Home >> Databases, statistics >> Useful links >> Political organizations and NGOs
  Political organizations and NGOs which are relevant for minority issues

  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării:
  http://www.cncd.org.ro

  Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
  http://curia.eu.int

  Centrul European de Monitorizare a Rasismului si Xenofobiei EUMC
  http://www.eumc.eu.int

  Consiliul Europei: Minorităţi Naţionale
  http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities

  Consiliul Europei: Activităţi legate de romi
  http://www.coe.int/T/E/Social_Cohesion/Roma_Gypsies

  Comisia Europeană împotriva Rasismului si Intoleranţei
  http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI

  Comitetul de Eliminare a Discriminării Rasiale
  http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm

  UNESCO
  http://www.unesco.org

  OSCE: Biroul Inaltului Comisar pentru Minoritati Nationale
  http://www.osce.org/hcnm

  European Committee on Romani Emancipation
  http://www.eu-romani.org

  Departamentul pentru Relatii Interetnice, Secretariatul General al Guvernului
  http://www.dri.gov.ro

  Council of Europe’s Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM)
  http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Minorities/

  Federal Union of European Nationalities
  http://www.fuen.org/

  Youth of European Nationalities
  http://www.yeni.org/default.php?userLang=english

  Office for Democratic Institutions and Human Rights
  http://www.osce.org/odihr/18149.html

  Biroul de Informare al Consiliului Europei Bucuresti
  http://www.coe.ro/index.php

  Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală
  http://www.edrc.ro/