perioada: 2004 - 2008

Instituţie: Ziarul A Hét
Localitate: Târgu-Mureş
Ţară:
Romania
Statut: asistent editor
Perioada: 2004 - 2005

Instituţie: Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: Romania
Statut: bibliotecar
Perioada: 2001 - 2004

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE

28-30 iulie 2016. Swarming out of Movie Theaters: Networks and Affects, la conferinţa in/between: cultures of connectivity ―The NECS 2016 Conference. ZeM – Brandenburgisches Zentrum für Medienwissenschaften. Potsdam, Germania.

27-28 mai 2016. Networks alive: film festival politics and spectatorship, la conferinţa Cinema and Visual Culture in Post-Communist Europe: From Crisis to Euphoria and Back Again, 3rd International CineMedia Conference. Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

20-21 noiembrie 2015. Desire Beyond (Film Festival) Popularity, la conferinţa  East-Central Europe. Faculty of Film and Television, Academy of Performing Arts din Bratislava, Slovacia.

13 -14 noiembrie 2015. Groups and identites at the Transylvania International Film Festival, la conferinţa European Cinemas, Intercultural Meetings: Aesthetics, Politics, Industry, History, an ECREA Film Studies Section Conference. Universitatea din Copenhaga, Danemarca.


COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

 LIMBA MATERNĂ: limba maghiară

 

Scris

Vorbit

Limba română

fluent

fluent

Limba engleză

fluent

fluent

Limba germană

intermediar

intermediar

 

Publicaţii