Proiecte

Obiective generale ale cercetărilor/ proiectelor derulate

 

  • elaborarea unei hărţi a zonelor în care comunităţile locale, diversificate etnic, se confruntă cu probleme cumulate (marginalitate, acces limitat la muncă, intensificarea prejudecăţilor);
  • elaborarea unei prognoze a populaţiei şcolare, în cazul minorităţilor naţionale, ce dispun de o reţea mai amplă de şcoli; posibiltatea planificării învăţământului public pentru perioade mai îndelungate;
  • inventarierea patrimoniului cultural şi instituţional al minorităţilor naţionale din România. Posibilele utilizări ar fi: branding-ul diversităţii culturale, utilizarea datelor în politicile culturale, educaţionale, etc.
  • transfer de experienţă în domeniul politicilor publice pentru Romi prin organizarea unor ateliere internaţionale pe această tematică;
  • dosare tematice elaborate pe diferite teme de actualitate menite a sprijini dezbaterea legislativă saufundamentarea deciziei profesionale în cazul procesului de administrare (centrală sau locală)
  • contribuire la creşerea impactului socio-politic în domeniile specifice .