Gidó Attila

DATE PERSONALE

Nume, Prenume: Gidó, Attila
Data na
şterii: 1979.09.29.
Locul naşterii:
Odorheiu Secuiesc
Adresă e-mail:
gidoattila@yahoo.co.uka.gido@ispmn.gov.ro 
Nr. Telefon mobil:
0742-636575

 

 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: doctorat
Specializare: Studii Iudaice
Perioada studiului: 2003–2011

Instituţia: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă:
masterat
Specializare:
Studii Iudaice
Perioada studiului:
2002-2003

Instituţia: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă:
licenţă
Specializare:
Istorie
Perioada studiului:
1998-2002

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Localitate:
Cluj-Napoca
Ţară:
România
Statut:
cercetător grad II
Perioada:
octombrie, 2007-prezent

 

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE

2010.11.5-6. Történeti támpontok a családfakutatáshoz - A Magyar Tudomány Napja. Organizatori: Hargita Megyei Tanács, Areopolisz Egyesület. Localitatea: Odorheiu Secuiesc, România.

2010.11.11-13. Supravieţuitorii evrei din Cluj, Oradea şi Carei. Ancheta Congresului Mondial Evreiesc din 1946 privind efectele Holocaustului - Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX. Organizatori: Guvernul României. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Asociaţia „Cercetarea Sibiană", Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu", Academia Românǎ. Institutul de Cercetǎri SocioUmane Sibiu. Localitatea: Sibiu, România.

2010.11.19-20. Ancheta Congresului Mondial Evreiesc din 1946 - o nouă sursă documentară privind situaţia evreilor din Transilvania de Nord de după Holocaust - Situaţia evreilor din Europa Centrală la sfârşitul celui de-al doilea război mondial (1944-1945). Organizatori: Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale, Primăria Municipiului Oradea, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Comunitatea Evreilor din Oradea, Universitatea „Babeş-Bolyai". Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască dr. Moshe Carmilly. Localitatea: Oradea, România.

2011.01.27. Supravieţuitorii evrei din Transilvania de Nord în primii ani postbelici - Ziua Internaţională a Memoriei Holocaustului. Studii privitoare la educaţia despre Holocaust în România şi Israel. Organizatori: Primăria şi consiliul local Şimleu Silvaniei; Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, Şimleu Silvaniei; Asociaţia memorială Hebraica, Nuşfalău; Jewish Arhitectural Heritage Foundation; Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România; Comunitatea Evreiască din Oradea; Centrul Cultural Şimleu Silvaniei. Localitatea: Şimleu Silvaniei, România.

2011.04.01. School market and the educational institutes in Transylvania, Partium and Banat between 1919 and 1948 - International Workshop: „Historical Development of National Systems of Elite Formation in East Central Europe". Organizatori: Institut européen, Geneva University, Localitatea: Geneva, Elveţia.

2011.05.4-6. Magyarból - zsidó. Viták az erdélyi zsidóság jövőjéről az 1920-as években. [Din maghiar evreu. Discuţii privind viitorul naţional al evreilor din Transilvania în anii '20] - Conferinţă internaţională: „Kisebbség és többség között - A magyar és a zsidó/izraeli etnikai és kulturális tapasztalatok az elmúlt században" [Între minoritate şi majoritate - O experienţă culturală şi etnică comună maghiaro-evreiască în ultimul secol]. Organizator: Institutul „Balassi", Budapesta, Ungaria.

2011.05.26-29. Viaţa instituţională a comunităţii evreieşti din Cluj - Simpozion ştiinţific: File din istoria evreimii clujene. Organizatori: Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Comunitatea Evreilor Cluj-Napoca, Institutul de Iudaistică şi Istorie  Evreiască „Dr. Moshe Carmilly" din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai". Localitatea: Cluj-Napoca, România.

2011.07.4-6. Transylvanian Sources on Holocaust Victims' Names - Conferinţă internaţională: "RECORDING THE NAMES". Four Million Shoah Victims documented - Impact on the Collection of Holocaust Victims' Names. Organizatori: Yad Vashem, Archives and Hall of Names Division. Localitatea: Ierusalim, Israel.

