Anunț concurs posturi de cercetător științific

 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Muzicescu nr. 5, judeţul Cluj, anunţă organizarea concursului pentru acordarea gradului de cercetător științific gradul III pentru următoarele posturi:

1. un post de cercetător ştiinţific gradul III pe o perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului de studii, analiză și cercetare, domeniul procese identitare în comunităţile minoritare, studii superioare de specialitate în sociologie sau antropologie.

2. un post de cercetător ştiinţific gradul III pe perioadă determinată în cadrul Centrului de documentare, domeniul etnicitate, relaţii interetnice, naţionalism, studii superioare de specialitate în sociologie sau ştiinţe politice. Postul se ocupă pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului postului, pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani.

Concursurile se vor desfăşura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Înscrierea candidaţilor se face până la data de 9 mai 2019.

Regulamentul de concurs poate fi accesat aici.

Condiţiile de participare, regulamentul concursului, tematica de concurs şi alte informaţii se pot obţine de la sediul ISPMN,  telefon: 0040-364-116 261, e-mail: office@ispmn.gov.ro.