Jakab Albert Zsolt

DATE PERSONALE

Nume, Prenume: JAKAB, Albert Zsolt
Data na
şterii: 13 mai 1979
Locul naşterii:
Târgu-Mureş, judeţul Mureş
Adresă e-mail:
jalbertzsolt@yahoo.com, zs.jakab@ispmn.gov.ro
Telefon mobil:
0740-552234


PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Universitatea Eötvös Loránd, Facultatea de Litere, Şcoala de Doctorat în Etnografie a Catedrei de Folklore, Budapesta, Ungaria
Nivel diplomă:
doctorat
Specializare:
folcloristică maghiară şi comparată
Perioada studiului:
2003-2011

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Limbă şi Cultură Maghiară, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă:
masterat
Specializare:
etnolingvistică şi sociolingvistică
Perioada studiului:
2002-2003

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Limbă şi Cultură Maghiară, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă:
licenţă
Specializare:
maghiară-etnografie
Perioada studiului:
1998-2002

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: cercetător ştiinţific grad II
Perioada: 2007 - prezent 

Instituţie: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară
Localitate:
Cluj-Napoca
Ţară:
România
Statut:
cadru didactic asociat
Perioada:
2007 - prezent

Instituţie: Asociaţia Etnografică Kriza János
Localitate:
Cluj-Napoca
Ţară:
România
Statut:
cercetător ştiinţific
Perioada:
din 2002

 

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE

 

23-24 noiembrie 2016: [Memoria ceremoniei de încoronare şi narativele loialităţii regale în Cluj-Napoca] A millennium és az utolsó koronázás emlékezete. A királyhűség narratívumai és emlékezési alakzatai Kolozsváron -  prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Festivitate şi criză, concepţii ale reformelor şi ale trecutului, imaginea viitorului în jurul ceremoniei de încoronare a ultimului rege maghiar] „Fogadd a koronát..." Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók, múltpercepciók és jövőképek Magyarország utolsó koronázási szertartása körül (Szeged, Ungaria). Organizatori: SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék - MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Magyar Jogtörténeti Tanszéke és Európai Jogtörténeti Tanszéke - MTA SZAB Jogi Szakbizottsága - Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem - Solymossy Sándor Egyesület.

21-22 octombrie 2016: [Configuraţiile şi instituţiile culturii memoriei din secolul XIX] A 19. századi emlékezéskultúra intézményei és alakzatai - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Al V-lea simpozion interdisciplinar. Memorie şi uitare] Emlékezet és felejtés. Interdiszciplináris párbeszéd V. (Cluj-Napoca). Organizatori: Societatea Bolyai Társaság - Universitatea Babeş-Bolyai.

14-15 octombrie 2016: [De la teren şi până la arhive. Provocările cercetării şi arhivării culturii populare maghiare din Ardeal şi Moldova] A tereptől az archívumig. Az erdélyi és moldvai magyar kultúra kutatásának és archiválásának kihívásai- prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Arhive în contexte schimbătoare] Az archívumok használatának változó kontextusai - a KJNT vándorkonferenciája (Otomani). Organizatori: Asociaţia Etnografică „Kriza János" - Institutul de Etnologie a Academiei Maghiare de Ştiinţe - Casa de Expoziţii Otomani.

7-11 septembrie 2016: [Etnicitate şi uzul limbii în ritualurile comemorative] Ethnicity and the Language of Rituals. Remembering and forgetting the past in post-socialist Romania - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: Language, Individual & Society 2016. 10th International Conference (Elenite, Bulgaria). Organizatori: Bulgarian Academy of Sciences - Union of Scientists in Bulgaria - Science & Education Foundation, Bulgaria - New Education Foundation, Poland - WUZF University, Bulgaria.

29 iunie-1 iulie 2016: [Modelarea şi comunicarea identităţii comunităţilor rurale (monografie, casa-muzeu, monument, zi memorială, ziua satului)] A vidéki közösségek identitásának alakítása, kommunikálása (monográfia, tájház, emlékmű, emléknap, falunap) - prezentată în cadrul workshop-ului: [Al X-lea Seminar Ştiinţific de Hambar din Vărgata] X. Csíkfalvi Csűrszemináriumok (Vărgata). Organizator: Universitatea Sapienţia, Facultatea din Târgu Mureş, Departamentul de Ştiinţe Sociale Aplicate.

