Adaptări ideologice

Jászi Oszkár: A nemzetiségi kérdés a társadalmi és az egyéni fejlődés szempontjából. Huszadik Század, 1918. 2. sz. 96-111.

 

Réz Mihály: A nemzetiségi kérdés a politikai tudomány szempontjából. Huszadik Század, 1918. 7-8. sz. 2-17. 

 

Paál Árpád: A magyarság világnézete. Napkelet, 1920. 7. sz. 385-389. 

 

Erdélyi Viktor: Mi az anarkizmus? Napkelet, 1921. 1. sz. 121-123.

 

Bartók György: Háborús béke. Pásztortűz, 1921. 19. sz. 755-758.

 

Paál Árpád: Osztozás a földön és az égen. Napkelet, 1921. 17. sz. 961-968.

 

Balogh Arthur. Szociálizmus és nemzetiség. Pásztortűz, 1921. 7. sz. 216-219.

 

Balogh Arthur: Uralkodó irányok, eszmék és jelszavak a társadalmi fejlődésben. Pásztortűz, 1921. I. kötet, 18. sz., 741-745.; 1921. I. kötet, 19. sz., 770-773.; 1921. I. kötet, 20. sz., 787-791.; 1921. II. kötet, 21. sz., 32-36.; 1921. II. kötet, 22. sz., 75-81.; 1921. II. kötet, 23. sz., 165-175. 

 

Tavaszy Sándor: A világnézeti irányok és alapproblémák. I. A világnézet belső képe. Pásztortűz, 1921. 29. sz., 551-553.; 30. sz. 607-609.; 1922. 4. sz. 104-108.; 7. sz. 202-208.

 

Balogh Arthur: Progresszivizmus. Pásztortűz, 1922. 1. sz. 12-18. 

 

Balogh Arthur: A népkisebbségek kérdése mint világprobléma. Pásztortűz, 1922. 13. sz. 403-408. 

 

Tavaszy Sándor: A szellemi szabadság tisztelete a kultúrpolitikában. Pásztortűz, 1922. 22. sz. 557-559. 

 

Lakatos Imre: A német háborús tragédia okai. Pásztortűz, 1923. 39-40. sz. 147-158.

 

Makkai Sándor: Kant. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924. 7. sz. 203-207.

Dr. Tavaszy Sándor: Mi közünk nekünk Kanthoz? Pásztortűz, 1924. 8. sz. 13-14. p. Újrakiadva in uő: Világnézeti kérdések. Füssy József Irodalmi és Könyvnyomdai Műintézete, Turda-Torda, 1925, 23-26.

Dr. Tavaszy Sándor: Az erdélyi sajátosságok világnézetünkben. 1925. 2. sz. 21. p.

Tavaszy Sándor: A nyugat-európai kultúra sorsa Spengler filozófiájának tükrében. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924. 2. sz. 118-122.; 5. sz. 207-211.; 7. sz. 218-223. Újrakiadva in uő: Világnézeti kérdések. Füssy József Irodalmi és Könyvnyomdai Műintézete, Turda-Torda, 1925, 107-124.

 

Lysis: Pánszlávizmus. Pásztortűz 1924. 7. sz. 394-400.

 

Tavaszy Sándor: Világnézeti kérdések. Füssy József Irodalmi és Könyvnyomdai Műintézete, Turda-Torda, 1925.

 

Albrecht Ferenc: Újabb szempontok a politikai tudományban. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1925. 8. sz. 365-369.

 

Lakatos Imre: Világpolitikai problémák. Küzdelem a Földközi-tengerért. Korunk, 1926. 9. sz. 651-657. 

 

Ligeti Ernő: A páneurópai mozgalom. Korunk, 1926.

 

 

Turnowsky Sándor: A logokrácia. Korunk 1927. 10. sz. 691-695. 

 

Jászi Oszkár: A demokrácia krízise. Korunk 1927. 6. sz. 401-412. 

 

Spectator: Vajúdó Európa. Erdélyi Helikon, 1928. 29-31.

 

Tavaszy Sándor: Erdélyi szellemi életünk két döntő kérdése. Lapkiadó, Cluj-Kolozsvár, 1928. 12. p.

 

Balogh Arthur: A liberalizmus. Erdélyi Múzeum, 1930/1-3. sz. 18-32.

 

Turnowsky Sándor: A tömeg és természete. Korunk, 1930. 1. sz. 1-10. 

 

Lakatos Imre: Nacionalizmus Franciaországban. Erdélyi Helikon 1930. 291-301.

 

Ligeti Ernő: A fasizmus szellemi gyökerei. Erdélyi Helikon 1930. 561-569.

