Apel: Programul de burse de cercetare al ISPMN 2013

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din Cluj-Napoca anunţă apelul pentru anul 2013 privind acordarea unui număr de 14 burse de cercetare în domeniul relaţiilor interetnice.

Grupul ţintă este reprezentat de tineri cercetători cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani cu experienţă în domeniul relaţiilor interetnice, cu studii relevante pentru bursele tematice.

 

Obiectivele Programului de burse

 1. Să sprijine şi să încurajeze cercetători cu preocupări în domeniul relaţiilor interetnice,
 2. Să ofere cercetătorilor cu preocupări în domeniul relaţiilor interetnice posibilitatea de a câştiga experienţă în munca de cercetare în echipă,
 3. Să contribuie la valorificarea bazelor de date şi a materialelor existente în Institut,
 4. Să promoveze valorile interculturalităţii.

 

Descriere burse de cercetare

 1. Bursă în domeniul cercetării comportamentului electoratului minoritar - 2 burse
 2. Bursă în domeniul cercetării învăţământului în limba maghiară - 2 burse
 3. Bursă în domeniul documentării cercetărilor ştiinţifice privind minorităţile naţionale din România - 3 burse
 4. Bursă de cercetare în tematica multiculturalitate şi interculturalitate în oraşele mixte din Transilvania - 2 burse
 5. Bursă în domeniul analizei politicilor publice implementate în cadrul Strategiei Naţionale pentru Îmbunătăţirea situaţiei romilor
 6. Bursă în domeniul realizării  filmului documentar, pedagogic privind deportarea romilor în Transnistria
 7. Bursă de cercetare pentru realizarea unui pachet educaţional privind holocaustul romilor - deportarea în Transnistria
 8. Bursă de cercetare pentru cercetarea locurilor şi spaţiilor ale identităţii naţionale în cadrul minorităţilor naţionale din Transilvania
 9. Bursă de cercetare pentru realizarea unei programe şcolare pentru ciclul superior al liceului în domeniul drepturilor minorităţilor naţionale

 

Durata stagiului de cercetare

Bursele de cercetare au o durată de 3 luni şi se acordă cercetătorilor tineri cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani cu preocupări în domeniul problematicii minorităţilor naţionale.

 

Valoarea bursei

Valoarea lunară a burselor de cercetare este de 1200 lei.

 

Depunere aplicaţii

Aplicaţiile vor fi depuse la sediul ISPMN din str. Gavril Muzicescu, nr. 5, Cluj-Napoca până la data de 27 septembrie 2013, ora 12.00. În vederea completării dosarului vă rugăm să consultaţi Pachetul de informaţii privind programul de burse.

 

ISPMN încurajează candidatura cercetătorilor care nu au beneficiat de bursă de cercetare în cadrul programului de burse al Institutului în cursul anilor anteriori.

Pentru informaţii suplimentare privind apelul şi depunerea aplicaţiilor vă rugăm să ne contactaţi la adresa office@ispmn.gov.ro  sau la tel: 0364 - 11 62 61.