26-27 noiembrie 2015: [Memoria războiului mondial în Cluj-Napoca - prelegere plenară] A világháború emlékezete Kolozsváron (Plenáris előadás) - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Efectul Marelui Război asupra schimbării culturii cotidiene] A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására (Szeged, Ungaria). Organizatori: SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék - SZAB Néprajzi Munkabizottsága - MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - Meritum Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület.

9-10 octombrie 2015: [Formaţiuni ale ceremoniilor de comemorare în secolul al XIX-lea] Ünnepi eszköztár és emlékalakzatok a 19. századi emlékezéskultúrában- prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Valori şi comunităţi] Érték és közösség. Új utak és kihívások az erdélyi értékkutatásban - a KJNT vándorkonferenciája (Sfântu Gheorghe). Organizatori: Asociaţia Etnografică „Kriza János" - Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe.

30 mai-5 iunie 2015: [Comemorarea Mileniului (896-1896) în Cluj-Napoca] The 1000th Anniversary of the State. The Commemorations of the Hungarian Land-Taking (896) in Cluj/Kolozsvár - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: Congress 2015 of the Humanities and Social Sciences. Capital Ideas (Ottawa, ON, Canada). Organizatori: Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences - University of Ottawa.

4-5 noiembrie 2014: [Epocă, limită şi conştiinţă istorică. Efectele Compromisului Austro-Ungar din 1867 în desfăşurarea practicilor comemorative din Cluj] Korszakhatár és történeti tudat. Az 1867-es kiegyezés hatása a megemlékezési ünnepségekre Kolozsváron - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Schimbarea simbolică a legăturilor feudale şi naţionale între 1867 şi 1918] „A királyhűség jól bevált útján..." Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között (Szeged, Ungaria). Organizatori: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék - Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem.

18-20 septembrie 2014: [Comemorarea crizelor. Memoria conflictelor sociale şi schimbările politice] Remembering Crises. The Memory of Social Conflicts and Political Changes in Cluj-Napoca (Romania) - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: 7th InASEA Congress. Cultures of Crisis: Experiencing and Coping with Upheavals and Disasters in Southeast Europe (Istanbul, Turcia). Organizator: International Association for Southeast European Anthropology (InASEA).

24-30 mai 2014: [Epocă, limită şi conştiinţă istorică. Efectele Compromisului Austro-Ungar din 1867 în desfăşurarea practicilor comemorative din Cluj/Kolozsvár] Epoch, Boundary and Historical Consciousness. The Effects of the Austro-Hungarian Compromise of 1867 on the Commemorations in Cluj/Kolozsvár - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: Congress 2014 of the Humanities and Social Sciences. Borders without Boundaries (St. Catharines, ON, Canada). Organizatori: Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences - Brock University.

14-16 mai 2014: [Politica amintirii şi uitării. Memorii contestate în Cluj-Napoca (România)] The Politics of Remembering and Forgetting. Contested memories in Cluj-Napoca (Romania) - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: International Conference on The Cultural Politics of Memory (Cardiff, Marea Britanie). Organizatori: Cardiff University - Centre for Critical and Cultural Theory.

5-7 septembrie 2013: [Constituirea memoriei şi practici comemorative. Crearea şi uzul memoriei colective în Cluj-Napoca] Memory construction and practice: creating and use of cultural memory in Cluj-Napoca - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: First Annual CCCS Conference „Cultural Memory" (Skopje, Macedonia). Organizator: Centre for Culture and Cultural Studies.

1-4 iulie 2013: [Memorii contestate într-un oraş multietnic. Forme ale comemorării în Cluj] Contested memories in a multiethnic context: forms of commemorations in Cluj (Romania) - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: SIEF 2013 11th Congress: Circulation (Tartu, Estonia). Organizator: Société Internationale d'Ethnologie et de Folklor.

1-8 iunie 2013: [Din centru la periferie - şi retur. Funcţiile evenimentelor comemorative în Cluj în secolul XX] From the Centre to the Periphery - and Back. The Functions of Commemorations in Cluj/Kolozsvár (Romania) in the 20th Century- prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: Congress 2013 of the Humanities and Social Sciences. @ The Edge (Victoria, BC, Canada). Organizatori: Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences - University of Victoria.

19-20 aprilie 2013: [Strategii de comemorare în Cluj în secolul XIX] Megemlékezési ünnepségek Kolozsváron a 19. Században - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Practici culturale şi reprezentaţii] Kulturális gyakorlat és reprezentáció. A KJNT vándorkonferenciája (Odorheiu-Secuiesc). Organizatori: Asociaţia Etnografică „Kriza János" - Muzeul Haáz Rezső din Odorheiu-Secuiesc.

