Anunț burse de cercetare ISPMN 2021

Programul de burse al ISPMN urmărește să contribuie la promovarea valorilor interculturalității, valorificarea bazelor de date și a materialelor existente în Institut și în alte instituții de profil, să încurajeze tinerii cercetători și să ofere cercetătorilor oportunitatea și cadrul de a câștiga experiență în munca de cercetare în echipă.
În cadrul acestui apel de burse se acordă 4 burse aspirant cu durata de 2 luni în valoare de 1000 lei/lună în următoarele domenii: domeniul cadrele instituționale ale cercetărilor referitoare la minoritățile naționale din România în perioada 1945-1989 (1 bursă), domeniul relațiile între minoritățile etnice în România după 1918 (2 burse) și în domeniul documentarea cercetărilor științifice privind minoritățile naționale din România (1 bursă).

Formularul de participare la concurs, descrierea burselor și condițiile de participare sunt disponibile la adresa de web https://ispmn.gov.ro/node/burse-ispmn sau pot fi solicitate prin e-mail la office@ispmn.gov.ro