Educaţia poporului

Imre Lajos: A falu művelődése. Kolozsvár, 1922.

 

Imre Lajos: A vezető könyve: ifjúsági mozgalmak, bibliakörök és ifj. ker. egyesületek vezetői számára. Református Egyházkerület iratterjesztése, Cluj-Kolozsvár, 1927, 107.

 

Imre Lajos: A modern nevelési rendszerek kritikája. Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1928.

 

Imre Lajos: A falunevelés irányelvei. EME, Cluj-Kolozsvár, 1933, 30.

 

Márton Áron: Világnézet és nevelés. Erdélyi Iskola, 1933/34. 5-6. sz. 233-238. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 97-102.

 

György Lajos: Hitvallásos középiskoláink szelleme és hivatása. Erdélyi Iskola, 1935/36. 5-6. sz. 291-294. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 136-139.

 

Venczel József: Collegium Transilvanicum. Az értelmiségnevelés feladatai. Erdélyi Iskola, 1935/36. 5-6. sz. 305-310. In Erdélyi föld - erdélyi társadalom. KJK, Bp., 180-184.

 

Venczel József: Kis nép - elit nép. Erdélyi Tudósító, 1936. november, In Erdélyi föld - erdélyi társadalom. KJK, Bp., 167-171.

 

Márton Áron: Népnevelésünk feladatai. Hitel, 1937. 3. sz. 189-196.

 

Bíró Sándor: A kisebbségi magyar nevelés problémái. Erdélyi Fiatalok, 1937. III. 3-5.

 

Márton Áron: A hitvallásos iskola feladata. Erdélyi Iskola, 1937/38. 1-2. sz., 1-2. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 172-174.

 

Puskás Lajos: A kisebbségi életformára való nevelés iskoláinkban. Erdélyi Iskola, 1937/38. 1-2. sz. 5-8. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 180-186.

 

Venczel József: Márton Áron püspök népnevelő rendszere. Erdélyi Iskola, 1938/39. 5-6. sz. 361-371. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 216-226.

 

Dávid László: Van-e szükség újabb keretre ifjúságunk nevelésében? Erdélyi Iskola, 1937/38, 7-8. sz. 413-416. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 186-188.

 

László Dezső: Mai nevelési kérdéseink. Erdélyi Múzeum, 1938. 1. sz. In A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok, 1929-1940. Minerva Művelődési Egyesület, 1997, 231-242.

 

Venczel József: Művelődéspolitikai terv. Hitel, 1939. 1. 73-82. In Erdélyi föld - erdélyi társadalom. KJK, Bp., 215-224.

 

Szórványmunka elvi és gyakorlati kérdései. A Kolozsvári Ref. Theol. Fakultás Gyakorlati Theologiai Szemináriumának munkálatai. Szerk. Imre Lajos, Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1940. 64.

 

Imre Lajos: A közművelődés mint társadalmi feladat. Minerva, Kolozsvár, 1940.

 

Venczel József: Az Erdélyi Iskola. Erdélyi Iskola, 1942. 2. sz. 180-182. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 262-264.

 

Márton Áron: Az iskolán kívüli népnevelés feladatai. Erdélyi Iskola, 1943. 2. sz. 197-204.

 

László Dezső: A nemzetnevelés mint központi magyar feladat. EME 1943. évi emklékkönyve. Kolozsvár, 1943. 121-130.