6-7 decembrie 2012: [Funcţiile sociale ale memoriei colective la Cluj (1440-2012)] The Social Functions of Memory in Cluj between 1440-2012 - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Cui îi aparţine tradiţia? La ce serveşte ea? Tradiţia - între cultură, utilizator şi antreprenor - colocviu internaţional] A qui appartient la tradition? A quoi sert-elle? La tradition entre culture, utilisateur et entrepreneur - colloque international (Cluj-Napoca). Organizatori: UBB Facultatea de Litere, Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară - F.E.R. EURETHNO, Atelier al Consiliului European - Comitetul de Etnologie şi Antropologie al Filialei Teritoriale din Cluj a Academiei Maghiare de Ştiinţe - Asociaţia Etnografică „Kriza János".

14-16 mai 2012: [Organizarea memoriei colective la români şi maghiari în Cluj-Napoca] The Organization of Collective Memory by Romanians and Hungarians in Cluj-Napoca (Romania) (prezentată la workshop-ul [Memorie şi locuri în oraşele europene] Memory and Place in European Cities) - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Spre un trecut comun? Memorii contradictorii despre Europa contemporană] Towards a Common Past? Conflicting Memories on Contemporary Europe (Lund, Suedia). Organizatori: NordForsk Nordic Network Conference in Memory Studies - Centre for European Studies at Lund University.

3 noiembrie 2011: [Dezvelirea monumentelor şi practica comemorării. Reprezentaţiile memoriei culturale în Cluj] Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Societăţi în tranziţie] Átalakuló társadalmak és közösségi hálózatok - tudományos tanácskozás a Magyar Tudomány Napján (Cluj-Napoca). Organizator: Asociaţia Etnografică „Kriza János".

7-9 octombrie 2011: [Memorie şi societate. Evenimente de comemorare în Cluj în secolul XX] Emlékezet és társadalom. A 20. századi kolozsvári emlékállítások- prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Minorităţi în Bazinul Carpatic] Kisebbségek a Kárpát-medencében (Satu Mare, România). Organizatori: Consiliul Judeţean Satu Mare - Muzeul Judeţean Satu Mare - Direcţia Muzeelor din Judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg.

22-27 august 2011: [Memorie şi societate. Scrisul şi ritul în practica comemorării clujene al secolelor XV-XX] Emlékezet és társadalom. Írás és rítus a 15-20. századi kolozsvári emlékezési gyakorlatban - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Al VII-lea Congres Internaţional de Hungarologie] 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Cluj-Napoca). Organizatori: Societatea Internaţională de Hungarologie-Universitatea Babeş-Bolyai - Societatea Muzeului Ardelean - Comitetul din Cluj-Napoca al Academiei Ştiinţifice Maghiare - Universitatea Sapientia - Societatea Bolyai - Asociaţia Etnografică Kriza János - Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale.

19 noiembrie 2010: [Strategii de comemorare în Cluj-Napoca din secolul XX. Configuraţiile reconstituirii memoriei (româneşti) în era Funar (1992-2004)] Emlékállítási gyakorlat Kolozsváron a 20. században. A Funar-korszak (1992-2004) (román) emlékezési alakzatai - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Naraţiuni (biografice) din secolul XX] A 20. század (biografikus) történetei (Cluj-Napoca). Organizatori: Universitatea Babeş-Bolyai, Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară - Asociaţia Etnografică Kriza János - Comitetul din Cluj-Napoca al Academiei Ştiinţifice Maghiare.

26-27 iunie 2009: [Reacţiile semipolitice după eşecul politic al cetăţeniei duble] A kettős állampolgárság kudarcának rituális válaszreakciói az erdélyi nyilvánosságban - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Localité, memorie colectivă, istorie. Simpozion internaţional şi interdisciplinar.] Új kutatások és elméletek a helytörténetírásban. Lokalitás, Emlékezet, Történelem (Satu Mare). Organizatori: Muzeul Judeţean Satu Mare - Józsa András Történettudományi Intézet. (împreună cu PETI Lehel)

13-15 mai 2009: [Organizarea memoriei colective în Cluj-Napoca după 1989] The Organization of Collective Memory by Romanians and Hungarians in Cluj-Napoca (Romania) after 1989  (prezentat în workshop-ul Boundary, Inter-ethnic Relations and Differentiation in Contexts of Impending Ethnicity) - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: IMISCOE Cross-Cluster Theory Conference. Interethnic Relations: Multidisciplinary Approaches (Lisabona, Portugalia). Organizatori: IMISCOE - International Migration, Integration & Social Cohesion in Europe - Universidade de Lisboa, Faculdade da Letras, Centro de Estudos Geográficos.

