Construcţia societăţii minoritare unitare

Reményik Sándor: Egység. Pásztortűz, 1921. 16. sz. 659-660.

 

Balogh Artúr: Egységesítés. Pásztortűz, 1921. 26. sz. 321-328.

 

Paál Árpád: A mi hazánk: az otthonunk. Keleti Újság, 1929. december. 25. 17-18.

 

Sulyok István: A kisebbségi kérdés szociológiai oldala. Erdélyi Múzeum, 1931. 4-6. sz. 170-181. p. 

 

Sulyok István: Az erdélyi magyarság társadalmi szervezete. In Erdélyi Magyar Évkönyv 1918-1929. Szerk. Sulyok István, Fritz László, Juventus, Kolozsvár, 1930, 118-159. p.

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&cikk=m0203161.html

 

László Dezső: Kisebbségi életünk alapkérdései. In László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok. Minerva-Szabadság, 1997. 88-95.

 

Mikó Imre: Az új erdélyi magyar nemzedék feladatai a román állam keretében. Magyar Út, 1935. február 1. 6.

 

Venczel József: Metamorphosis Transylvaniae. Hitel, 1936. 1. sz. 73-80. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel - Kolozsvár 1935-1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 65-72. 

 

Petrovay Tibor: Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Hitel, 1936. 4. sz. 262-278. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel - Kolozsvár 1935-1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 185-199. 

 

Mikó Imre: Kikből áll az erdélyi magyarság? Új Szellem, 1937. 10-11. sz. 4-5.

 

Albrecht Dezső: Társadalmunk átalakulása. Hitel, 1937. 3. sz. 177-188. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel - Kolozsvár 1935-1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 88-97. 

 

Kacsó Sándor: Kisebbségi jövőnk útja. In Erdélyi Magyar Évkönyv, 1937. A kisebbségi polgár kézikönyve. Szerk. Kacsó Sándor, Brassói Lapok-Népújság, Brassó, 1937, 175-185. 

 

Albrecht Dezső: A Magyar Népközösség, Hitel, 1939. 1. sz. 54-64. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel - Kolozsvár 1935-1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 135-143.

 

Makkai Sándor: Erdély társadalma. In Erdély. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1941, 255-266. 

 

Mikó Imre: Erdélyi politika. Hitel, 1940-1941. 2. sz. 176-182. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel - Kolozsvár 1935-1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 144-150. 

 

Csortán Márton: A kolozsvári Tízes Szervezet. Hitel, 1943. 4. sz. 218-232. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel - Kolozsvár 1935-1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 164-177. 

 

Vita Sándor: Az egység körül. Hitel, 1944. 5. sz. 317-321.