Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei şi acordarea gradului profesional de cercetător ştiinţific

 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Gavril Muzicescu nr. 5, judeţul Cluj, anunţă organizare concurs pentru ocuparea funcţiei şi acordarea gradului profesional de cercetător ştiinţific, după cum urmează:

 

  • Cercetător ştiinţific gradul II - domeniul de specialitate Identitate etno-culturală şi comportament demografic / Domeniul fundamental Ştiinţe umaniste şi arte, 1 post
  • Cercetător ştiinţific gradul II - domeniul de specialitate  Naţionalism, etnicitate şi gen social / Domeniul fundamental Ştiinţe umaniste şi arte, 1 post

 

Concursurile se vor desfăşura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

 

Înscrierea candidaţilor se face până la data de 31 octombrie 2016.

 

Condiţiile de participare, regulamentul concursului şi alte informaţii se pot obţine de la sediul ISPMN, telefon: 0364-116261, e-mail: office@ispmn.gov.ro.