8 mai 2009: [Reacţiile semipolitice după eşecul politic al cetăţeniei duble] A kettős állampolgárság kudarcának rituális válaszreakciói az erdélyi nyilvánosságban - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [I-ul Simpozion de Hungarologie. Naţiuni, identităţi, etnicitate în Bazinul Carpatic] I. Magyarságtudományi konferencia (Veszprém, Ungaria). Organizatori: MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága - Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara. (împreună cu PETI Lehel)

12-13 noiembrie 2008: [Organizarea memoriei şi discursuri identitare în Cluj-Napoca] Emlékezetszervezés és identitásmodellálás Kolozsváron - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Identitate: naţionalitate, naţiune, Europa] Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás (Szeged, Ungaria). Organizatori: Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési Intézete - Identitáskutató Műhely.

21-23 mai 2008: Memorie colectivă şi grupuri în Cluj-Napoca - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: Al X-lea Simpozion Internaţional de Antropologie Culturală. Integrare, autonomie, dialog intercultural (Arad). Organizatori: Ministerul Culturii şi Cultelor - Consiliul Judeţean Arad - Complexul Muzeal Arad.

16-19 aprilie 2008: [Locuri ale memoriei: experienţa şi conştiinţa colectivă în Cluj-Napoca] Az emlékezés tere: térbeélés és kollektív tudat Kolozsváron - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Al XVI-lea Seminar Etnografic. Rolul comunităţii în secolul XX] XVI. Néprajzi Szeminárium. A közösség szerepének átalakulása a 20. századi társadalomban (Szeged, Ungaria). Organizatori: Magyar Néprajzi Társaság - Móra Ferenc Múzeum - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.

2-4 noiembrie 2007: [Organizarea memoriei 1848-49 în Cluj-Napoca] 1848-49 emlékezetének szervezése Kolozsváron - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: [Conştiinţa istorică - memoria culturală] Történelmi tudat - kulturális emlékezet (Zenta, Serbia). Organizatori: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

23-25 mai 2007: Grupuri şi memorie colectivă în studiile locale clujene - prezentată în cadrul conferinţei cu titlul: Al IX-lea Simpozion Internaţional de Antropologie Culturală. Europa identităţilor (Arad). Organizatori: Ministerul Culturii şi Cultelor. Serviciul Cultură-Minorităţi - Consiliul Judeţean Arad - Complexul Muzeal Arad.

 


COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

Limba maternă: maghiară


Scris

Vorbit

română

fluent

fluent

engleză

intermediar

intermediar

franceză

începător

începător

DOMENII DE INTERES

  • Antropologie urbană, discursul identitar şi strategii identitare, memoria colectivă, cultura populară scrisă

 

MEMBRU ASOCIAŢII ŞTIINŢIFICE

1999 - Societatea Muzeului Ardelean, I. Secţia de Litere, lingvistică, filozofie şi istorie (Cluj-Napoca), membru al comitetului din 2016

2002 - Asociaţia Etnografică „Kriza János" (Cluj-Napoca), vicepreşedinte din 2008, preşedinte din 2012

2003 - Societatea Maghiară de Etnografie (Budapesta)

2008 - Comitetul din Cluj-Napoca al Academiei Maghiare de Ştiinţe - Comitetul de Etnografie şi Antropologie (Cluj-Napoca), membru fondator

2011 - Corpul extern al Academiei Maghiare de Ştiinţe, I. Secţia de Litere şi lingvistică (Budapesta)

2013 - Asociaţia de Hungarologie din Canada (Canada)

2013 - International Association for Southeast European Anthropology (InASEA)

2013 - International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)

2014 - Asociaţia Maghiară de Semiotică (Budapesta) 

 

PREMII

2012: Premiul Debut (Societatea Muzeului Ardelean)

2014: Premiul „Jankó János" (Societatea Maghiară de Etnografie)

2014: Premiul „Jelismervény" (Asociaţia Maghiară de Semiotică)

 

Publicaţii