Spaţiul rural şi urban

 

Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. Kolozsvár, 1931. Újrakiadva: Pri-Print, Csíkszereda, 1998.

 

Demeter Béla: Hogyan tanulmányozzam a falu életét? Szociológiai kérdőív falu-munkásoknak. Erdélyi Fiatalok, Cluj-Kolozsvár, 1931, 32 p. Erdélyi Fiatalok Falu Füzetei.

 

Botos János: Erdélyi falu társadalmi rajza 1930-ban. Erdélyi Helikon, 1930. 10. sz. 827-835., 1931.1. sz. 62-71. p.

 

Venczel József: A falumunka és az erdélyi falumunka-mozgalom. Erdélyi Tudományos Füzetek, Cluj, 1935, 32 p. 

 

Kovács Katona Jenő: Egy kallódó szilágysági falú. Korunk, 1937. 10. sz. 932-939. p.

 

Metamorphosis Transsylvania Szerk. Győri Illés István, Cluj, 1938.

 

Molter Péter: Falukutatás Bálványosváralján. Hitel, 1940/41. 3-4. sz. 285-306.p

 

Imreh István: A bálványosváraljai falukutatás. Korunk, 1967. 9. sz. 1190-1197. p.

 

Venczel József: A csákigorbói kutatás köréből. Korunk, 1971. 7. sz. 991-1000. p.

 

Változó valóság. Szociográfiai tanulmányok. Szerk. Imreh István, Kriterion, 1979, 285 p.

 

Változó valóság -1984. Városkutatás. Szerk. Egyed Péter, Kriterion Bukarest, 1984, 260 p.

 

Pillich László: Városom évgyűrűi. Kolozsvár város szociológiája. Kriterion, Kolozsvár, 1985. 126 p.

 

Gagyi József: Tér és idő a faluban. Tett, 1985. 1. sz. 35-37. p.

 

Oláh Sándor: Szimbolikus településszerkezet. Tett, 1987. 2. sz. 46-48. p.

 

KAM: Szocialista urbanizáció a hetvenes-nyolcvanas években. Antropológiai Műhely 1994. 2. 95-136. p.

 

A. Gergely András: Nemzetiség és urbanizáció Romániában. Héttorony, Bp., 1988, 93 p.