Cercetări ale valorilor: analiza vieţii cotidiene

 

Mikecs László: Romantikus önszemlélet a szomszédságunkban. Termés, 1943. tavasz, 76-101. p.

 

Mikecs László: A magyar önszemlélet változása. Termés, 1943. nyár, 69-80. p.        

 

A magyar értelmiségi körökben jelentkező burzsoá-nacionalista befolyások elleni harc néhány problémája. Korabeli fogalmazvány. (Tóth Sándor munkája.) SZTE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény, Ms. 4433.

 

Tóth Sándor: Sajtóvitáink seregszámlája. Korunk, 1979. 1-2. sz. 22-36. p.

 

Aradi József: Mindennapi közlésvilágunk. Tett, 1979. 3. sz. 2-6. p. 49-51 p.

 

Egyed Péter: A kommunikáció és hiánya. Tett, 1979. 3. sz. 30-32. p.

 

Biró Zoltán: Elsikkadt jelentések. Tett, 1980. 1-2. sz. 50-52. p.

 

Zsigmond Emese: Modellek a sorok között. Tett, 1980. 3. sz. 15-20. p.

 

Gagyi József: Hogy élnek G-ék... Tett, 1980. 3. sz. 21-24. p.

 

Biró Zoltán: Az „idegen" lakás. Tett, 1981. 2. sz. 49-51. p.

 

Gagyi József: Fehér selyem csipkés szélű drága kicsi kendő. Tett, 1981. 2. sz. 54-57. p.

 

Nagy Olga: Értékrend és társadalomtudat. Tett, 1982. 2. sz. 27-32. p.

 

Fábián Ernő: Gondolatok az azonosságtudatról. Tett, 1982. 2. sz. 33-36. p.

 

Biró Zoltán: Család - jövőkép - esély. 13-14 éves tanulók értékorientációs hálózatának szövegnyelvészeti elemzése. Korunk Évkönyv, 1982, 196-204. p.

 

Biró Zoltán: Otthonosság és változás. Tett, 1985. 1. sz. 34-37. p.

 

Biró Zoltán: Vizuális környezet, vizuális kultúra. Tett, 1986. 2. sz. 9-14. p.

 

Magyari Vincze Enikő: Az otthonosság feltételei. Tett, 1987. 2. sz. 49-53. p.

 

Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai. [1988] Kriterion, Bukarest, 1995, 400 p.

 

Oláh Irén: Az ajándékok üzenetei. Tett, 1988. 4. sz. 56-58. p.

 

Gagyi József: Önmegvalósítás és közösségépítés. Tett, 1989. 3. sz. 42-43. p.