Caracterul transilvănean

Buday Árpád. Az erdélyi szellem. Pásztortűz, 1922. 326-334. 

 

Bartók György: Erdély lelke irodalmában. Pásztortűz, 1925. 7. sz. 143-145.

 

Makkai Sándor: Az erdélyi szellem. Protestáns Szemle, 1926. 129-134.

 

Imre Sándor: Töredékes gondolatok az erdélyi szellemről. Pásztortűz, 1926. 21. sz. 488-490.

 

László Dezső: Az erdélyi szellem. Kálvinista Világ, 1929. máj. 15. (III. évf. 10.) 78-80. In A kisebbségi élet ajándékai. Minerva, Kolozsvár, 1997, 72-76.

 

Aradi Viktor: Az „erdélyi lélek" körül. Korunk, 1929/7-8. sz. 603-604. 

 

Ravasz László. A székely lélek. Erdélyi Helikon, 1932. 1. sz. 25-30. 

 

László Dezső: A kisebbségi élet. Erdélyi Fiatalok, 1935. III. 79-86.

 

Nánay Béla: A kisebbségi magyar lélek. Láthatár, 1937. 1. 21-30. 

 

Ravasz László. Erdély. Pásztortűz, 1940. 8-9. sz. 368-372. 

 

Tavaszy Sándor. Új népiség. Pásztortűz, 1940. 1. sz. 1-4. 

 

Tavaszy Sándor. Az erdélyi szellem új hajnala. Pásztortűz, 1940. 8-9. sz. 365-367. 

 

László Dezső: Magyar önismeret. Ellenzék, 1943. szeptember 25., illetve in Magyar önismeret. 1944.

 

Hamvas Béla: Öt géniusz. [részlet] Életünk, Szombathely, 1989.