 

Turnowsky Sándor: A modern pszichológia és a szocializmus. Korunk, 1930. 12. sz. 919-921. 

 

Turnowsky Sándor: A behaviorizmus. Korunk, 1931. 2. sz. 123-126. 

 

Tavaszy Sándor: A szociológia filozófiai alapjai. Erdélyi Múzeum, 1931. 10-12. sz. 329-340. 

 

Tavaszy Sándor: A szociális és gazdasági törekvések theologiai-etikai megitélése (A szocializmus és a kommunizmus). Minerva. Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság Kiadása, Cluj-Kolozsvár, 1931.

 

Lakatos Imre: Honnan - hová? Jegyzetek a gazdasági világválsághoz. Erdélyi Helikon, 1931. 10. sz. 745-749.

 

Balázs Ferenc: Gandhi. Erdélyi Helikon 1932. 4. sz. 236-242.

 

Lakatos Imre: Újságírás. Erdélyi Helikon, 1932. 5. sz. 321-329., 6. sz. 399-406. 

 

Lakatos Imre: Technokracia. Erdélyi Helikon 1933. 2. sz. 83-90.

 

Ligeti Ernő: Míthosz a Harmadik Birodalomban. Erdélyi Helikon, 1933. 6. sz. 404-411.

 

Ligeti Ernő: A spanyol megújhodás alapvonásai. Erdélyi Helikon 1934. 6. sz. 441-446.

 

Cseresnyés Sándor: Fajvédelmi közeledés a Dunavölgyében. Korunk, 1935. 12. sz. 947-951. 

 

Turnowsky Sándor: A filozófia válsága. Korunk, 1935. 6. sz. 494-496. 

 

Albrecht Ferenc: A transzilván szabadelvűség. Hitel, 1936. 2. sz. 279-287. 

 

Balogh Edgár: Halálfélelem a magyar ideológiában. Korunk, 1936. 3. sz. 187-192. 

 

Balogh Edgár: Új magyar rendiség szószólói Erdélyben. Korunk, 1936. 4. sz. 284-290. 

 

Szenczei László: Henri de Man „ Tudományos utópizmusa" Erdélyi Helikon, 1936. 10. sz. 795-797.

 

Balogh Edgár: „Szervezett nemzettársadalom" kétféle nézetben. Korunk, 1936. 9. sz. 758-761. 

 

Szenczei László: Néhány szó a liberalizmusról. Hitel, 1937. 1. sz. 66-70. 

 

Juhász István: Az új értelmű román nacionalizmus. Hitel, 1937. 4. sz. 321-327. 

 

Bányai László: A kisebbségi jövő kérdése. Korunk, 1937. 5. sz. 428-432. 

 

Balázs Ferenc: Megkötöttség és szabad akarat. Erdélyi Helikon, 1937. 6. sz. 395-404.

 

Jordáky Lajos: A bászk nacionalizmus útja. Korunk, 1937. 5. sz. 422-427. 

 

Albrecht Ferenc: A patriarchalizmus. Hitel, 1938. 3. sz. 209-212.

 

Bányai László: A német „Mitteleuropa" és a dunavölgyi összefogás. Korunk, 1938/7-8, 676-683. 

 

Molter Károly: Szellem és erkölcs. Erdélyi Helikon, 1938. 8. sz. 555-562. 

 

Gáll Ernő: A romániai társadalmi munkaszolgálat. Korunk, 1939. 3. sz. 224-227.

 

Gál Ernő: A Harmadik Birodalom ideológiája. Korunk 1939. 5. sz. 407-414.

 

Szabó Imre: A magyarságkutatás bírálatához. Korunk, 1940. 1. sz. 31-36. 

 

Balogh Edgár: Erdély és a történetírás. Korunk, 1940. 9. sz. 721-725. 

 

Szabó István: Patriotizmus, nacionalizmus. Erdélyi Helikon, 1941. 11. sz. 745-746. 

 

Makkai László: A magyar szellem útja a trianoni Erdélyben. Hitel, 1942. 7. sz. 404-409. 

 

Tusa Gábor: Állam és nemzet. Szekfű Gyula könyvéről. Erdélyi Helikon, 1942. 10. sz. 660-666.

 

Palotás Zoltán: A geopolitika mint államtudomány. Hitel, 1943. 2. sz. 98-109.

 

Makkai János: A politikai boldogság-rendszerek. Hitel, 1943. 10. sz. 613-623. 

 

László Dezső: Hatalom és erkölcs. Hitel, 1943. 3. sz. 148-153. 

 

Salamon Sándor: A haladás mítosza. Hitel, 1944. 7. sz. 420-424.