Candidaţii admişi în cadrul apelului: Programul de burse de cercetare al ISPMN 2013

1.Bursă în domeniul cercetării comportamentului electoratului minoritar:

                        BARNA GRIGORE

                        DEÁK ATTILA

 

2.Bursă în domeniul cercetării învăţământului în limba maghiară:

                        MÁRTON JÁNOS

                        MÁRTON ZSUZSANNA

 

3.Bursă în domeniul documentării cercetărilor ştiinţifice privind minorităţile naţionale din România

                        POZSONY JÁNOS CSABA

                        OLOSZ LEVENTE

                        BORSOS EMŐKE

 

4.Bursă de cercetare în tematica multiculturalitate şi interculturalitate în oraşele mixte din Transilvania

                        PÁSZTOR GYÖNGYI

                        GÁBORA ATTILA

 

5.Bursă în domeniul analizei politicilor publice implementate în cadrul Strategiei Naţionale pentru Îmbunătăţirea situaţiei romilor

                        IGNĂŢOIU-SORA EMANUELA

 

6.Bursă în domeniul realizării  filmului documentar, pedagogic privind deportarea romilor în Transnistria

                        GNATIUC ION

 

7.Bursă de cercetare pentru realizarea unui pachet educaţional privind holocaustul romilor - deportarea în Transnistria

                        ----------------------------------

 

8.Bursă de cercetare pentru cercetarea locurilor şi spaţiilor ale identităţii naţionale în cadrul minorităţilor naţionale din Transilvania

                        NAGY ÁKOS

 

9.Bursă de cercetare pentru realizarea unei programe şcolare pentru ciclul superior al liceului în domeniul drepturilor minorităţilor naţionale

                        -----------------------------------

Perioada de acordare a burselor este de trei luni (octombrie-decembrie).