2011.08.22-27. A rabbi, a gyáros, az ideológus és az ideológiai utas. Erdélyi zsidó társadalomépítő elképzelések az I. világháború után.[„Rabinul, industriaşul, ideologul şi idealistul. Idei privind construirea societăţii evreieşti din Transilvania după primul Război Mondial"] - Conferinţă internaţională: A VII-a ediţie a Congresului de Studii Ungare. Organizatori: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Universitatea „Babeş-Bolyai", Erdélyi Múzeum-Egyesület, Magyar Tudományos Akadémiai Kolozsvári Akadémiai Bizottsága, Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Localitatea: Cluj-Napoca, România.

2011.11.24. Demográfiai folyamatok és zsidó településszerkezet Kolozsváron 1944-ig. [Procese demografice în cadrul populaţiei evreieşti din Cluj până în 1944] - Conferinţă organizată în memoria rabinului Löw Lipót din Szeged. Organizator: Centrul de Cercetare de Studii Iudaice al Institutului pentru Studierea Minorităţilor din cadrul Academiei Ungare. Localitatea: Budapesta, Ungaria.

2011.12.07. Zsidó-magyar viszony a 20. századi Erdélyben [Relaţii evreo-maghiare în Transilvania în secolul al 20-lea] - Serii de prelegeri: Szacsvay Akadémia. Organizator: Filiala Bihor a UDMR, ISPMN. Localitate: Oradea. România.

2011.12.14-16. Zsidó iskolázottság és pályaválasztás a két világháború közötti Kolozsváron [Nivelul de şcolarizare şi tendinţe de alegere a carierei în rândul tinerilor evrei din Cluj în perioada interbelică] - Conferinţă internaţională: Zsidóság - Tradicionalitás és modernitás [Evreii - Tradiţionalitate şi modernitate. Conferinţă internaţională]. Organizatori: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Central European University. Localitatea: Budapesta, Ungaria.

2012.02.23. Zsidó-magyar viszony a 20. századi Erdélyben [Relaţii evreo-maghiare în Transilvania în secolul al 20-lea] - Serii de prelegeri: Asociaţia „Borsos Tamás". Organizator: Asociaţia „Borsos Tamás". Localitate: Târgu-Mureş, România.

2012.05.14-15. The Romanian Jewish Community After the Holocaust. The Case of the World Jewish Congress and the Northern Transylvanian Jews [Comunitatea evreiască din România de după Holocaust. Congresul Mondial Evreiesc şi evreii din Transilvania de Nord] - Conferinţă internaţională: To Stay or Go? Jews in Europe in the Immediate Aftermath of the Holocaust [A rămâne sau a pleca. Evreii din Europa de după Holocaust]. Organizatori: Jewish Historical Institute (Varşovia), German Historical Institute (Varşovia) şi Nordost-Institut Lüneburg (Lüneburg). Localitatea: Varşovia, Polonia.

2012.11.24. Iskolapiac és oktatási intézményrendszer Erdélyben 1918-1948 között [Piaţa educaţională şi sistemul şcolar în Transilvania între 1918-1948] - Conferinţă: Zilele Ştiinţei Maghiare. Organizator: Asociaţia Muzeului Ardelean. Localitatea: Cluj-Napoca, România.

2013.06.01-03. Transylvanian Jewry at the cross-roads. The effect of the 1918 imperial change on the Jewish population of Transylvania [„Evreii din Transilvania la răscruci. Ce a adus Unirea Transilvaniei cu România pentru evreii ardeleni?"]. - Conferinţă internaţională: 28th Annual Conference of the Hungarian Studies Association of Canada [A 28-a Conferinţă anuală a Asociaţiei de Studii de Hungarologie din Canada]. Organizator: The Hungarian Studies Association of Canada. Localitatea: Victoria (British Columbia, Canada).

