Concepţie profetică şi social-creştină despre naţiune

Makkai Sándor: A magyar fa sorsa. A vádlott Ady költészete. Soli Deo Gloria, Budapest, 1927. 142.

 

Makkai Sándor: Magunk revíziója. ESZC, Kolozsvár, 1931, 98. Újrakiadva: Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998.

 

Reményik Sándor: „Magunk revíziója" Pásztortűz, 1931. 5. sz. 100-102.

 

László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. In Új Arcvonal. Tizenkilenc fiatal erdélyi író antológiája. Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1931.

 

László Dezső: A magyarság és a kereszténység prófétai egysége. Református Diákmozgalom, 1931. 63-66. In Magyar önismeret...

 

Imre Lajos: A protestantizmus és a proletariátus. Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1932, 23.

 

A társadalmi rend megújítása. Quadragesimo Anno: XI. Pius pápa szociális körlevele. Ismerteti a Majláth-Kör., a katolikus főiskolások Szakosztályának szociális csoportja. I-VI. füzet, Cluj-Kolozsvár, Greco nyomda, 1932-1933. 80.

 

Márton Áron: A kiszélesített iskola. Erdélyi Iskola, 1933/34. 1-2. sz. 5-8. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 83-86.

 

Tavaszy Sándor: Az igazi kritikai nemzetszemlélet. /Feleletül Sándornak "Önkritika, vagy szellemi mazochizmus" c. cikkére/ Pásztortűz, 1933. 9. sz. 170-171.

 

Jancsó Béla: Belső revízió és az új erdélyi magyar ideológia. Jegyzetek Makkai Sándor „Harc a szobor ellen" c. könyvéhez. Erdélyi Helikon, 1933. 9 sz. 629-635. 

 

László Dezső: A nemzeti önkritika útja. Hozzászólás Reményik Sándor és Tavaszy Sándor nemzeti önkritikáról szóló cikkeihez. Pásztortűz, 1933. 11. 213-214.

 

Márton Áron: Ugartörés előtt. Erdélyi Iskola, 1934/1935. 1-2. sz. 1-2. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 106-108.

 

Márton Áron: Nemzet és kultúra. Erdélyi Iskola, 1934/35. 5-6. sz. 265-266. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 113-114.

 

Márton Áron: Az eszmény nyomán. Erdélyi Iskola, 1935/36. 5-6. sz. 289-290. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 134-135.

 

Tavaszy Sándor: Nemzeti létünk kérdései. A pártos ház. Pásztortűz, 1936. 1. sz. 1.; Nemzeti létünk kérdései. A felelőtlen bírálgatás. Pásztortűz, 1936. 6. sz. 107.; Nemzeti létünk kérdései. Az érdektelenség bűne. Pásztortűz, 1936. 2-3. sz. 27.; Nemzeti létünk kérdései. A prófétai nemzetszemlélet. Pásztortűz, 1936. 21 sz. 435.

 

Makkai Sándor: Nem lehet. Láthatár, 1937. 2. sz. 49-53.

 

Imre Lajos: A kisebbségi élet erkölcstana. Erdélyi Helikon, 1938. 1. sz. 1-12.; 1938. 2. sz. 121-131.; 1938. 3. sz. 169-178.

 

XI. Pius pápa "Divini Redemptoris" kezdetű apostoli körlevele az istenellenes kommunizmusról. Gloria ny., Cluj, 1937, 23-38.

 

Balázs Ferenc: Megkötöttség és szabad akarat. Erdélyi Helikon, 1937. 6. sz. 395-404.

 

Imre Lajos: Hivatás és élet. Elmélkedések, prédikációk, előadások. Minerva. Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság Kiadása, Cluj-Kolozsvár, 1938.

 

Márton Áron: Templom és iskola. Erdélyi Iskola, 1939/40. 3-4. sz. 121-126. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 252-256.

 

László Dezső: Korszerű magyarság. Hitel, 1942. 1. 9-17. p. 

 

Makkai Sándor: A nemzetiségi kérdés szabályozásának lelki előfeltételei. Láthatár, 1942. 10. sz. 226-228.