Generaţie, tineret, educaţie

 

Jancsó Béla: Tíz év. Erdélyi Fiatalok, 1938. 3-4. sz. 3-5. p.

 

A Vásárhelyi Találkozó dokumentumaiból. Összeállította Dávid Gyula. Látó, 1998. 7. sz. 78-102. p. [Pálffy Antal: Az iskolai nevelés, az iskolai nevelés reformja, az iskolán kívüli népnevelés. A Vásárhelyi Találkozó jegyzőkönyve. Részlet a Vásárhelyi Találkozó hivatalos jelentéséből.]

 

Cseke Gábor-Dali Sándor-Elekes Ferenc-Fejér László-Szekeres Lajos: Három falu ifjúsága 1967-ben. Csíki szociográfia. Korunk, 1967. 8. sz. 1089-1100. p.

 

Aradi József: Jegyzetek ifjúságunk beilleszkedési problémáiról. Korunk, 1970. 7. sz. 998-1004. p.

 

Rácz Győző: Nemzedék és magatartás. Korunk,1973. 6. sz. 835-839. p.

 

Ankét a nemzedékről. [Ion Aluas, Bajor Andor, Balogh Edgár, Bodó Barna, Augustin Buzura, Deák Tamás, Demeter János, Dobai Pataky Tünde, Domokos Géza, Gálfalvi György, Gáspár Sándor, Cs. Gyímesi Éva, Huszár Sándor, Kabán Ferenc, Koválszky Péter, Lászlóffy Aladár, Lendvay Éva, Marosi Péter, Mikó Imre, Nagy István, Orbán János, Parászka Miklós, Roth Endre, Suba Edit, Tamás Gáspár Miklós, Ulrich István.] Korunk, 1973. 6. sz. 840-864. p.

 

Bretter György: Hipotézis a nemzedék kettős nyelvéről. Korunk, 1973. 6. sz. 878-886. p. Újrakiadva: Bretter György: Itt és mást. Kriterion, Bukarest, 1979, 334-345. p.

 

Marsallbot a hátizsákban. A forrás harmadik nemzedéke. Az interjúkat készítette, a tanulmányt írta, a műveket válogatta és a függeléket összeállította. Martos Gábor, Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 1994, 358. p. 

 

Fiatalok irodalma - az irodalom fiatalsága. Az Igaz Szó kerekasztal-értekezlete. [Hajdu Győző, Gálfalvi György, Markó Béla, Sipos András, Tamás Gáspár Miklós, Varga Gábor, Balla Zsófia, Egyed Péter, Székely János, Irinyi Kiss Ferenc, Sütő András, Bajor Andor, Adonyi Nagy Mária, Veres István, Káli István, Csiki László, Balázs F. Attila] Igaz Szó, 1978. 8. sz. 189-209. p.

 

Gáll Ernő: Nemzedéktől nemzedékig. Korunk, 1980. 1-2. sz. 31-40. p.

 

A szóértés előfeltételeiről. [Ankét a nemzedéki, más kifejezési formákkal élő csoportok vitáiról a Korunk szerkesztőségében. Résztvevők: Aradi József, Balla Zsófia, Balogh Edgár, Cs. Gyímesi Éva, Csibi Károly, Domokos Géza, Egyed Péter, Gáll Ernő, Herédi Gusztáv, Juhász András, Könczei Ádám, Molnár Gusztáv, Palotás Dezső, Rácz Győző, Tóth Sándor,  Szász János, Szőcs István] Korunk, 1980. 1-2. sz. 41-62. p.

 

Turós Endre: Törés után. Tett, 1983. 1-2. sz. 15-17. p.

 

Echinox-alakzatok. Egy diáklap tíz éve a tárgyakban, a terekben és az emlékezetben. [A Hét kolozsvári fiókszerkesztőségének ankétja. Keszthelyi András szerkesztésében, lejegyezte Rostás Zoltán, résztvevők: Aradi József, Bréda Ferenc, Bretter Zoltán, Gaal György, Egyed Péter, Németi Rudolf, Rostás Zoltán, Szőcs Géza] Korunk, 1980. 1-2. sz. 63-72. p.

Biró Zoltán: Beszéd és környezet. Kriterion, Bukarest, 1984, 223 p.

 

Tegzes András: Veszélyben a romániai magyar értelmiség. Kiáltó Szó, II. sz. In Kiáltó Szó. Volt egyszer egy szamizdat. Összeáll., bevezető: Balázs Sándor, Kriterion, Kolozsvár, 144-154. p.

 

Hát ide figyelj, édes fiam. Esszék az ifjúságkutatás köréből. Szerk. Rostás Zoltán. Albatrosz, Bucureşti, 1989, 241. p.