2013.06.19-21. The 1946 Survey of the World Jewish Congress among the Romanian Holocaust Survivors [Moştenire redobândită. Problema Holocaustului în arhivele evreieşti. O comparaţie internaţională]. - Workshop internaţional: Heritage Recovered: The Holocaust in Jewish Archives. - An International Comparison. Organizatori: Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies [Institutul „Wiesenthal" pentru Studierea Holocaustului, Viena], The Institute for Culture Studies and Theatre History at the Austrian Academy of Sciences [Institutul de Studii Culturale şi de Istoria Teatrului în cadrul Academiei de Ştiinţe Austriece]. Localitatea: Viena, Austria.

2014.05.14-15. Észak- és dél-erdélyi források a holokauszt történetéhez [Surse arhivistice referitoare la Holocaustul din Transilvania de Nord şi Sud]. - Conferinţă internaţională: A nagypolitikától a hétköznapokig. A magyar holokauszt 70 év távlatából [De la politica naţională până la viaţa cotidiană. Holocaustul din Ungaria după 70 de ani]. Organizatori: University of Szeged, the City of Szeged, MAZSIHISZ, Yad Vashem. Localitatea: Szeged, Ungaria.

2014.05.24-26. Boundaries and Ties: Hungarian-Jewish Relations in Change in 20th Century Transylvania. - Conferinţă internaţională: Borders without Boundaries. Congress 2014 of the Humanities and Social Sciences. The Conference of the Hungarian Studies Association of Canada. Organizatori: Hungarian Studies Association of Canada. Localitatea: St. Catharines, Ontario, Canada.

2014.10.10-11. The Holocaust in Hungary - Schools and Researched Topics in Romania. - Workshop international: Trauma and Rehabilitation: Jews and Jewish Life in Hungary after the Holocaust, 1945-1957. Organizator: The International Institute for Holocaust Research, Yad Vashem. Localitatea: Ierusalim, Israel.

2015.03.25. Noi căi de integrare evreieşti în Transilvania de după 1918. - Prezentare. Organizator: Institutul Maghiar din Bucureşti. Localitate: Bucureşti, România.

2015.05.30-06.01. The Antecedents of Extermination: Jewish Life in Northern Transylvania before the Deportations. - Conferinţă internaţională: Capital ideas. Congress 2015 of the Humanities and Social Sciences. The Conference of the Hungarian Studies Association of Canada. Organizator: Hungarian Studies Association of Canada. Localitate: Ottawa, Canada.

2015.10.21-22. Mişcarea naţională evreiască din Transilvania şi activitatea pentru construirea noii patrii (1918-1940). Conferinţă: File din istoria evreimii clujene. Ediţia a IV-a. Organizatori: Comunitatea Evreiască Cluj-Napoca, Primăria Cluj-Napoca, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, Institutul Cultural Francez din Cluj-Napoca. Localitate: Cluj-Napoca, România.

2016.05.30-31. „Hungarians" Again? The Northern Transylvanian Jews after the Second Vienna Award. Conferinţă internaţională: „Always Hungarian". The Jews of Hungary through the Vicissitudes of the Modern Era. Organizatori: Dahan Center, Bar Ilan University (Ramat Gan, Israel), The Memorial Museum of Hungarian Speaking Jewry (Safed, Israel), The Ministry of Social Equality (Israel), Ambasada Ungariei (Tel Aviv, Israel), World Zionist Organization (Ierusalim, Israel), The Leslie and Vera Keller Foundation for Enhancement of the Jewish Heritage (New York, SUA). Loc: Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel. 

 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

LIMBA MATERNĂ: maghiară


Scris

Vorbit

Limba română

Fluent

Fluent

Limba engleză

Intermediar

Intermediar

Limba ebraică modernă

Începător

Începător

 

DOMENII DE INTERES

-istoria evreilor din Transilvania de după primul Război Mondial

-mişcarea naţional-sionistă din Transilvania

-istoria evreilor din Cluj

-Holocaustul din Transilvania de Nord şi consecinţele sale 

-istoria minorităţilor naţionale din România în seculul 20.

-cercetări genealogice

 

MEMBRU AL URMĂTOARELOR INSTITUŢII ŞTIINŢIFICE

 

Publicaţii