Buletine informative

Buletinele informative ale ISPMN se constituie sub forma unor materiale de informare a publicului larg cu privire la diversele activităţi, proiecte, cercetări, publicaţii ale Institutului nostru. Totodată însă, ele reprezintă şi un bun prilej de prezentare a unor evenimente, publicaţii, cercetări etc., care prin subiectele, obiectivele pe care le urmăresc și le dezbat dezvoltă tematicile de cercetare ale echipei noastre.