Apel - Program de burse de cercetare al ISPMN 2013 în cadrul proiectului "WE: Wor(l)ds which Exclude"

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale anunţă apelul privind acordarea unui număr de 2 burse de cercetare în cadrul unui proiect coordonat de Fundaţia Giovanni Michelucci din Italia în parteneriat cu un consorţiu de institute de cercetare din 6 ţări europene.

Obiectivul principal al proiectului „WE: Wor(l)ds which Exclude" este studierea politicilor publice destinate locuirii precare. Romii din mai multe ţări Europene se confruntă cu aceleaşi probleme de locuire (condiţii de locuire inacceptabile în spaţii marginale, discriminare, evacuări forţate, etc.) iar această experienţa comună ne îndeamnă să privim spre practici sistematice şi condiţii structurale. Mai precis, dorim să înţelegem care este rolul instituţiilor publice în generarea sau menţinerea acestei stări. Astfel, cercetarea se axează pe analiza documentelor de politici publice şi a măsurilor de gestionare a spaţiului public. Ipoteza de la care porneşte cercetarea este că politicile publice şi măsurile luate de administraţiile locale adresate problemelor de locuire au un substrat ideologic specific bazat pe stereotipii şi prejudecăţi la adresa romilor. Dorim să identificăm, să descriem şi să analizăm acest substrat ideologic. Cercetarea se va finaliza cu un raport de ţară şi un ghid pentru instituţiile implicate în elaborarea şi implementarea politicilor şi a măsurilor aferente.

Bursele de cercetare au o durată de 10 luni şi se acordă tinerilor cercetători cu preocupări în domeniul problematicii minorităţilor naţionale, în special în studierea romilor. În cadrul stagiului de cercetare bursierii vor lucra împreună cu cercetătorii ISPMN, vor participa la activităţile de culegere a datelor calitative, la analiza acestora şi la conceperea şi redactarea raportului de cercetare despre politicile de locuire în România şi a ghidului.

Grupul ţintă este reprezentat de cercetători aflaţi la început de carieră (nu mai mult de 3 ani de la obţinerea doctoratului) cu experienţă în domeniul relaţiilor interetnice, cu studii relevante pentru tematica anunţată.

 

Cerinţe

- Studii superioare cu diplomă de licenţă în ştiinţe sociale (sociologie, istorie, antropologie, etc.)

- Experienţă în culegerea datelor calitative (arhivă, documente, interviuri)

- Experienţă în analiza calitativă (analiză de document).

 

Criterii de selecţie

-  Fluenţă în exprimare orală şi scrisă în limba română

-  Capacitate de analiză, sinteză şi interpretare a rezultatelor

-  Experienţă în cercetarea calitativă

-  Experienţă în cercetarea problematicii romilor

-  Experienţă referitoare la participarea în proiecte de cercetare

-  Buna cunoaştere a limbii engleze constituie un avantaj

 

Dosarul pentru aplicare va conţine

- Formularul de aplicare

- CV (experienţă în cercetări, studii, angajări anterioare)

- Adeverinţe, copii ale diplomelor de studii (cele menţionate la criterii)

- Scrisoare de motivaţie (max. 1,5 pagini A4. TNR 12)

- Mostră de text (publicaţie existentă, lucrare de licenţă, master, etc.)

 

Metoda de selecţie

1.Analiza dosarului (CV, adeverinţe, copii ale diplomelor de studii, scrisoare de motivaţie, mostră de text).

2.Interviu pe baza scrisorii de motivaţie

 

Dosarele vor fi depuse la sediul ISPMN din str. Gavril Muzicescu, nr. 5, Cluj-Napoca până la data de 21.02.2013.

Pentru informaţii suplimentare privind apelul şi depunerea dosarelor vă rugăm să ne contactaţi la adresa office@ispmn.gov.ro  sau la tel: 0364 - 11 62 61.

 

REGULAMENT BURSE ISPMN