Evaluare și recenzare manuscrise

 

Editura ISPMN a asumat misiunea de a publica și de a promova cărți de specialitate în domeniul minorităților naționale și al relațiilor interetnice, contribuind la dezvoltarea peisajului editorial în România, dezvoltarea sectorului de carte și la îmbunătățirea climatului interetnic.

Editura se adresează deopotrivă unui public specializat - cercetători, studenți, doctoranzi, profesori din domeniul sociouman, instituții publice responsabile și ONG-uri interesate de aspecte privind minoritățile naționale din România - dar și unui public mai larg, interesat de acest domeniu și tematicile sale specifice.

Editura publică lucrările cercetătorilor științifici din cadrul ISPMN, care reprezintă adesea rezultatele proiectelor de cercetare desfășurate individual sau colectiv, dar cu același interes publică lucrările altor cercetători externi, atât din țară, cât și din străinătate. Lucrările cercetătorilor externi sunt identificate prin evenimentele proprii organizate de către ISPMN (conferințe naționale și internaționale, seminarii, mese rotunde), dar și ca urmare a participării cercetătorilor ISPMN la evenimente în cadrul cărora sunt prezentate articole și manuscrise relevante domeniului de activitate specific.

De asemenea, ISPMN lansează periodic apeluri pentru lucrări tematice - cu ocazii aniversare, speciale apeluri publice pe rețelele de specialiști. Publicarea unor lucrări valoroase a contribuit la sporirea vizibilității Editurii ISPMN, aceasta fiind considerată un reper în domeniul său de activitate, primind astfel propuneri de manuscrise pentru publicare de la specialiști recunoscuți la nivel internațional și în afara apelurilor lansate pentru lucrări de specialitate.

Nu în ultimul rând, propunerile de manuscrise sunt atrase în cadrul unor colaborări cu alte edituri, parteneriate și proiecte de cercetare științifică cu universități și institute de cercetare similare, în care sunt implicați cercetătorii ISPMN.

 

Editura ISPMN a fost preocupată încă de la începutul activităţii sale de asigurarea calităţii ştiinţifice a manuscriselor care sunt tipărite sub egida sa. Astfel, inspirându-se din exemplul editurilor de renume din ţară şi străinătate, echipa editorială a avut în vedere formarea unei comisii de referenţi de specialitate care să ofere sprijinul în evaluarea manuscriselor propuse spre publicare. Referenţii editurii sunt specialiști în domenii precum - istorie, etnografie, antropologie, sociologie - afiliaţi unor instituţii cu prestigiu în domeniu.

Textele selectate pentru publicare de către Consiliul Științific al ISPMN sunt trimise lectorilor de specialitate consacrați într-un domeniu sau pe o tematică, care evaluează textele primite. Rețeaua de lectori externi s-a dezvoltat pe parcursul activităților editoriale proporțional cu volumul de activitate și în corelare cu tematicile abordate de autori/lucrările propuse, în lista de referenți ai editurii aflându-se cadre didactice universitare, cercetători și alți specialiști.

Experiența și expertiza echipei editoriale, respectarea riguroasă a normelor de redactare și a procedurilor operaționale privind activitățile specifice din cadrul editurii, incluzând procedura peer review au contribuit semnificativ la îmbunătățirea calității publicațiilor Editurii ISPMN. În procesul de peer review este esențială alegerea recenzorului, iar echipa editorială și membrii Consiliului Științific au un rol important în atribuirea textelor și desemnarea recenzorilor. Recenzorii sunt selectați/propuși în funcție de tematica lucrărilor depuse spre publicare, aceasta fiind corelată cu expertiza lectorilor. În acest proces de evaluare sunt utilizate atât evaluările anonime, tip single blind cât și cele deschise (open review).