Home >> Projects >> Monografia minorităţilor naţionale din România
  Monografia minorităţilor naţionale din România

  Monografia minorităţilor naţionale din România

   

  Acest demers a fost iniţiat pornind de la cercetări anterioare întreprinse de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, pe diferite direcţii de analiză adresate minorităţilor din România. Astfel, proiecte complexe, precum Cadastrul online al instituţiilor minorităţilor naţionale sau Cronologiile istorice ale minorităţilor, au constituit un fundament al acestei iniţiative monografice. 


  Scopul acestor lucrări cu caracter monografic urmăreşte facilitarea accesului publicului interesat la o paletă cât mai largă de date privind istoria şi situaţia actuală a comunităţilor minoritare, contribuind astfel la crearea unui cadru cât mai benefic pentru dezvoltarea relaţiilor interetnice. Proiectul vizează minorităţile reprezentate în Parlament, cu excepţia minorităţilor maghiare şi rome, cărora ISPMN le alocă cercetări interdisciplinare autonome.

   

  Obiective

  1. Elaborarea unor descrieri monografice distincte ale situației minorităților vizate.
  2. Elaborarea unor sinteze interimare tematice sub forma Studiilor de Atelier. Obiectivul implică atât actualizarea unor studii tematice (dinamica demografică, mobilizarea electorală, cronologia minorităților, organizațiile minorităților naționale), cât şi elaborarea unora noi (locuri și ritualuri ale memoriei, forme de păstrare a „tradițiilor populare", sistemul educațional pentru minorități).
  3. Întărirea parteneriatelor existente şi crearea de noi parteneriate cu actori academici implicați în mod sistematic fie în acțiunile specifice de politici identitare, fie în reflectarea mediatică sau academică asupra situației acestor minorități.
  4. Dezvoltarea rețelei de specialiști și evidența potențialilor colaboratori şi a producției lor științifice.
  5. Dezvoltarea resurselor bibliografice și arhivistice pe acest segment de cercetare.
  6. Reliefarea producției media în această arie tematică şi dezvoltarea de parteneriate active pe acest segment. Arhivarea producţiilor media reprezentative cu posibilitatea accesului pentru publicul larg.

   


  PUBLICAŢII Colecţia Minorităţi

  Colecţia Minorităţi propune publicului o serie de volume coordonate de cercetători ai ISPMN, care conţin studii legate de istoria şi identitatea minorităţilor naţionale, semnate de specialişti de referinţă.

   

  Instituţii ale minorităţilor naţionale

  Secţiunea conţine baza de date a organizaţiilor minorităţilor aflată în permanentă actualizare.

   

  Bibliografii. Proiecte. Producţie media

  Secţiunea conţine selecţii bibliografice şi proiecte dedicate fiecărei minorităţi. Producţia media (emisiuni radio şi TV) ce abordează diferite aspecte ale vieţii comunităţilor este completată periodic cu materiale puse la dispoziţie de către redactori şi realizatori ai posturilor publice de radio şi televiziune.