Concurs de promovare

 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Muzicescu nr. 5, judeţul Cluj, anunţă organizarea concursului pentru promovare în grade profesionale, după cum urmează:

Cercetător ştiinţific gradul III - domeniul relaţii interetnice şi reprezentare vizuală, 1 post

Cercetător ştiinţific gradul III - domeniul reprezentarea politică a minorităţilor, 1 post

Cercetător ştiinţific gradul III - domeniul romologie: educaţie şi capital uman, 1 post

Cercetător ştiinţific gradul II - domeniul migraţie etnică, 1 post

Cercetător ştiinţific gradul II - domeniul romologie: mişcări sociale şi politice, 1 post

Cercetător ştiinţific gradul II - domeniul istoria postbelică a minorităţilor din România, 1 post

Cercetător ştiinţific gradul II - domeniul etnologia culturilor tradiţionale, 1 post

Cercetător ştiinţific gradul II - domeniul etnomuzicologie, etnocoreologie, 1 post

Cercetător ştiinţific gradul II - domeniul discurs identitar, 1 post

 

Înscrierea candidaţilor se face până la data de 23 septembrie 2014.

Condiţiile de participare, regulamentul concursului, tematica de concurs şi alte informaţii se pot obţine de la sediul ISPMN,  telefon: 0040-364-116 261, e-mail: office@ispmn.gov.ro.