Candidaţii admişi în cadrul apelului 1 de burse de cercetare 2014

 

1. Bursă de cercetare în domeniul cercetării reprezentării politice a romilor din România

Ioana Gabriela MICU

Tipul bursei de cercetare: bursă „aspirant", pentru tineri specialişti

Perioada bursei: 3 luni  

 

2. Bursă de cercetare în domeniul cercetării istoriei recente a romilor din România

Endre VARGA

Tipul bursei de cercetare: bursă „aspirant", pentru tineri specialişti

Perioada bursei: 3 luni

 

3. Bursă de cercetare în domeniul documentării Editurii Kriterion

Katalin Ágnes BARTHA

Tipul bursei de cercetare: bursă posdoctorală, cercetători cu titlul de doctor

Perioada bursei: 8 luni

 

4. Bursă de cercetare în domeniul cercetării istoriei recente a romilor din România

Petre-Georgian MATEI

Tipul bursei de cercetare: bursă posdoctorală, cercetători cu titlul de doctor

Perioada bursei: 6 luni

 

5. Bursă în domeniul analizei politicilor publice implementate în cadrul Strategiei Naţionale pentru Îmbunătăţirea situaţiei romilor

Emanuela IGNĂŢOIU SORA

Tipul bursei de cercetare: bursă posdoctorală, cercetători cu titlul de doctor

Perioada bursei: 6 luni

 

6. Bursă de cercetare în domeniul cercetării istoriei recente a romilor din România

Florin Petre MANOLE

Tipul bursei de cercetare: bursă senior pentru specialişti cu experienţă în cercetarea minorităţilor naţionale

Perioada bursei: 6 luni  

 

7. Bursă de cercetare în domeniul dinamicii relaţiilor interetnice din România ultimelor două decenii

Marius LAZĂR

Tipul bursei de cercetare: bursă senior pentru specialişti cu experienţă în cercetarea minorităţilor naţionale

Perioada bursei: 6 luni