Instituţionalitate

Erdélyi Magyar Évkönyv Szerk. Súlyok István-Fritz József, Kolozsvár, Minerva, 1931.

 

Erdélyi Magyar Évkönyv Szerk. Kacsó Sándor, Brassói Lapok, Brassó, 1937.

 

Jakabffy Elemér - Pál György: A bánsági magyarság húsz éve Romániában (1918-1938), Studium, Budapest, 1939, 229. p. 

 

Tóth Sándor: Művelődésünk struktúrájáról és hatékonyságáról. Korunk, 1970. 4. sz. 580-587. p.

 

A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor, Kriterion, Bukarest, 1981. 521 p. Politikai Tudományok és a Nemzeti Kérdés Tanulmányozásának Intézete, a Romániai Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa. [Vonatkozó tanulmányok.]

 

Tőkés László: A református egyház helyzete Erdélyben. Ellenpontok, 4. sz. 1982. 7-16. p.

 

Biró Zoltán: Fent-lent. Tett, 1982. 3. sz. 36-40. p.

 

Hajdú Farkas Zoltán: Először a közérdek aztán a magánérdek. Tett, 1985. 1. sz. 26-30. p.

 

Oláh Sándor: Szabályszegés az utolsó búcsúzásnál. Tett, 1985. 1. sz. 41-42. p.

 

Oláh Sándor: A cimborabíró. Tett, 1985. 4. sz. 40-42. p.

 

Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Szerk. Biró Zoltán-Gagyi József- Péntek János, Kriterion, Bukarest, 1987, 244 p.

 

Tóth Sándor: Jelentés Erdélyből II., Dialogues Européens Association, 1989, 191. p. Párizsi Magyar Füzetek.

 

Biró A. Zoltán: Intézmény - képviselet - civil társadalom. (Gáll Ernő, Veress Károly, D. Lőrincz József, Magyari Vincze Enikő, Magyari Nándor László hozzászólásaival). Átmenetek, 1990, 1. sz. 5-19. p.